Obavješenje o zaštiti privatnosti i pravnim pitanjima

Izjava o zaštiti privatnosti

AB Volvo (publ) i Volvo Truck Corporation zahvaljuju na interesu za naš proizvod i posjeti našoj web-lokaciji http://www.volvotrucks.com/

Ovo obavještenje o zaštiti privatnosti i pravnim pitanjima općenito se odnosi na web-lokaciju grupe Volvo. Međutim, na specifičnim web-lokacijama različitih kompanija u grupi Volvo ili na web-lokacijama grupe Volvo koje pružaju posebne funkcije mogu postojati i dodatne informacije o zaštiti privatnosti

Lični podaci

Kompanija Volvo Truck Corporation namjerava vam pružiti najveću moguću kontrolu nad ličnim informacijama. Važno nam je da se prilikom posjete našoj web-lokaciji osjećate prijatno. Međutim, ponekad će nam biti potrebne vaše lične informacije. Sve lične informacije koje ćete nam možda dati (uključujući bez ograničenja i svoju adresu e-pošte) koriste se u sljedeće svrhe:

ako nam dostavite lične podatke da biste od nas dobili određene informacije (na primjer brošure, kataloge), te informacije ćemo prikupiti i sačuvati. Ti podaci omogućavaju nam da ispunimo vaš zahtjev za informacijama. Ako pregledate ili preuzmete informacije, mi ćemo pratiti vašu posjetu. To će nam pomoći da vama pružimo prilagođene informacije, a i da vi nama putem kolačića (objašnjenje u nastavku) pružite informacije o tome koju lokaciju često posjećujete.

Prikupljene ili sačuvane informacije o vama koristićemo samo unutar kompanije Volvo Truck Corporation.

Web-lokacija može sadržavati veze na web-lokacije kojima ne upravlja Volvo Truck Corporation. Kompanija Volvo Truck Corporation ne preuzima odgovornost za praksu u vezi sa zaštitom privatnosti tih web-lokacija

Kompaniji Volvo Truck Corporation možete se obratiti ako imate bilo kakva pitanja u vezi s obradom vaših ličnih podataka (na primjer ime i prezime, adresa e-pošte). Kontaktni podaci kompanije Volvo Truck Corporation navedeni su na kraju ove stranice. Ako bilo koji podatak nije tačan, imate pravo zatražiti njegov ispravak. Također imate pravo (na zahtjev u pisanom obliku i lično potpisan, jednom u kalendarskoj godini i bez ikakve naknade) dobiti informacije od nas, između ostalog, o tome koje vaše lične podatke obrađujemo i zašto.

Kolačići

Web-lokacija Volvo Truck Corporation koristi kolačiće. Kolačić je mala tekstualna datoteka koja sadržava tekstualne informacije koje će se sačuvati na vašem računaru. Cilj korištenja kolačića je poboljšanje korištenja naše web-lokacije za vas kao posjetioca.

Na web-lokaciji kompanije Volvo Truck Corporation koriste se tri tipa kolačića:

1. Prvi tip trajno čuva datoteku na vašem računaru i koristi se za ažuriranje web-lokacije novim informacijama od vaše posljednje posjete. Informacije na web-lokaciji koje nisu promijenjene od vaše posljednje posjete učitavaju se lokalno s vašeg računara da bi se web-lokacija brže otvorila.

2. Drugi tip, pod nazivom kolačići sesije, koristi se prilikom vaše pretrage web-lokacije. Oni zahtijevaju privremeni prenos informacija između vašeg računara i web-lokacije. Kolačići sesije ne čuvaju se trajno na vašem računaru i nestaju kad zatvorite web-pretraživač na računaru.

3. Treći tip koristi se u statističke svrhe odnosno za prikupljanje informacija o broju posjetilaca u različitim dijelovima web-lokacije.

Ako drugdje nije specifično navedeno, kompanija Volvo Truck Corporation nikada ne koristi kolačiće radi prikupljanja ličnih podataka kao što su vaše ime i prezime, adresa e-pošte itd. Zato se sve informacije prenesene pomoću kolačića prikupljaju na anonimnoj bazi.

Ako ne prihvaćate korištenje kolačića od strane kompanije Volvo Truck Corporation na našoj web-lokaciji, možete konfigurirati svoj pretraživač tako da odbije kolačiće promjenom postavki ili preferenci pretraživača. Međutim, zbog tehnologije koju koristimo na web-lokaciji, ona neće ispravno raditi bez kolačića.

Obavještenje o pravnim pitanjima Obavještenje o autorskim pravima

Sadržaj web-lokacije zaštićen je autorskim pravima © 2002 AB Volvo (publ) (ili njenim podružnicama kada je to navedeno i/ili nosiocima licenci), SE-405 08 Göteborg, Švedska. Sva prava pridržana.
Informacije na web-lokaciji, uključujući bez ograničenja tekstove, slike i zvuk, ne smiju se, osim u strogo privatne svrhe ili ako je drugačije navedeno, reproducirati, prenositi, distribuirati ili čuvati bez prethodne pismene dozvole kompanije AB Volvo (publ). Promjene sadržaja web-lokacije izričito su zabranjene.

Neki dijelovi web-lokacije sadrže slike koje podliježu zaštiti autorskim pravima osoba koje su ih dostavile. 

Trgovački žigovi

Ako na web-lokaciji nije drugačije navedeno, prikazane oznake, korporativni logotipovi i žigovi poput, na primjer, simbola prikazanog u nastavku, podliježu zaštiti prava na trgovačke žigove kompanije Volvo Trademark Holding AB i/ili AB Volvo (publ) (ili njenih podružnica).

 

Volvo

 

Nepostojanje garancije i garantnih izjava

INFORMACIJE NA OVOJ WEB-LOKACIJI PRUŽAJU SE "KAKVE JESU". GRUPA VOLVO NI U KOM SLUČAJU NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST PREMA BILO KOJOJ STRANI ILI ZA BILO KAKVU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU ILI NEKU DRUGU POSLJEDIČNU ŠTETU ZBOG BILO KAKVOG KORIŠTENJA OVE WEB-LOKACIJE ILI BILO KOJE WEB-LOKACIJE POVEZANE HIPERVEZOM, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA BILO KAKAV GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA NA VAŠEM SISTEMU ZA UPRAVLJANJE PODACIMA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, ČAK I AKO BUDEMO IZRIČITO OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Grupa Volvo ne daje nikakve garancije ni bilo kakve garantne izjave o bilo kojoj drugoj web-lokaciji kojoj možete pristupiti putem ove web-lokacije. Takve garancije i/ili garantne izjave daju se samo radi praktičnosti i ne znače da grupa Volvo podržava ili prihvaća bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili korištenje takve web-lokacije. Osim toga, na vama je odluka o tome da poduzmete mjere opreze i obezbijedite da sve što izaberete za korištenje ne sadržava elemente poput virusa, crva, Trojanaca i drugih elemenata destruktivne prirode.

Informacije na ovoj web-lokaciji mogu da uključuju tehničke netačnosti ili pravopisne greške.

Informacije sadržane na ovoj web-lokaciji mogu se mijenjati u bilo kojem trenutku bez prethodnog obavještenja ili obaveze.

Informacije koje se objavljuju na web-lokaciji mogu da sadrže reference ili unakrsne reference na proizvode, usluge i sl. grupe Volvo koji nisu objavljeni ili dostupni u vašoj državi. Tačnost takvih informacija ne može se garantovati, posebno zato što te informacije podliježu izmjenama, specifičnim zahtjevima ili dostupnosti, a takve reference ne podrazumijevaju da grupa Volvo namjerava objaviti dostupnost takvih proizvoda, usluga itd. u vašoj državi. Kompletan spisak proizvoda, usluga itd. koji vam mogu biti dostupni ili su dostupni za naručivanje možete dobiti od lokalnog distributera. 

Primjedbe, pitanja ili prijedlozi

Napominjemo da se sve informacije, nezatraženi prijedlozi, ideje ili druge dostavljene informacije ne smatraju povjerljivima te da se smatra da nemaju vlasnika. Slanjem bilo kakvih informacija ili materijala kompaniji AB Volvo (publ) i grupi Volvo dajete neograničenu, neopozivu licencu za korištenje, reprodukciju, prikaz, izvođenje, promjenu, prenos i distribuciju tih materijala i informacija te također izražavate svoju saglasnost da AB Volvo (publ) i grupa Volvo mogu slobodno koristiti sve ideje, koncepte, znanje ili tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu.

Specifičan softver dostupan na web-lokaciji

Svi softverski programi koji mogu biti dostupni za preuzimanje s ove web-lokacije ("Softver") zaštićeni su autorskim pravima kompanije AB Volvo (publ) (ili bilo koje njene podružnice) i/ili dobavljača.

Upotreba softvera podliježe uslovima navedenim u ugovoru s krajnjim korisnikom licence, ako on postoji, koji se isporučuje sa softverom ili je uključen u njega ("Ugovor o licenci"). Ako drukčije ne proizlazi iz Ugovora o licenci, softver se stavlja na raspolaganje za preuzimanje isključivo krajnjim korisnicima. Sve reprodukcije ili redistribucije softvera koje nisu u skladu s Ugovorom o licenci mogu za posljedicu imati građanske i krivične kazne.

BEZ OGRANIČENJA GORE NAVEDENOG, IZRIČITO SU ZABRANJENI KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU ZA DALJNJU REPRODUKCIJU ILI REDISTRIBUCIJU.
GARANCIJA ZA SOFTVER, AKO POSTOJI, PRIMJENJUJE SE SAMO U SKLADU S USLOVIMA UGOVORA O LICENCI. OSIM U SKLADU S GARANCIJOM U UGOVORU O LICENCI, GRUPA VOLVO OVIM SE ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA U VEZI SA SOFTVEROM, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMIJEVANE GARANCIJE I USLOVE PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIMJERENOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, PRAVA NA NASLOV I NEKRŠENJE ODNOSNO NEIZVRŠENJE.

Kontakt

U slučaju da imate pitanja o gornjim poglavljima, slobodno se obratite kompaniji AB Volvo (publ) putem kontaktne stranice kompanije Volvo Truck Corporation.