Kamion poznaje nagib ceste koja dolazi, pa govori motoru i mjenjaču I-Shift kako treba smanjiti kinetičku energiju kamiona da bi se uštedjelo gorivo i smanjile emisije CO2.

Anders Eriksson

Razvojni inženjer za I-See u kompaniji Volvo Trucks

Videosnimka o tome kako radi I-See

Uštede s funkcijom I-See

Pogledajte koliku uštedu može da vam obezbijedi I-See.

Način rada

Kada se približavate uzbrdici, kamion automatski preuzima informacije o topografiji ceste iz zajedničke baze podataka. Informacije se zatim koriste u šest različitih koraka kako bi se maksimalno iskoristila kinetička energija kamiona i smanjila potrošnja goriva do 5%.

Vješti vozači to već rade. Međutim, ako vozite kamion osam sati, nije vjerovatno da ćete to raditi na potpuno isti način. Kad I-See vodi računa o nagibima, vi se možete koncentrisati na druge aspekte vožnje.

 I-See povezan s oblakom

Veza s oblakom

Tokom vožnje I-See koristi GPRS/3G tehnologiju za preuzimanje podataka o uzbrdicama u smjeru vožnje. Ako se približavate brdu koje nije u bazi podataka (ili u radnoj memoriji softvera I-See), I-See zabilježit će informacije o nagibu, a zatim prenijeti podatke koji će biti dostupni sljedećem korisniku sistema I-See. To kolektivno znanje omogućava maksimalno iskorištavanje ušteda goriva, čak i na novim rutama.

Pronađite najbližeg distributera

Želite uštedjeti još više?

Posjetite lokalnog distributera kompanije Volvo Trucks da biste dogovorili upoznavanje sa svim karakteristikama i uslugama namijenjenima uštedi goriva.

Pronađite najbližeg distributera