Ovdje se nalaze specifikacije pogonskih sklopova za seriju kamiona Volvo FH.

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • I-Shift sa dva kvačila
  • Ručni mjenjači
  • Zadnje osovine
  • Prenosni omjeri zadnjih osovina
  • Kombinacije pogonskog sklopa
  • Pomoćni pogoni

Motori

  D13K  D16K 
Standard o emisiji  Euro 6  Euro 6
Br. cilindara  6
Zapremina  12,8 dm³  16,1 dm³ 
Hod klipa  158 mm  165 mm 
Prečnik cilindra  131 mm  144 mm
Stepen kompresije  17.0:1  16.0:1
Ekonomični raspon broja okretaja  900 – 1400 okr/min  1000 – 1300 okr/min
Snaga ispušne kočnice 200 kW (2300 okr/min) 230 kW (2200 okr/min)
Efekat VEB+ kočnice  375 kW (2300 okr/min) 470 kW (2200 okr/min)
VEB+  mogućnost mogućnost 
Filteri za ulje  2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni   2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni 
Zapremina ulja, uključ. filter  33 l  42 l 
Rashladni sistem, ukupna zapremina  38 l  48 l 

Preduvjeti za gorivo

ULSD kvalitet (dizelsko gorivo s vrlo malim sadržajem sumpora, maksimalno 10 ppm).

Interval mijenjanja ulja

Do 100.000 km ili jednom godišnje kod specifikacije VDS4. 

Pomoćni pogon na motoru

  Izlazni okretni moment  Prenosni omjer 
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1000 Nm*  1.26:1
* Izlazni okretni moment i u vožnji i u mirovanju.
D13K – snaga/okretni moment

D13K – snaga/okretni moment

Neto izlazna snaga prema EC 582/2011

D13K420 (309 kW)   
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  420 KS 
Maks. okretni moment na 860 – 1400 okr/min  2100 Nm 
D13K460 (338 kW)   
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  460 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1400 okr/min  2300 Nm  
D13K500 (368 kW)   
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  500 KS 
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min  2500 Nm 
D13K540 (397 kW)   
Maks. snaga na 1450 – 1800 okr/min  540 KS 
Maks. okretni moment na 1000 – 1450 okr/min  2600 Nm 
D16K – snaga/okretni moment

D16K – snaga/okretni moment

Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011

D16K550 (405 kW)   
Maks. snaga na 1350 – 1900 okr/min  550 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1350 okr/min  2800 Nm*
D16K550 (405 kW)   
Maks. snaga na 1350 – 1900 okr/min  550 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1350 okr/min  2900 Nm 
D16K650 (479 kW)   
Maks. snaga na 1450 – 1900 okr/min  650 KS 
Maks. okretni moment na 950 – 1450 okr/min  3150 Nm 
D16K750 (552 kW)   
Maks. snaga na 1600 – 1800 okr/min  750 KS 
Maks. okretni moment na 950 – 1400 okr/min  3550 Nm 
* Dostupno samo kod motora od 550 KS s ručnim mjenjačem
I-Shift

12-brzinski mjenjač sa reduktorom i promjenom raspona pomoću automatskog sistema promjene stepeni prenosa. I-Shift se može opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.

Specifikacije

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412F
Neposredan  2400 44
AT2612F
Neposredan  2600 100
ATO2612F
Ubrzavajući  2600 100
AT2812F
Neposredan  2800 60
ATO3112F
Ubrzavajući  3150 100
ATO3512F Ubrzavajući 3550 100

Specifikacije I-Shifta s dva kvačila

Tip  Najviši stepen prenosa  Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Ubrzavajući 2800 60

Softverski paketi za I-Shift

Osnovna verzija (TP-BAS)
TP-BAS je standardni softverski paket koji omogućava I-Shift sa osnovnim funkcijama mjenjača za univerzalnu vožnju.

Softver za sistem prenosa mjenjača I-Shift u segmentu distribucije (TP-DIST)
TP-DIST prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu distribucije. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Softver za sistem prenosa za mjenjač I-Shift u segmentu građevine (TP-CON)
TP-CON prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu građevine. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama. Softver može savladati i teže uslove na cesti.

Softver za mjenjač I-Shift za duge relacije (TP-LONG)
TP-LONG sadrži inteligentne funkcije koje smanjuju potrošnju goriva na minimum. Ovaj softverski paket idealan je za transporte na dugim relacijama gdje je naglasak na ekonomičnoj potrošnji goriva. Ovaj paket uključuje funkciju I-Roll.

Teški transporti (TP-HD)
TP-HD optimizuje I-Shift za teške transporte sa velikim kombinovanim bruto težinama (>85 tona). Bez obzira na bruto kombinovanu težinu, vozač uvijek može da optimizuje vozna svojstva izborom ili deaktivacijom režima vožnje sa teškim teretom te aktivacijom režima vožnje na dugim relacijama. Funkcije u softverskom paketu također pružaju pogodnosti na kamionima sa više prikolica.

Softverski paketi za I-Shift

Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Osnovne funkcije pomoćnih pogona (APF-BAS)
Poboljšane funkcije pomoćnih pogona (APF-ENH) o o o o o
Osnovno prilagođavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući naglo dodavanje gasa (AMSO-AUT) o o o
Osnovne namjenske funkcije (AVO-BAS)
Poboljšane performanse – loše ceste (AVO-ENH) o o o
Osnovna strategija promjene stepena prenosa
Efikasna promjena stepena prenosa
Nadzor temperature ulja mjenjača
Aktivacija pokretanja sa teškim teretom
I-Roll (•)
Inteligentna regulacija brzine (•)
Regulacija proklizavanja prilikom pokretanja
Poboljšana strategija promjene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških transporta (85 t < GCW ≤ 180 t)
Stepeni prenosa za veoma sporu vožnju* (ASO-ULC) o o o
Stepeni prenosa za sporu vožnju* (ASO-C) o o o
Vožnja unazad različitim brzinama* (ARSO-MSR) o o o
I-See (PVT-BAS) uz upotrebu GPS podataka o o
I-See (PVT-EXT) uz upotrebu GPS podataka o o
• Standard (•) Funkcija se može koristiti kada je aktivna funkcija TP-LONG. o Dodatna opcija – nije dostupna
*Samo AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F. ARSO-MSR zahtijeva ASO-ULC ili ASO-C.
**Samo AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F.

Ručni mjenjači

14-brzinski ručni mjenjač sa dvije brzine puzanja i dvanaest sinhronizovanih brzina za naprijed te četiri brzine za nazad. Patentirani sinhronizovani mjenjač sa servo-funkcijom znači manju potrebnu snagu kod promjene stepena prenosa. Mjenjači se mogu opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.

Specifikacije ručnog mjenjača

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
VT2214B Neposredan 2200 100
VTO2214B Ubrzavajući 2200 100
VT2514B Neposredan 2500 100
VTO2514B Ubrzavajući 2500 100
VT2814B Neposredan 2800 100
VTO2814B Ubrzavajući 2800 100

Zadnje osovine

Tip  Osovina Zupčanik Najveći okretni moment (Nm) Maksimalno opterećenje osovine/osovinskog sklopa (tone) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruki reduktor          
RSS1344C/D Samostalna Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Samostalna Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Samostalna Hipoidni 3550 13 60
RTS2370A Tandemska Hipoidni 3550 23 70
           
Planetarni reduktor          
RSH1370F Samostalna Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandemska Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandemska Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandemska Konusno spiralni 3550 33 120

Prenosni omjeri zadnjih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1 3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 7.21:1
3.70:1   4.11:1 4.13:1   4.55:1 4.55:1  
      4.50:1   5.41:1 5.41:1  
      5.14:1     7.21:1  
      5.67:1        
      6.17:1        
* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonskog sklopa

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 D16K550 * D16K550 ** D16K650 D16K750
Ručni mjenjač                
VT2214B            
VTO2214B            
VT2514B          
VTO2514B          
VT2814B            
VTO2814B            
                 
I-Shift                
AT2412F            
AT2612F        
ATO2612F        
AT2812F              
ATO3112F            
ATO3512F              
                 
I-Shift sa dva kvačila                 
SP02812     ●  ●  ●        
Osovine sa jednostrukim reduktorima                
RSS1344C/D        
RSS1356      
RSS1360
RTS2370A
                 
Osovine sa planetarnim reduktorima                
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
* (2800 Nm)
** (2900 Nm)

Pomoćni pogoni

Dostupna je široka paleta pomoćnih pogona koji zavise ili ne zavise od kvačila – za sve vrste karoserijske opreme.

Pomoćni pogoni nezavisni od kvačila

PTER-DIN: Zadnji pomoćni pogon na motoru za neposredni pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.
PTER-100: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.

Pomoćni pogoni zavisni od kvačila

PTR-F: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-FL/FH: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Za mali/srednji/veliki broj okretaja sa DIN priključkom za neposredno spajanje hidraulične pumpe..
PTRD-F: Veliki broj okretaja sa priključkom za spojnu prirubnicu za neposredno montiranje kardanskog vratila.
PTRD-D: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sprijeda i pozadi za neposredno spajanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za spojnu prirubnicu pozadi i DIN priključak sprijeda.
PTRD-D2: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom pozadi i jednostrukim pogonom sprijeda. Dva priključka za spojnu prirubnicu pozadi i jedan DIN priključak sprijeda.

Preuzeti

Specifikacije pogonskog sklopa

Preuzmite kompletne specifikacije pogonskog sklopa u formatu PDF. Preuzeti(PDF, 1 MB)
Pronađite najbližeg distributera

Približite se kamionu Volvo FH

Izradite specifikacije za kamion koji vam odgovara. Sve to događa se kod lokalnog distributera kompanije Volvo Trucks.

Pronađite najbližeg distributera