Kompanija, koja je osnovana 1927. godine, dioničko je društvo i zapošljava više od 100.000 ljudi.
Proizvodni pogoni nalaze se u 19 zemalja širom svijeta, a proizvodi se prodaju u više od 190 zemalja.
Sjedište grupe Volvo je u Göteborgu, u Švedskoj.

Saznajte više o grupi Volvo>