PAMETAN POGONSKI SKLOP POSTAO JE JOŠ PAMETNIJI


Kada smo proizveli vaš kamion, optimizovali smo softver za I-Shift za specifične primjene u transportu. Da li su se od onda vaši zadaci promijenili? Ili ste pronašli polovni kamion čije sve specifikacije savršeno odgovaraju vašim potrebama osim softvera za I-Shift?

Nemojte brinuti. Mi možemo lako nadograditi softver za I-Shift tako da odgovara vašim potrebama. Poboljšaćete svoju produktivnost, uštedjeti gorivo i smanjiti trošenje pogonskih komponenti.

Uštedite gorivo nadogradnjom softvera za I-Shift

Prednosti prilagođenog softvera

Softver za I-Shift, savršeno prilagođen transportnim zadacima, poboljšava performanse pogonskog sklopa, ali istovremeno poboljšava i performanse vašeg poslovanja.

Osjetićete bolju ravnotežu pri održavanju brzine i istovremeno postići najekonomičniju potrošnju goriva. Vaši konačni rezultati biće veća produktivnost u kombinaciji sa bezbjednom i udobnom vožnjom.

Jednostavna nadogradnja softvera za I-Shift

KAKO SE MOŽE NADOGRADITI PROGRAM?

Jedino što treba da učinite za optimizovanje softvera za I-Shift jeste da posjetite distributera proizvoda Volvo. Tamo će vam nadograditi softver za I-Shift tako da odgovara svakom transportnom zadatku. Softver se usklađuje sa certifikatima emisije vašeg motora i verzijom vašeg mjenjača I-Shift.

Neke od prednosti koje pruža nadogradnja:

  • Bolje performanse
  • Manja potrošnja goriva
  • Udobnija vožnja
  • Manje trošenje komponenti pogonskog sklopa

Koji softver bih trebao odabrati?


Koji softverski paketi za I-Shift odgovaraju vašim transportnim zadacima? U nastavku se nalazi pregled dostupnih paketa – imajte na umu da se na starije verzije mjenjača I-Shift primjenjuju neke kombinacije softverskih paketa.

Osnovni program za nadogradnju softvera za I-Shift

OSNOVNI (TP-BAS)

Ovo je standardni softverski paket koji se isporučuje uz I-Shift. Paket uključuje osnovne funkcije mjenjača za univerzalnu vožnju.

Nadogradnja softvera za I-Shift za distribuciju

DISTRIBUCIJA (TP-DIST)

Prilagođava funkcije mjenjača specifičnim uslovima u segmentu distribucije. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Nadogradnja softvera za I-Shift za građevinu

GRAĐEVINA (TP-CON)

Funkcije odgovaraju posebnim uslovima u segmentu građevine. Namijenjen je težim uslovima na cesti i povećava upravljivost prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Nadogradnja softvera za I-Shift za prevoze na dugim relacijama

DUGE RELACIJE (TP-LONG)

Uključuje pametne funkcije koje smanjuju potrošnju goriva. Ovaj softverski paket idealan je za transporte na dugim relacijama gdje je naglasak na ekonomičnoj potrošnji goriva. Ovaj paket uključuje funkciju I-Roll na nekim verzijama mjenjača I-Shift.

Nadogradnja softvera za I-Shift za teške transporte

TEŠKI TRANSPORTI (TP-HD)

Optimizuje I-Shift za teške transporte sa velikim kombinovanim bruto težinama (> 85 tona). Bez obzira na bruto kombinovanu težinu, vozač uvijek može optimizovati upravljivost izborom ili deaktiviranjem načina vožnje sa teškim teretom, kao i aktiviranjem režima vožnje na dugim relacijama. Funkcije u softverskom paketu također pružaju pogodnosti na kamionima sa više prikolica.

Nadogradnja softvera za I-Shift sa brzinama puzanja

BRZINE PUZANJA

Prilagođava funkcionalnost mjenjača I-Shift sa brzinama puzanja posebnim potrebama pri transportu. Softverski paketi uključuju funkcije kao što su izuzetno spori stepeni prenosa i višestruki stepeni za vožnju unazad. Paketi su dostupni samo na kamionima sa mjenjačem I-Shift sa brzinama puzanja.

Funkcije softverskog programa


Koje funkcije odgovaraju vašim transportnim zadacima? Evo nekih najvažnijih funkcija softverskih paketa za I-Shift. Za pregled svih funkcija i tačnog sadržaja svakog paketa obratite se lokalnoj radionici Volvo i zatražite listove sa podacima o specifičnim verzijama softvera za I-Shift.

Nadogradnja softverskog programa za I-Shift

BOLJE PRILAGOĐAVANJE IZBORA STEPENA PRENOSA, UKLJUČUJUĆI NAGLO DODAVANJE GASA

Omogućava prilagođavanje automatskog izbora početnog stepena prenosa i stepena u vožnji u automatskom režimu rada aktiviranjem dugmeta plus/minus na ručici mjenjača.

Postoji i funkcija koja olakšava prilagođavanje brzine kada je vozilo u praznom hodu ili se kreće vrlo sporo, npr. u slučaju saobraćajnih gužvi. Stepeni se mogu prebacivati i naviše, jer se brzina motora automatski povećava prije prebacivanja u viši stepen.

Funkcija naglog dodavanja gasa bira stepen prenosa za maksimalno ubrzanje promjenom strategije mijenjanja stepena kako bi se maksimalno povećalo ubrzanje vozila.

Nadogradnja softverskog programa za I-Shift za loše ceste

UNAPRIJEĐENE PERFORMANSE – LOŠE CESTE

Ovaj dodatni paket posebno je prilagođen specifičnim uslovima u segmentu građevine i prevoza drvene građe.

Režim P+ uključuje različite funkcije koje prilagođavaju promjenu stepena prenosa i njihov izbor na lošim cestama i nagibima. Uključuje i funkcije koje olakšavaju jednostavnije kretanje iz mirovanja u lošim uslovima vožnje.

Ta funkcija bez poteškoća se može kombinovati sa programom za teške transporte (TP-HD). Funkcije AVO-ENH aktiviraće se samo kada HD režim nije aktivan i kada se izabere režim Power za upravljanje snagom i energijom.

Softver za I-Shift sa nadogradnjom softvera I-See

I-SEE

I-See pamti nagibe po kojima se vozite, ali i unaprijed poznaje intenzitet strmine.

To čini pristupom podacima iz svih kamiona u kojima se koristi I-See. Te informacije memorišu se u bazi podataka. Čim neki kamion vozi nekom rutom, svi drugi kamioni mogu iskoristiti informacije o topografiji te rute pomoću telematskog pristupnog uređaja koji komunicira sa portalom. Takvom upotrebom može se uštedjeti do pet posto goriva.

Softverski kompleti prodaju se samo kao dodatni paketi i moraju se kombinovati sa funkcijom I-Cruise (pametna regulacija brzine).

Nadogradnja softvera za I-Shift za teške radove

UPRAVLJANJE PROMJENOM STEPENA PRENOSA KOD TEŠKIH PREVOZA

(dostupno samo kod određenih kombinacija motora/mjenjača).

Optimizuje izbor stepena prenosa za velike kombinovane bruto težine (85 t < GCW ≤ 180 t). Ova funkcija poboljšava upravljivost i ekonomičnu potrošnju goriva u segmentu teških transporta.

U HD režimu prvi stepen koristi se kao početni, a izbor stepena prilagođava se većim bruto kombinovanim težinama. Između ostalog, funkcija TP-HD bira početni stepen tako da odgovara bruto kombinovanoj težini i tako štedi kvačilo.

Iskorištava se cijeli raspon mjenjača, a stepeni prenosa mijenjaju se dosljedno pri velikom broju obrtaja kako bi se održali obrtni moment i udobna vožnja.

Nadogradnja softverskog programa za I-Shift sa naprednom promjenom stepena prenosa

UNAPRIJEĐENA STRATEGIJA PROMJENE STEPENA PRENOSA

(za potpunu funkcionalnost potreban je EBS-MED).

Interakcijom sa EBS-om (disk-kočnice sa elektronski upravljanim sistemom kočenja, EBS-STD/EBS-MED) i ECS-om (elektronsko upravljanje ovjesom, SUSPL-EC) olakšano je i kretanje iz mirovanja i manevrisanje.

Taj režim kočenja maksimalno povećava efekt VEB/VEB+ kočnice/retardera automatskim izborom odgovarajućeg stepena prenosa, što omogućava rad motora na visokom broju obrtaja. Ta funkcija kompenzuje kočenje motorom pri promjeni stepena u režimu kočenja.

Nadogradnja softvera za I-Shift sa pro-funkcijom

UNAPRIJEĐENE FUNKCIJE PTO

Nekoliko funkcija koje olakšavaju upotrebu pomoćnih pogona. Funkcije pomoćnih pogona mjenjača I-Shift omogućavaju aktiviranje svojstava kao što su automatsko prebacivanje u neutralni stepen, sprečavanje prebacivanja u vožnju unazad i aktiviranje reduktora.

Nadogradnja softvera za I-Shift za pametnu regulaciju brzine

INTELIGENTNA REGULACIJA BRZINE

Optimizuje putnu brzinu i ograničava efekt pomoćne kočnice kada to dopuštaju uslovi u saobraćaju, na primjer na blagim nizbrdicama.

Nadogradnja softvera I-Shift za I-Roll

I-ROLL

Funkcija zamajca kojom se štedi gorivo. I-Roll se koristi kad nisu potrebni ni snaga motora ni motorno kočenje, na primjer u vožnji na ravnim cestama.

Nadogradnja softvera za I-Shift za regulaciju proklizavanja pri kretanju

REGULACIJA PROKLIZAVANJA PRILIKOM POKRETANJA

Radi zajedno sa EBS-om i automatski aktivira funkcije koje pomažu vozaču pri kretanju iz mirovanja i manevrisanju u uskim prostorima.

Pronađite najbližeg distributera

Javite nam se

Obratite se lokalnom distributeru kompanije Volvo Trucks kako biste istražili potpune specifikacije i sve druge detalje ove ponude.

Pronađite najbližeg distributera