Održite svoj kamion uvijek u optimalnom i najprofitabilnijem stanju

Sjajno za vaš kamion

Da bi vaš kamion uvijek bio u optimalnom i najprofitabilnijem stanju, servis će obaviti certifikovani Volvo tehničari. Oni imaju potpun komplet alata Volvo, kao i sve potrebne dijagnostičke sisteme i baze podataka. Koriste samo originalne dijelove Volvo, a da bi se smanjili prekidi u radu, uvijek nastoje raditi onda kada to vama odgovara. 

Planirano servisiranje po unaprijed poznatoj cijeni

Sjajno za vaše poslovanje

Planirano servisiranje po unaprijed poznatoj cijeni pruža vam sjajnu operativnu kontrolu i bolju vidljivost u poslovanju – štedi vrijeme i novac koji se troši na administraciju. Dobro servisiran kamion također je pouzdaniji i ekonomičnije troši gorivo. Sve to smanjit će ukupne troškove vlasništva i vaše opterećenje pa ćete se moći fokusirati na razvoj poslovanja.

Otkrijte ugovor koji vam odgovara

Garantovan 100-procentni radni učinak

Volvo Zlatni servisni ugovor

Pružite svojem poslovanju prednost 100-procentnog radnog učinka, potpunih popravaka kamiona i preventivnog održavanja.

Više o Volvo Zlatnom servisnom ugovoru
Pokriva popravke pogonskog sklopa

Volvo Srebrni servisni ugovor

Spavajte mirno uz plan servisiranja koji pokriva skupe popravke, kao i preventivno održavanje.

Više o Volvo Srebrnom servisnom ugovoru
Vaš kamion pokriven je dogovorenim planom servisiranja

Volvo Plavi servisni ugovor

Budite sigurni da je uključeno potpuno preventivno održavanje, a vaš kamion pokriven je i dogovorenim planom servisiranja.

Više o Volvo Plavom servisnom ugovoru
Servis prilagođen vašim zahtjevima

Krenite sa planom servisiranja

Maksimalni radni učinak počinje planom servisiranja. Mi ćemo upoznati vaš kamion i vaše poslovanje i u saradnji s vama odrediti odgovarajući nivo održavanja. Zatim ćemo se dogovoriti o planu servisiranja koji će vam pomoći najbolje iskoristiti svaki kilometar.

VT

Koji vam ugovor odgovara?

Vaš lokalni distributer kamiona Volvo Trucks ima odgovore. Svratite ili ih nazovite da biste počeli primjenjivati svoj plan servisiranja.

Pronađite najbližeg distributera