Proširena izlazna snaga motora modela Volvo FE.

Sada DO 350 KS

Motor D8K sada je dostupan sa izlaznom snagom od 350 KS i maksimalnim obrtnim momentom od 1.400 Nm. Time se područje primjene modela Volvo FE proširuje na zahtjevne zadatke distribucije, sakupljanje otpada i lakše građevinske prevoze. Jedan kamion sa dvije ili tri osovine, sa prikolicom ili bez nje – Volvo FE sada ima potrebnu snagu i obrtni moment. 

Motori D5K i D8K spremni su za alternativna goriva

Spremno za alternativna goriva

Jedan model kamiona. Više vrsta goriva. Volvo FE pruža mogućnost izbora nekoliko vrsta goriva koja odgovaraju vašim zadacima. I pomažu u zaštiti okoliša.

CNG
Smanjite emisiju CO2 do 70%. Zadržite svoju produktivnost. 9-litarski motor od 320 KS sa obrtnim momentom od 1.356 Nm radi na komprimovani prirodni plin (CNG).

HVO
Svi motori D8K mogu raditi na sintetički dizel – HVO (hidrogenizovana biljna ulja). A isti kamion možete voziti i na obično dizelsko gorivo.

RME
Jedna varijanta motora D8K320 može raditi na čisti biodizel – RME (metil esteri uljane repice).

Performanse modela Volvo FE odlikuju se širom i ravnijom krivuljom okretnog momenta

POGLEDAJTE NAŠE KRIVULJE

Izuzetan okretni moment na malim brojevima obrtaja. Sjajan odziv i maksimalni obrtni moment od 1.400 Nm. Uporedite naše krivulje okretnog momenta i vidjećete razliku. Popnite se u kabinu i osjetićete – nevjerovatno ubrzanje, izuzetno upravljanje na malim brzinama i prvoklasnu vučnu silu.

Pogledajte specifikacije pogonskih sklopova
Pomoćni pogoni za opremu za rukovanje teretom

Pomoćni pogoni

Pružite snagu svojoj opremi za rukovanje teretom. Pomoćni pogoni omogućiće prenos snage na zasebne priključke kao što su dizalica ili miješalica betona. Volvo FE nudi najrazličitije pomoćne pogone koji se mogu prilagoditi vašim potrebama.

Pogledajte specifikacije pomoćnih pogona

Čistiji i ekološki prihvatljiviji motori

Naši motori Euro VI velik su skok prema čistijem transportu i manjem utjecaju na okoliš. Snaga i efikasna potrošnja goriva uporedivi su s modelima Euro V, ali su emisije krutih čestica prepolovljene, a azotni oksidi smanjeni za skoro 80%.

Rješenje Euro VI kompanije Volvo

Način rada

1. Motor
Komponente novog motora poboljšavaju protok plinova i osiguravaju da ispušni plinovi dođu do sistema naknadne obrade na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma mlaznica
Specijalna mlaznica za dizelsko gorivo koristi se za toplotnu regulaciju DOC-a, osigurava efikasnost DPF-a i pravilan rad SCR-a.

3. Oksidacioni katalizator za dizelsko gorivo (DOC)
DOC proizvodi azotni dioksid NO2 koji je potreban filteru za čestice u dizelskom gorivu za efikasno sagorijevanje čvrstih čestica. U hladnim uslovima daje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter skuplja krute čestice (PM) i čuva ih sve dok ne izgore tokom automatske regeneracije. Regeneracija se obavlja automatski, pa ne morate preduzimati nikakve radnje.

5. Selektivna katalitička redukcija (SCR)
U zoni miješanja ispušni plinovi se prskaju tečnošću AdBlue. Kada stignu u katalizatore, azotni oksidi (NO2) efikasno se pretvaraju u bezopasni azotni gas i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Posljednja komponenta ispred ispušne cijevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

Pronađite najbližeg distributera

Snažna vožnja

Isprobajte sami brz odziv motora D8K. Vaš lokalni distributer kamiona Volvo Trucks ima ključeve.

Pronađite najbližeg distributera