Specifikacije pogonskog sklopa Powertrain za Volvo FH

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • I-Shift sa dva kvačila
  • Zadnje osovine
  • Prenosni omjeri zadnjih osovina
  • Kombinacije pogonskih sklopova powertrain
  • Pomoćni pogoni

Motori

  D13K   G13C 
Standard o emisiji  Euro 6  Euro 6
Br. cilindara  6
Zapremina  12,8 dm³  12,8 dm³
Hod klipa  158 mm  158 mm
Prečnik cilindra  131 mm  131 mm
Stepen kompresije  18:1 (420, 460 KS), 17:1 (500, 540 KS) 17:1
Ekonomični raspon broja okretaja  900 – 1400 okr/min  1000 – 1400 okr/min
Snaga ispušne kočnice 200 kW (2300 okr/min) -
Efekat VEB+ kočnice  375 kW (2300 okr/min) 375 kW (2300 okr/min)
VEB+  mogućnost mogućnost 
Filteri za ulje  2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni   2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni 
Zapremina ulja, uključ. filter  33 l  33 l 
Rashladni sistem, ukupna zapremina  38 l  39,5 l 

Preduvjeti za gorivo

Gorivo bez sumpora (EN590, maks. 10 ppm sumpora)
Biodizel generacije 2 (EN15940, sintetički dizel)

 

Interval mijenjanja ulja

Do 100.000 km ili jednom godišnje kod specifikacije VDS4. 

Pomoćni pogon na motoru

  Izlazni okretni moment  Prenosni omjer 
EPTT350  350 Nm*  1.26:1
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1000 Nm*  1.26:1

* Izlazni okretni moment i u vožnji i u mirovanju.

D13K – snaga/okretni moment

D13K – snaga/okretni moment

Neto izlazna snaga prema EC 582/2011

D13K420 (309 kW)   
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  420 KS 
Maks. okretni moment na 860 – 1400 okr/min  2100 Nm 
D13K460 (338 kW)   
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  460 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1400 okr/min  2300 Nm  
D13K500 (368 kW)   
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min  500 KS 
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min  2500 Nm 
D13K540 (397 kW)   
Maks. snaga na 1450 – 1800 okr/min  540 KS 
Maks. okretni moment na 1000 – 1450 okr/min  2600 Nm 
G13C – SNAGA/OBRTNI MOMENT

G13C – SNAGA/OBRTNI MOMENT

Neto izlazna snaga prema EC 582/2011

G13C420 (309 kW)  
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min 420 KS
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min 2100 Nm
G13C460 (338 kW)  
Maks. snaga na 1700–1800 o/min 460 KS
Maks. okretni moment na 1050 – 1400 okr/min 2300 Nm
   
I-Shift

12-brzinski mjenjač sa reduktorom i promjenom raspona pomoću automatskog sistema promjene stepeni prenosa. I-Shift se može opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.

Specifikacije

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2412F
Neposredan  2400 44
AT2612F
Neposredan  2600 100
ATO2612F
Ubrzavajući  2600 100

Specifikacije I-Shifta s dva kvačila

Tip  Najviši stepen prenosa  Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Ubrzavajući 2800 80

Softverski paketi za I-Shift

Osnovna verzija (TP-BAS)
TP-BAS je standardni softverski paket koji omogućava I-Shift sa osnovnim funkcijama mjenjača za univerzalnu vožnju.

Softver za sistem prenosa mjenjača I-Shift u segmentu distribucije (TP-DIST)
TP-DIST prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu distribucije. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Softver za sistem prenosa za mjenjač I-Shift u segmentu građevine (TP-CON)
TP-CON prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu građevine. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama. Softver može savladati i teže uslove na cesti.

Softver za mjenjač I-Shift za duge relacije (TP-LONG)
TP-LONG sadrži inteligentne funkcije koje smanjuju potrošnju goriva na minimum. Ovaj softverski paket idealan je za transporte na dugim relacijama gdje je naglasak na ekonomičnoj potrošnji goriva. Ovaj paket uključuje funkciju I-Roll.

Teški transporti (TP-HD)
TP-HD optimizuje I-Shift za teške transporte sa velikim kombinovanim bruto težinama (>85 tona). Bez obzira na bruto kombinovanu težinu, vozač uvijek može da optimizuje vozna svojstva izborom ili deaktivacijom režima vožnje sa teškim teretom te aktivacijom režima vožnje na dugim relacijama. Funkcije u softverskom paketu također pružaju pogodnosti na kamionima sa više prikolica.

Softverski paketi za I-Shift

Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Osnovne funkcije pomoćnih pogona (APF-BAS)
Poboljšane funkcije pomoćnih pogona (APF-ENH) o o o o o
Osnovno prilagođavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući naglo dodavanje gasa (AMSO-AUT) o o o
Osnovne namjenske funkcije (AVO-BAS)
Poboljšane performanse – loše ceste (AVO-ENH) o o o
Osnovna strategija promjene stepena prenosa
Efikasna promjena stepena prenosa
Nadzor temperature ulja mjenjača
Aktivacija pokretanja sa teškim teretom
I-Roll (•)
Inteligentna regulacija brzine (•)
Regulacija proklizavanja prilikom pokretanja
Poboljšana strategija promjene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških transporta (85 t < GCW ≤ 180 t)
Stepeni prenosa za veoma sporu vožnju* (ASO-ULC) o o o
Stepeni prenosa za sporu vožnju* (ASO-C) o o o
Vožnja unazad različitim brzinama* (ARSO-MSR) o o o
I-See, upotreba GPS podataka o o

• Standard (•) Funkcija se može koristiti kada je aktivna funkcija TP-LONG. o Dodatna opcija – nije dostupna
*Samo AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F. ARSO-MSR zahtijeva ASO-ULC ili ASO-C.
**Samo AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F.

Zadnje osovine

Tip  Osovina Zupčanik Najveći okretni moment (Nm) Maksimalno opterećenje osovine/osovinskog sklopa (tone) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruki reduktor          
RSS1144A Samostalna Hipoidni 2800 11.5/11.7 44
RSS1344C/D Samostalna Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Samostalna Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Samostalna Hipoidni 3550 13 70
RTS2370A Tandemska Hipoidni 3550 23 80
Planetarni reduktor          
RSH1370F Samostalna Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandemska Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandemska Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandemska Konusno spiralni 3550 33 120

Prenosni omjeri zadnjih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RSS1144 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.31:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.47:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.64:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 2.85:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.08:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1   3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
3.70:1   4.11:1   4.13:1   4.55:1 4.55:1 7.21:1
        4.50:1   5.41:1 5.41:1  
        5.14:1   6.18:1 6.18:1  
        5.67:1     7.21:1  
        6.17:1        

* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonskih sklopova powertrain

  D13K420 D13K460 D13K500 D13K540 G13C420 G13C460
I-Shift            
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
AT2812F            
ATO3112F            
ATO3512F            
             
I-Shift sa dva kvačila             
SP02812     ●  ●  ●    
Osovine sa jednostrukim reduktorima            
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Osovine sa planetarnim reduktorima            
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F    
RTH3312    

Pomoćni pogoni

Dostupna je široka paleta pomoćnih pogona koji zavise ili ne zavise od kvačila – za sve vrste karoserijske opreme.

Pomoćni pogoni nezavisni od kvačila

PTER-DIN: Zadnji pomoćni pogon na motoru za neposredni pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.
PTER-100: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.

Pomoćni pogoni zavisni od kvačila

PTR-F: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-FL/FH: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Za mali/srednji/veliki broj okretaja sa DIN priključkom za neposredno spajanje hidraulične pumpe..
PTRD-F: Veliki broj okretaja sa priključkom za spojnu prirubnicu za neposredno montiranje kardanskog vratila.
PTRD-D: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sprijeda i pozadi za neposredno spajanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za spojnu prirubnicu pozadi i DIN priključak sprijeda.
PTRD-D2: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom pozadi i jednostrukim pogonom sprijeda. Dva priključka za spojnu prirubnicu pozadi i jedan DIN priključak sprijeda.

Pronađite najbližeg distributera

Približite se kamionu Volvo FH

Izradite specifikacije za kamion koji vam odgovara. Sve to događa se kod lokalnog distributera kompanije Volvo Trucks.

Pronađite najbližeg distributera