Kamion poznaje nagib ceste koja dolazi, pa govori motoru i mjenjaču I-Shift kako treba smanjiti kinetičku energiju kamiona da bi se uštedjelo gorivo i smanjile emisije CO2.

Anders Eriksson

Razvojni inženjer za I-See u kompaniji Volvo Trucks

Videosnimka o tome kako radi I-See

Uštede s funkcijom I-See

Pogledajte koliku uštedu može da vam obezbijedi I-See.

Način rada

Kada se približavate uzbrdici, kamion automatski preuzima podatke iz komercijalne topografske karte visoke rezolucije dostupne putem interneta. Informacije se zatim koriste u postupku od šest koraka kako bi se maksimalno povećala kinetička energija kamiona i smanjila potrošnja goriva do 5%. Ako cesta nije pokrivena kartom ili se program ne uspije povezati sa serverom, kamion će se vratiti na rješenje zasnovano na zajedničkoj bazi podataka.

Vješti vozači to već rade. Međutim, ako vozite kamion osam sati, nije vjerovatno da ćete to raditi na potpuno isti način. Kad I-See vodi računa o nagibima, vi se možete koncentrisati na druge aspekte vožnje.

 I-See povezan s oblakom

Uz stalnu podršku i u pokretu

Novi I-See – još bolji. Kao i prije, upotrebljava topografske podatke radi optimizacije brzine i promjena stepena prenosa. Novi I-See primarno upotrebljava podatke iz komercijalnih topografskih karata visoke rezolucije, a kao sekundarno rješenje upotrebljava podatke koje su generisali drugi korisnici sistema I-See i koji su sačuvani u oblaku. A ako povezivanje ne uspije, sistem upotrebljava lokalno sačuvane podatke.

To znači da ćete uvijek imati pristup topografskim podatcima, lakše ćete voziti, a sistem će se automatski ažurirati bez potrebe za odlaskom u radionicu.

Pronađite najbližeg distributera

Želite uštedjeti još više?

Posjetite lokalnog distributera kompanije Volvo Trucks da biste dogovorili upoznavanje sa svim karakteristikama i uslugama namijenjenima uštedi goriva.

Pronađite najbližeg distributera