Specifikacije pogonskih sklopova za Volvo FH16

  • Motori
  • I-Shift
  • Softverski paketi za I-Shift
  • Zadnje osovine
  • Prenosni omjeri zadnjih osovina
  • Kombinacije pogonskih sklopova powertrain
  • Pomoćni pogoni

Motori

  D16K 
Standard o emisiji  Euro 6
Br. cilindara 
Zapremina  16,1 dm³ 
Hod klipa  165 mm 
Prečnik cilindra  144 mm
Stepen kompresije  16.0:1
Ekonomični raspon broja okretaja  950 – 1400 okr/min
Snaga ispušne kočnice 230 kW (2200 okr/min)
Efekat VEB+ kočnice  470 kW (2200 okr/min)
VEB+  mogućnost 
Filteri za ulje  2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni 
Zapremina ulja, uključ. filter  42 l 
Rashladni sistem, ukupna zapremina  48 l 

Preduvjeti za gorivo

Gorivo bez sumpora (EN590, maks. 10 ppm sumpora)
Biodizel generacije 2 (EN15940, sintetički dizel)

 

Interval mijenjanja ulja

Do 100.000 km ili jednom godišnje kod specifikacije VDS4. 

Pomoćni pogon na motoru

  Izlazni okretni moment  Prenosni omjer 
EPTT650  650 Nm*  1.26:1
EPTT1000  1000 Nm*  1.26:1
* Izlazni okretni moment i u vožnji i u mirovanju.
D16K – snaga/okretni moment

D16K – snaga/okretni moment

Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011

D16K550 (405 kW)   
Maks. snaga na 1350 – 1900 okr/min  550 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1350 okr/min  2800 Nm*
D16K550 (405 kW)   
Maks. snaga na 1350 – 1900 okr/min  550 KS 
Maks. okretni moment na 900 – 1350 okr/min  2900 Nm 
D16K650 (479 kW)   
Maks. snaga na 1450 – 1900 okr/min  650 KS 
Maks. okretni moment na 950 – 1450 okr/min  3150 Nm 
D16K750 (552 kW)   
Maks. snaga na 1600 – 1800 okr/min  750 KS 
Maks. okretni moment na 950 – 1400 okr/min  3550 Nm 
* Dostupno samo kod motora od 550 KS s ručnim mjenjačem
I-Shift

12-brzinski mjenjač sa reduktorom i promjenom raspona pomoću automatskog sistema promjene stepeni prenosa. I-Shift se može opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.

Specifikacije

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
AT2812F
Neposredan  2800 60
ATO3112F
Ubrzavajući  3150 100
ATO3512F Ubrzavajući 3550 100

Softverski paketi za I-Shift

Osnovna verzija (TP-BAS)
TP-BAS je standardni softverski paket koji omogućava I-Shift sa osnovnim funkcijama mjenjača za univerzalnu vožnju.

Softver za sistem prenosa mjenjača I-Shift u segmentu distribucije (TP-DIST)
TP-DIST prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu distribucije. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Softver za sistem prenosa za mjenjač I-Shift u segmentu građevine (TP-CON)
TP-CON prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu građevine. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama. Softver može savladati i teže uslove na cesti.

Softver za mjenjač I-Shift za duge relacije (TP-LONG)
TP-LONG sadrži inteligentne funkcije koje smanjuju potrošnju goriva na minimum. Ovaj softverski paket idealan je za transporte na dugim relacijama gdje je naglasak na ekonomičnoj potrošnji goriva. Ovaj paket uključuje funkciju I-Roll.

Teški transporti (TP-HD)
TP-HD optimizuje I-Shift za teške transporte sa velikim kombinovanim bruto težinama (>85 tona). Bez obzira na bruto kombinovanu težinu, vozač uvijek može da optimizuje vozna svojstva izborom ili deaktivacijom režima vožnje sa teškim teretom te aktivacijom režima vožnje na dugim relacijama. Funkcije u softverskom paketu također pružaju pogodnosti na kamionima sa više prikolica.

Softverski paketi za I-Shift

Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Osnovne funkcije pomoćnih pogona (APF-BAS)
Poboljšane funkcije pomoćnih pogona (APF-ENH) o o o o o
Osnovno prilagođavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući naglo dodavanje gasa (AMSO-AUT) o o o
Osnovne namjenske funkcije (AVO-BAS)
Poboljšane performanse – loše ceste (AVO-ENH) o o o
Osnovna strategija promjene stepena prenosa
Efikasna promjena stepena prenosa
Nadzor temperature ulja mjenjača
Aktivacija pokretanja sa teškim teretom
I-Roll (•)
Inteligentna regulacija brzine (•)
Regulacija proklizavanja prilikom pokretanja
Poboljšana strategija promjene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških transporta (85 t < GCW ≤ 180 t)
Stepeni prenosa za veoma sporu vožnju* (ASO-ULC) o o o
Stepeni prenosa za sporu vožnju* (ASO-C) o o o
Vožnja unazad različitim brzinama* (ARSO-MSR) o o o
I-See, upotreba GPS podataka o o

• Standard (•) Funkcija se može koristiti kada je aktivna funkcija TP-LONG. o Dodatna opcija – nije dostupna
*Samo AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F. ARSO-MSR zahtijeva ASO-ULC ili ASO-C.
**Samo AT2612D, AT2612F, ATO2612F, ATO3112F i ATO3512F.

Zadnje osovine

Tip  Osovina Zupčanik Najveći okretni moment (Nm) Maksimalno opterećenje osovine/osovinskog sklopa (tone) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruki reduktor          
RSS1144A Samostalna Hipoidni 2800 11.5/11.7 44
RSS1356 Samostalna Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Samostalna Hipoidni 3550 13 70
RTS2370A Tandemska Hipoidni 3550 23 80
Planetarni reduktor          
RSH1370F Samostalna Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandemska Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandemska Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandemska Konusno spiralni 3550 33 120

Prenosni omjeri zadnjih osovina

RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RSS1144 RTS2370A RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.31:1 2.43:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1* 2.79:1 2.64:1 2.47:1 2.57:1 3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 3.10:1 2.85:1 2.64:1 2.83:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 3.44:1 3.08:1 2.85:1 3.09:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.67:1 3.40:1 3.08:1 3.40:1 4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
3.36:1   3.67:1   3.78:1 5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
3.70:1   4.11:1   4.13:1   4.55:1 4.55:1 7.21:1
        4.50:1   5.41:1 5.41:1  
        5.14:1   6.18:1 6.18:1  
        5.67:1     7.21:1  
        6.17:1        

* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonskih sklopova powertrain

  D16K550 * D16K550 ** D16K650 D16K750
I-Shift        
AT2412F        
AT2612F        
ATO2612F        
AT2812F      
ATO3112F    
ATO3512F      
         
I-Shift sa dva kvačila         
SP02812         
Osovine sa jednostrukim reduktorima        
RSS1344C/D        
RSS1356      
RSS1360
RTS2370A
RSS1144        
Osovine sa planetarnim reduktorima        
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312

* (2800 Nm)
** (2900 Nm)

Pomoćni pogoni

Dostupna je široka paleta pomoćnih pogona koji zavise ili ne zavise od kvačila – za sve vrste karoserijske opreme.

Pomoćni pogoni nezavisni od kvačila

PTER-DIN: Zadnji pomoćni pogon na motoru za neposredni pogon hidraulične pumpe.
PTER1400: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.
PTER-100: Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.

Pomoćni pogoni zavisni od kvačila

PTR-F: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-FL/FH: Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.
PTR-D/PTR-DM/PTR-DH: Za mali/srednji/veliki broj okretaja sa DIN priključkom za neposredno spajanje hidraulične pumpe..
PTRD-F: Veliki broj okretaja sa priključkom za spojnu prirubnicu za neposredno montiranje kardanskog vratila.
PTRD-D: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. DIN priključak sprijeda i pozadi za neposredno spajanje hidrauličnih pumpi.
PTRD-D1: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom. Priključak za spojnu prirubnicu pozadi i DIN priključak sprijeda.
PTRD-D2: Veliki broj okretaja sa dvostrukim pogonom pozadi i jednostrukim pogonom sprijeda. Dva priključka za spojnu prirubnicu pozadi i jedan DIN priključak sprijeda.

Pronađite najbližeg distributera

Približite se kamionu Volvo FH16

Izradite specifikacije za kamion koji vam odgovara. Sve to događa se kod lokalnog distributera kompanije Volvo Trucks.

Pronađite najbližeg distributera