Volvo motori na dizelski pogon s izuzetnim krivuljama okretnog momenta na malom broju okretaja

Pogledajte naše krivulje

Izuzetan okretni moment na malim brojevima obrtaja. Izuzetno širok raspon maksimalnog okretnog momenta. A vršni okretni moment odgovara vršnoj snazi. Uporedite naše krivulje okretnog momenta i vidjećete razliku. Popnite se u kabinu i osjetićete – nevjerovatno ubrzanje, nenadmašna vuča te ekonomičnu i prijatnu vožnju na većim brzinama.

Manje emisija, no još uvijek ekonomičan

Primjenjeni sistemi za efikasniju potrošnju goriva

Optimalna geometrija komora za sagorijevanje. Brzo i precizno ubrizgavanje koje reguliše EMS. Veliki odnos količine ubrizgavanja. Mogli bismo još nabrajati šta čini naše motore tako efikasnima u pogledu potrošnje goriva. Ono što je, međutim, važnije za ove inovacije jeste razlika koju one čine u vašim konačnim rezultatima. I okolišu.

Motorna kočnica VEB+ sa jedinstvenom konstrukcijom bregastog vratila

Volvo motorna kočnica: VEB i VEB+
Kočiona sila do 510 KS

Naša patentirana motorna kočnica, VEB+, ima jedinstven dizajn vratila koji može apsorbirati do 375 kW (510 KS) na motoru D13. Na motoru D11 motorna kočnica Volvo Engine Break (VEB) apsorbuje do 290 kW. Zajedno s našim sistemom prenosa snage I-Shift i pametnim tempomatom možete održati visoku prosječnu brzinu bez ugrožavanja bezbjednosti ili ekonomične potrošnje goriva.

Čistiji i ekološki prihvatljiviji motori

Naši motori Euro VI velik su skok prema čistijem transportu i manjem utjecaju na okoliš. Snaga i efikasna potrošnja goriva uporedivi su s modelima Euro V, ali su emisije krutih čestica prepolovljene, a azotni oksidi smanjeni za skoro 80%. 

Naše rješenje Euro 6: pregled

Kako funkcioniše
naše rješenje za Euro 6

1. Motor
Nove komponente motora poboljšavaju protok plinova i osiguravaju da ispušni plinovi dođu do sistema naknadne obrade na optimalnoj temperaturi.

2. Sedma mlaznica
Posebna mlaznica za ubrizgavanje dizelskog goriva koristi se za upravljanje toplinom DOC-a i osigurava efikasan rad filtera za čestice u dizel gorivu i dobru funkcionalnost SCR sistema.

3. Oksidacioni katalizator za dizelsko gorivo (DOC)
DOC proizvodi azotni dioksid NO2 koji je potreban filteru za čestice u dizelskom gorivu za efikasno sagorijevanje čvrstih čestica. U hladnim uslovima daje i toplotu za regeneraciju.

4. Filter za čestice u dizel gorivu (DPF)
Filter skuplja krute čestice (PM) i čuva ih sve dok ne izgore tokom automatske regeneracije. Regeneracija se obavlja automatski, pa ne morate preduzimati nikakve radnje.

5. Selektivna katalitička redukcija (SCR)
U zoni miješanja ispušni plinovi se prskaju tečnošću AdBlue. Kada stignu u katalizator, azotni oksidi (NO2) efikasno se pretvaraju u bezopasni azotni plin i vodu.

6. Katalizator neobrađenog amonijaka (ASC)
Posljednja komponenta ispred ispušne cijevi u kojoj se uklanja preostali amonijak (NH3).

Motori D11 i D13 od 330 do 500 KS

Odaberite snagu koja vam odgovara

Izaberite jednu od sedam različitih varijanti snage. Postoje četiri 11-litarska (D11) i tri 13-litarska (D13) motora.

Pronađite najbližeg distributera

Isprobajte snagu

Isprobajte snagu i efikasnost naše palete motora kod lokalnog zastupnika kompanije Volvo Trucks.

Pronađite najbližeg distributera