Kamion poznaje nagib ceste koja dolazi, pa govori motoru i mjenjaču I-Shift kako najbolje iskoristiti kinetičku energiju kamiona da bi se uštedilo gorivo i smanjila emisija CO2

Anders Eriksson

Razvojni inženjer za I-See u kompaniji Volvo Trucks

Pogledajte film o prednostima funkcije I-See

Uštede s funkcijom I-See

Preuzmite tabele s podacima na putu

Veza s oblakom

Tokom vožnje I-See koristi GPRS/3G tehnologiju za preuzimanje podataka o uzbrdicama u smjeru vožnje. Ako se približavate brdu koje nije u bazi podataka (ili u radnoj memoriji softvera I-See), I-See bilježi informacije o nagibu, a zatim prenosi podatke koji će biti dostupni sljedećem korisniku sistema I-See. To kolektivno znanje omogućava maksimalno iskorištavanje ušteda goriva, čak i na novim rutama.

Pronađite najbližeg distributera

Želite uštedjeti još više?

Posjetite lokalnog distributera kompanije Volvo Trucks da biste dogovorili upoznavanje sa svim karakteristikama i uslugama namijenjenima uštedi goriva.

Pronađite najbližeg distributera