Specifikacije pogonskog sistema za Volvo FMX

• Motori
• I-Shift
• Dva kvačila mjenjača I-Shift
• Softverski paketi mjenjača I-Shift
• Powertronic

• Zadnje osovine
• Omjeri prenosa zadnjih osovina
• Kombinacije pogonskih sistema
• Pomoćni pogoni

Motori

  D11K D13K
Standard o emisiji Euro 6 Euro 6
Br. cilindara 6 6
Zapremina 10,8 dm³ 12,8 dm³
Hod klipa 152 mm 158 mm
Prečnik cilindra 123 mm 131 mm
Stepen kompresije 17:1 18:1 (420, 460, 500 KS), 17:1 (540 KS)
Ekonomični raspon broja okretaja 1000 – 1500 okr/min 950 – 1400 okr/min
Efekat ispušne kočnice 160 kW (2400 okr/min) 200 kW (2300 okr/min)
Efekat VEB kočnice 290 kW (2400 okr/min)  
Efekat VEB mogućnost  
Efekat VEB+ kočnice   375 kW (2300 okr/min)
VEB+   mogućnost
Filteri za ulje 2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni 2 za glavni kanal, 1 za zaobilazni
Zapremina ulja, uklj. filter 36 l 33 l
Rashladni sistem, ukupna zapremina 36 l 38 l

Preduvjeti za gorivo

Gorivo bez sumpora (EN590, maks. 10 ppm sumpora)
Biodizel generacije 2 (EN15940, sintetički dizeli)

  

Pomoćni pogon na motoru

  Izlazni okretni moment Prenosni omjer
EPTT650 650 Nm* 1.26:1
EPTT1000 1000 Nm* 1.26:1
* Izlazni okretni moment i u vožnji i u mirovanju.
D11K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

D11K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011

 

 

D11K330 (243 kW)  
Maks. snaga na 1600 – 1900 okr/min 330 KS
Maks. okretni moment na 950 – 1400 okr/min 1600 Nm
D11K380 (280 kW)  
Maks. snaga na 1700–1800 o/min 380 KS
Maks. okretni moment na 950 – 1400 okr/min 1800 Nm
D11K430 (316 kW)  
Maks. snaga na 1700–1800 o/min 430 KS
Maks. okretni moment na 1000 – 1400 okr/min 2050 Nm
D11K460 (338 kW)  
Maks. snaga na 1700 – 1800 o/min 460 KS
Maks. okretni moment na 1050 – 1400 okr/min 2200 Nm
D13K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

D13K – SNAGA/OBRTNI MOMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

Neto izlazna snaga prema: EC 582/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

D13K420 (309 kW)  
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min 420 KS
Maks. okretni moment na 860 – 1400 okr/min 2100 Nm
D13K460 (338 kW)  
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min 460 KS
Maks. okretni moment na 900 – 1400 okr/min 2300 Nm
D13K500 (368 kW)  
Maks. snaga na 1400 – 1800 okr/min 500 KS
Maks. okretni moment na 980 – 1270 okr/min 2500 Nm
D13K540 (397 KW)  
Maks. snaga na 1450 – 1800 okr/min 540 KS
Maks. okretni moment na 1000 – 1460 okr/min 2600 Nm
I-Shift

12-brzinski mjenjač sa reduktorom i promjenom raspona pomoću automatskog sistema promjene stepeni prenosa. I-Shift se može opremiti kompaktnim retarderom, pomoćnim pogonom, pomoćnom pumpom servo upravljača i hladnjakom ulja.

Specifikacije

Tip
Najviši stepen prenosa
Okretni moment motora
Ukupna odobrena težina vučnog voza
AT2412F Neposredan 2400 Nm 44 t
AT2612F Neposredan 2600 Nm 100 t
ATO2612F Ubrzavajući 2600 Nm 100 t

Specifikacije I-Shifta s dva kvačila

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
SPO2812 Ubrzavajući 2800 80

Softverski paketi za I-Shift

Osnovna verzija (TP-BAS)
TP-BAS je standardni softverski paket koji omogućava I-Shift sa osnovnim funkcijama mjenjača za univerzalnu vožnju.

Softver za sistem prenosa mjenjača I-Shift u segmentu distribucije (TP-DIST)
TP-DIST prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu distribucije. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Softver za sistem prenosa za mjenjač I-Shift u segmentu građevine (TP-CON)
TP-CON prilagođava funkciju mjenjača specifičnim uslovima u segmentu građevine. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju sposobnost upravljanja prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama. Softver može savladati i teže uslove na cesti.

Softver za mjenjač I-Shift za duge relacije (TP-LONG)
TP-LONG sadrži inteligentne funkcije koje smanjuju potrošnju goriva na minimum. Ovaj softverski paket idealan je za transporte na dugim relacijama gdje je naglasak na ekonomičnoj potrošnji goriva. Ovaj paket uključuje funkciju I-Roll.

Teški transporti (TP-HD)
TP-HD optimizuje I-Shift za teške transporte sa velikim kombinovanim bruto težinama (>85 tona). Bez obzira na bruto kombinovanu težinu, vozač uvijek može da optimizuje vozna svojstva izborom ili deaktivacijom režima vožnje sa teškim teretom te aktivacijom režima vožnje na dugim relacijama. Funkcije u softverskom paketu također pružaju
pogodnosti na kamionima sa više prikolica.

Softverski paketi za I-Shift

Prodajne varijante TP-BAS TP-DIST TP-CON TP-LONG TP-HD**
Osnovne funkcije pomoćnih pogona (APF-BAS)
Poboljšane funkcije pomoćnih pogona (APF-ENH) o o o o o
Osnovno prilagođavanje izbora stepena prenosa (AMSO-BAS)
Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući naglo dodavanje gasa (AMSO-AUT) o o o
Osnovne namjenske funkcije (AVO-BAS)
Poboljšane performanse – loše ceste (AVO-ENH) o o o
Osnovna strategija promjene stepena prenosa
Efikasna promjena stepena prenosa
Nadzor temperature ulja mjenjača
Aktivacija pokretanja sa teškim teretom
I-Roll (•)
Inteligentna regulacija brzine (•)
Regulacija proklizavanja prilikom pokretanja
Poboljšana strategija promjene stepena prenosa (GCW ≤ 85 t)
Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških transporta (85 t < GCW ≤ 180 t)
Stepeni prenosa za veoma sporu vožnju* (ASO-ULC) o o o
Stepeni prenosa za sporu vožnju* (ASO-C) o o o
Vožnja unazad različitim brzinama* (ARSO-MSR) o o o
I-See, upotreba GPS podataka o o

• Standard (•) Funkcija se može koristiti kada je aktivna funkcija TP-LONG. o Dodatna opcija – nije dostupna
*Samo AT2612F, ATO2612F, ARSO-MSR zahtijeva ASO-ULC ili ASO-C.
**Samo AT2612F i ATO2612F

Objašnjenje funkcija za I-Shift

Osnovna strategija promjene stepena prenosa
Automatski izbor odgovarajućeg startnog omjera (1. – 6. stepen prenosa). Na izbor startnog stepena prenosa utiču ukupna težina vozila i nagib ceste.

Efikasno prebacivanje
Omogućava brže i nježnije stepene prenosa inteligentnom primjenom kočnice, kvačila vozila i posebne transmisijske kočnice.

Osnovno prilagođavanje izbora stepena prenosa
Omogućava prilagođavanje izbora stepena prenosa preko dugmeta na ručici mjenjača tokom kočenja motorom u automatskom modulu.

Nadzor temperature ulja u mjenjaču
Prikazuje temperaturu ulja u mjenjaču na informacijskom ekranu.

Unaprijeđena strategija promjene stepeni prenosa
Međusobno funkcionisanje sistema EBS i ECS olakšava manevrisanje prilikom polaska s mjesta i u uskim prostorima. Maksimizuje efekat kočenja VEB/VEB+ kočnice automatskim izborom odgovarajućeg stepena prenosa tako da motor radi na velikom broju okretaja. Prilikom promjene stepena prenosa tokom motornog kočenja, aktiviranjem kočnica točkova kompenzuje se gubitak momenta kočenja.

Regulacija proklizavanja pri kretanju
Optimizuje izbor stepena prenosa i EBS-funkcije za manevrisanje pri malim brzinama. Između ostalog, time se također osigurava da se funkcija „Pomoć pri kretanju uzbrdo“ aktivira samo na uzbrdici.

I-Roll
Automatsko aktiviranje i deaktiviranje funkcije zamašnjaka u svrhu smanjenja potrošnje goriva. I-Roll se koristi kada nije potrebna ni snaga motora ni kočenje motorom, npr. na ravnim cestama.

Inteligentni nadzor brzine
Radi zajedno s „regulacijom brzine kočenja” i osigurava da se pomoćne kočnice ne aktiviraju ako nije potrebno.* To znači bolju iskorištenost funkcije zamajca.

I-See
Inteligentan dio softvera I-Shift koji može skladištiti topografske podatke i koristiti ih za uštedu goriva i udobniju vožnju. Podaci se čuvaju u bazi podataka koju mogu koristiti drugi korisnici softvera I-See. Kada se poruči I-See, dobija se i tempomat I-Cruise (I-Cruise se može poručiti i odvojeno).

Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških prevoza
Optimizuje izbor stepena prenosa za velike kombinovane ukupne mase, 85 – 180
tona.

Dodatne mogućnosti

Unaprijeđena funkcija PTO
Različite funkcije koje olakšavaju upotrebu pomoćnih pogona.

Unaprijeđeno prilagođavanje izbora stepena prenosa, uklj. naglo dodavanja gasa
Omogućava prilagođavanje izbora stepena prenosa preko dugmeta na ručici mjenjača prilikom polaska s mjesta i vožnje u automatskom modulu. Funkcija naglog dodavanja gasa bira odgovarajući stepen prenosa za maksimalno ubrzanje.

Unaprijeđene performanse – loše ceste
Nekoliko funkcija kojima se podešava promjena stepena prenosa i koje potpomažu polazak s mjesta i vožnju lošim cestama i na uzbrdicama.

Powertronic

Potpuno automatski mjenjač bez prekida toka snage, sa pretvornikom okretnog momenta i hladnjakom ulja. Mijenja stepene prenosa bez gubitka snage. Powertronic se može fabrički opremiti pomoćnim pogonom, integrisanim retarderom i pomoćnom pumpom servoupravljača.

Powertronic

Tip Najviši stepen prenosa Okretni moment motora (Nm) Ukupna težina vučnog voza (tone)
PT2106 Neposredan 2100 44
PT2606 Neposredan 2600 60

Ugrađeni programi vožnje za Powertronic

potrošnje goriva

Služi za optimalnu ekonomičnost. Promjene stepena prenosa vrše se kod najekonomičnijih okretaja.

Učinak

Koristi se u slučajevima kada je potrebna dodatna snaga motora. Do promjene stepena prenosa naviše i naniže dolazi pri većim okretajima motora.

Zadnje osovine

Tip Osovina Zupčanik Najveći okretni moment (Nm) Maksimalno opterećenje osovine/osovinskog sklopa (tone) Ukupna težina vučnog voza (tone)
Jednostruki reduktor          
RSS1344C/D Samostalna Hipoidni 2600 13 44
RSS1356 Samostalna Hipoidni 2400/2800 13 56/44
RSS1360 Samostalna Hipoidni 3550 13 70
RTS2370A Tandemska Hipoidni 3550 23 80
RSS1144 Samostalna Hipoidni 2800 11.7 44
Planetarni reduktor          
RSH1365 Samostalna Konusno spiralni 2400 13 65
RSH1370F Samostalna Konusno spiralni 3550 13 70
RTH2610F Tandemska Konusno spiralni 3550 26 100
RTH3210F Tandemska Konusno spiralni 3550 32 100
RTH3312 Tandemska Konusno spiralni 3550 33 120
           

Prenosni omjeri zadnjih osovina

RSS1144 RSS1344C/D RSS1356 RSS1360 RTS2370A RSH1365 RSH1370F RTH2610F RTH3210F RTH3312
2.31:1 2.31:1* 2.50:1 2.47:1 2.43:1 3.61:1 3.46:1 3.33:1 3.33:1 3.61:1
2.47:1 2.47:1* 2.64:1 2.64:1 2.57:1

3.76:1

3.61:1 3.46:1 3.46:1 3.76:1
2.64:1 2.64:1 2.79:1 2.85:1 2.83:1 4.12:1 3.76:1 3.61:1 3.61:1 4.12:1
2.85:1 2.85:1 3.10:1 3.08:1 3.09:1 4.55:1 4.12:1 3.76:1 3.76:1 4.55:1
3.08:1 3.08:1 3.44:1 3.40:1 3.40:1   4.55:1 3.97:1 3.97:1 5.41:1
  3.36:1 3.67:1 3.67:1 3.78:1   5.41:1 4.12:1 4.12:1 6.18:1
  3.70:1   4.11:1 4.13:1     4.55:1 4.55:1 7.21:1
  4.11:1     4.50:1     5.41:1 5.41:1  
  4.63:1     5.14:1     6.18:1 6.18:1  
  5.29:1     5.67:1       7.21:1  
        6.17:1          

* Za RSS1344D.

Kombinacije pogonskih sklopova powertrain

  D11K330 D11K370 D11K410 D11K450 D13K420 D13K460 D13K500 D13K540
Powertronic                
PT2106        
PT2606        
                 
I-Shift                
AT2412F    
AT2612F
ATO2612F
                 
I-Shift sa dva kvačila                
SP02812          
Osovine sa jednostrukim reduktorima                
RSS1144A
RSS1344C/D
RSS1356
RSS1360
RTS2370A
RSS1144
Osovine sa planetarnim reduktorima                
RSH1365  
RSH1370F
RTH2610F
RTH3210F
RTH3312
                 
Prednja pogonska osovina/mjenjač za distribuciju                
FAA11/FAA21/V2501TB

Pomoćni pogoni

NA MOTORU

PTER-DIN
Zadnji pomoćni pogon na motoru za neposredni pogon hidraulične pumpe.

PTER1400
Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.

PTER100
Zadnji pomoćni pogon na motoru s prirubnicom za pogon hidraulične pumpe.

NA MJENJAČU

PTR-F
Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.

PTR-FL/FH
Priključak za spojnu prirubnicu i mali ili veliki broj okretaja.

PTR-D/PTR-DM/PTR-DH
Za mali/srednji/veliki broj okretaja sa DIN priključkom za neposredno spajanje hidraulične pumpe.

PTRD-F
Veliki broj okretaja sa priključkom za spojnu prirubnicu za neposredno montiranje kardanskog vratila.

PTRD-D
Velik broj okretaja s dvostrukim pogonom. DIN priključak sprijeda i pozadi za neposredno spajanje hidrauličnih pumpi.

PTRD-D1
Velik broj okretaja s dvostrukim pogonom. Priključak za spojnu prirubnicu pozadi i DIN priključak sprijeda.

PTRD-D2
Velik broj okretaja s dvostrukim pogonom pozadi i jednostrukim pogonom sprijeda. Dva priključka za spojnu prirubnicu pozadi i jedan DIN priključak sprijeda.  

Pronađite najbližeg distributera

Približite se kamionu Volvo FMX

Izradite specifikacije za kamion koji vam odgovara. Sve to događa se kod lokalnog distributera kompanije Volvo Trucks.

Pronađite najbližeg distributera