Kamioni

Osnovne komponente automatizacije

Automatizacija brzo otvara vrata novim naprednim prevoznim rješenjima koja su donedavno bila jednostavno nezamisliva. Pa ipak, većina tehnoloških rješenja koja omogućavaju te ideje dostupna su već danas.
Automatizovani kamion za sakupljanje otpada
Ključni elementi kao što su Volvo dinamičko upravljanje, kočioni sistem za hitne slučajeve, automatska regulacija razmaka i mjenjač I-Shift otvaraju vrata naprednim transportnim rješenjima kao što je automatizovani kamion za sakupljanje otpada.

Od rudarstva i rukovanja otpadom u Švedskoj do žetve šećerne trske u Brazilu, kompanija Volvo Trucks istražuje različite mogućnosti koje pruža automatizacija. Bez obzira da li je riječ o samohodnom kamionu za sakupljanje otpada ili platooningu, u svakom razvijenom konceptu automatizaciju u velikoj mjeri omogućavaju ključni elementi kao što su Volvo dinamičko upravljanje, kočioni sistem za hitne slučajeve, adaptivni tempomat, mjenjač I-Shift i senzor. Neke od tih funkcija danas su dostupne kao standardna oprema novih modela kamiona kompanije Volvo Trucks. Iako nisu razvijene radi primjene automatizacije, svaka od tih funkcija pruža opcije koje omogućavaju automatizaciju. Osim navedenih funkcija, sve što je potrebno jesu senzori (kao što su radar, lidar, kamera i antena) i novi softver, koji omogućavaju potpunu automatizaciju.

1. Upravljačka jedinica
Za međusoban rad svih navedenih komponenata ključan je softver. Sve informacije iz različitih senzora i antene kamiona prikupljaju se u upravljačkoj jedinici gdje se obrađuju i analiziraju. Zatim se uputstva prenose različitim automatizovanim komponentama kamiona.

2. Automatska regulacija razmaka
Automatska regulacija razmaka (ACC) održava postavljenu brzinu koja se automatski prilagođava vozilu ispred vas. On funkcionira putem radara koji prati saobraćaj ispred vozila. Potpuno jednak sistem upotrebljava se i u platooningu (poluautomatizovanoj vožnji u konvojima) kako bi vozilo održalo odgovarajuću brzinu i bezbjedan razmak od kamiona ispred sebe.

3. Antena
Za komunikaciju između vozila (koja se koristi u platooningu), komunikaciju vozilo-infrastruktura i GPS mapiranje (koje se upotrebljava u autonomnim kamionima za žetvu šećerne trske), potrebna je antena za prijem i odašiljanje podataka.

4. Kočioni sistem za hitne slučajeve
Kočioni sistem za hitne slučajeve upozoriće vozača na moguću opasnost od sudara sa vozilom koje vozi ispred, te će po potrebi automatski aktivirati kočnice ako je sudar neizbježan. Kamera i radar upotrebljavaju se za prepoznavanje objekata ispred vozila i mjere brzinu i razmak. Isti sistem primjenjuje se u automatizovanim vozilima kompanije Volvo Trucks za osiguravanje izbjegavanja sudara.

5. Senzori
Za svako automatizovano vozilo potrebni su senzori koji u okolici kamiona provjeravaju prisutnost stacionarnih objekata i objekata u kretanju. Broj senzora i njihove lokacije zavise od primjene kamiona, ali je njihova svrha u svim slučajevima prikupljanje ulaznih podataka za glavni procesor kako bi se postiglo bolje razumijevanje situacije vozila.

6. Volvo dinamičko upravljanje
Glavna svrha VDS-a je oslobađanje vozača od pritiska smanjenjem fizičkog napora potrebnog za upravljanje kamionom. To se postiže električnim motorom postavljenim na upravljački pogon. Jednaka VDS tehnologija upotrebljava se i za automatizaciju upravljanja u samohodnim kamionima.

7. I-Shift
Vodeći automatski mjenjač kompanije Volvo Trucks osigurava da kamion uvijek radi u optimalnom stepenu. Nakon procjene važnih faktora kao što su brzina vozila i nagib ceste, sistem brzo izračunava i bira najbolji stepen prenosa za efikasnu vožnju. Na automatizovanim vozilima I-Shift nastavlja obavljati tu životno važnu funkciju.