Kamioni

Sistemi podrške vozaču

Okruženje u saobraćaju može biti intenzivna interakcija između vozača i drugih učesnika u saobraćaju. U kamionu Volvo, vozač ima pristup nizu sistema podrške koji pomažu u izbjegavanju nesreća. Pročitajte više u nastavku ili se obratite prodavaču ako imate bilo kakvih pitanja.

Bezbjednost za vozače i druge učesnike u saobraćaju

Naši sistemi su dizajnirani da podrže vozače u svrhu poboljšanja sigurnosti u širokom spektru situacija. Bilo da idete velikom brzinom na autoputu, vozite polako u gradskom saobraćaju ili u ste zastoju s drugim učesnicima u saobraćaju u neposrednoj blizini.

  Kamion i vozač u formi

  Pažljiv vozač i kamion u dobroj formi su dobar početak za bezbjednu vožnju. Sistem za praćenje pritiska u gumama prati pritisak u svakoj gumi u kombinaciji vozila – te upozorava na nizak pritisak zraka, brzo curenje ili visoku temperaturu. Pruža vrhunsku zaštitu od nesreća uzrokovanih pucanjem guma. Sistem za upozoravanje vozača na budnost otkriva znakove pospanosti ili nepažnje prilikom vožnje. Ako su otkriveni, vozač se upozorava i savjetuje da napravi pauzu. Sve za bezbjednost.

  Bolja vidljivost za sve

  Direktan vid vozača je najvrjednija prednost za bezbjednu vožnju. Prilagodivo dugo svjetlo je projektovano da otkrije druga vozila ispred kamiona, omogućavajući vožnju u mračnim uslovima s uključenim dugim svjetlima kada bi inače bila neprikladna. Ova funkcija dinamički mijenja svjetlosni snop da pruži optimizirano osvjetljenje bez ometanja vozača drugih vozila, što poboljšava bezbjednost i za vozača kamiona i za druge učesnike u saobraćaju.

  Osigurajte sigurnosnu marginu

  Pri velikoj brzini, udaljenost je jednaka sigurnosnim marginama. Kočioni sistem za hitne slučajeve je dizajniran je da otkrije vozila ispred, kao i pješake i bicikliste koji se približavaju sa strane ili se kreću u istom smjeru kao i kamion, te da upozori vozača ukoliko postoji određeni rizik od sudara. Ako vozač ne preduzme mjere te rizik i dalje postoji, kamion automatski koči kako bi izbjegao sudar. Prilagodljivi tempomat (ACC) prilagođava brzinu kako bi održao sigurnu udaljenost do vozila ispred automatskim ubrzavanjem i kočenjem. Radi u cijelom rasponu od kretanja punom brzinom do potpunog zaustavljanja – a zatim automatski ponovo počinje kada se saobraćaj nastavi. Dodavanje i udobnosti i sigurnosti vožnji na autoputu.

  Upravljajte težinom prikolice

  Vožnja nizbrdo s prikolicom na klizavoj površini može rezultirati time da prikolica gura kamion i izazove da se prikolica zanese i udari u kamion, povećavajući rizik od nesreće. Zajednička kočnica može pomoći u sprečavanju ovoga primjenom impulsivnog kočenja na prikolicu, što povećava efikasnost kočenja cijele kombinacije vozila kako bi se poboljšala sigurnost na cesti.

  Pogledajte šta je skriveno

  Pješaci i biciklisti se mogu približiti kamionima u gradskom okruženju, a vozačima može biti teško izbliza vidjeti šta se dešava. Ugaona kamera kod saputnika otkriva skrivene uglove i daje odličan pregled područja na strani suvozača. Automatski se pokreće indikatorom okretanja, a pogled kamere se projektuje na bočni ekran.

  Vozite unazad sa samopouzdanjem

  Zadnja kamera nudi odlično vidno polje iza kamiona i pomaže vozaču da dobije veću kontrolu nad okruženjem. Automatski se aktivira prilikom uključivanja vožnje unazad, a pogled kamere je prikazan na bočnom displeju. Lakoća upotrebe čini vožnju unazad praktičnijom.

  Jasna vidljivost ispred

  Front Short Range Assist koristi prednji radar da otkrije i upozori vozača o učesnicima u prometu u rizičnom području ispred kamiona u stanju mirovanja i pri brzinama do 10 km/h. Ako sistem otkrije učesnika u saobraćaju u rizičnoj zoni ispred kamiona, vozač će biti obaviješten. Ako se rizik od sudara poveća, oglasit će se i zvučno upozorenje.

  Na bezbjednoj strani

  Skretanje ili promjena trake može biti rizično. Podrška za izbjegavanje bočnog sudara koristi radarske senzore na stranama kamiona za otkrivanje pješaka, biciklista i drugih vozila. Zakonski zahtjevi zahtijevaju pokrivenost samo na strani suvozača, ali naš sistem pokriva obje strane kamiona za poboljšanu bezbjednost na putu. Vozač se obavještava svjetlosnim signalom u bočnom retrovizoru kada je u nadgledanom području otkriven učesnik u saobraćaju. Ukoliko vozač aktivira indikator okretanja, sistem upozorava trepćućim svjetlom i zvukom. Ako je kamion opremljen Volvo dinamičkim upravljanjem uz pomoć za vožnju unutar trake, ima i aktivno navođenje za upravljač.

  Pazite na vrata

  Pješaci i biciklisti se mogu pojaviti niotkuda te ih teško je otkriti kada su u neposrednoj blizini kamiona. Upozorenje o otvaranju vrata koristi radarske senzore da skenira obje strane kamiona da otkrije i upozori vozača i suvozača na druge učesnike u prometu u rizičnim područjima prilikom otvaranja bilo kojih vrata kabine. Sistem upozorava do dva minuta nakon isključivanja kontakta.

  Zaustavljanje i kretanje je pojednostavljeno

  Bezbjedna vožnja s čestim kretanjem i zaustavljanjem može biti izazov. Automatsko držanje je dizajnirano da učini vožnju sa zaustavljanjem i kretanjem praktičnijom i sigurnijom. Ono automatski aktivira kočnice u svrhu zadržavanja kamiona u položaju dok vozač ne pritisne pedalu gasa. Radi naprijed i nazad – uzbrdo, nizbrdo i na ravnim površinama.

  Shvatanje hvatanja

  Dobra trakcija je neophodna da izbjegnete proklizavanje i vozite bezbjedno. Aktivna kontrola hvata je dizajnirana za upravljanje okretanjem kotača i poboljšanje sigurnosti i udobnosti. Ako sistem otkrije znakove proklizavanja, odmah se aktivira da pomogne vozaču da ostane na putu poboljšavajući upravljanje, performanse kočnica i stabilnost.

  Tih, ali primijećen

  Naši električni kamioni su gotovo bešumni. To pozitivno utiče na radno okruženje vozača, kao i na gradsko okruženje, ali također otežava uočljivost električnih kamiona. Akustični sistem za upozoravanje vozila generiše zvukove koji su dovoljno uočljivi da ljudi u blizini kamiona budu svjesni, a ipak prijatni za vozača i ostale učesnike u saobraćaju. Dizajniran da poboljša bezbjednost za pješake i bicikliste bez pretjerane buke.

Pregled

Karakteristike

 

Više informacija

FH16

FH

FM

FMX

FL

FE

Sistem za praćenje pritiska u gumama

 

 

 

 

Preuzmite informativne listove >

Sistem za upozoravanje vozača na budnost

Prilagodivo dugo svjetlo

 

 

 

 

Inteligentna pomoć za brzinu

Kočioni sistem za hitne slučajeve

Prilagodljivi tempomat (ACC)

Pomoćnik za kratak prednji domet

Podrška za izbjegavanje bočnog sudara

Upozorenje o otvaranju vrata

 

 

Automatsko držanje

 

 

Volvo dinamičko upravljanje uz pomoć za vožnju unutar trake

 

 

 

Elektronska kontrola stabilnosti

 

Volvo dinamičko upravljanje uz pomoć za održavanje stabilnosti

 

 

 

Tempomat za spust

 

 

 

Zajednička kočnica

 

 

 

Ugaona kamera kod saputnika

 

Zadnja kamera

 

Aktivna kontrola hvata

 

 

 

 

Akustični sistem upozorenja vozila*

 

 

 

* Samo električni kamioni

       

PITAJTE SVOG LOKALNOG STRUČNJAKA

Vaš lokalni distributer Volvo Trucks vam može pokazati naše sisteme
podrške vozaču i odgovoriti na vaša pitanja.