Kamioni

BOSNA I HERCEGOVINA

×
Nadogradnja softvera za I-Shift

Postprodajni softverski paketi

Nadogradite svoj I-Shift

Lakše mijenjanje stepena prenosa. Manji troškovi održavanja. Veća efikasnost. Bolja produktivnost. U posljednjih nekoliko godina Volvo I-Shift postao je industrijska referenca u području automatskih mjenjača.Softver za mjenjač I-Shift može se i nadograditi tako da odgovara vašim transportnim zadacima. Provjerite različite mogućnosti koje su osmišljene kako bi vaše transportno poslovanje bilo još efikasnije.

Pametni pogonski sklop postao je još pametniji

Kada smo proizveli vaš kamion, optimizovali smo softver za I-Shift za specifične primjene u transportu. Da li su se od onda vaši zadaci promijenili? Ili ste pronašli polovni kamion čije sve specifikacije savršeno odgovaraju vašim potrebama osim softvera za I-Shift?

Nemojte brinuti. Mi možemo lako nadograditi softver za I-Shift tako da odgovara vašim potrebama. Poboljšaćete svoju produktivnost, uštedjeti gorivo i smanjiti trošenje pogonskih komponenti.

Nadogradnja softvera za I-Shift za teške transporte
Volvo I-shift upgrade fuel save global

Prednosti prilagođenog softvera

Softver za I-Shift, savršeno prilagođen transportnim zadacima, poboljšava performanse pogonskog sklopa, ali istovremeno poboljšava i performanse vašeg poslovanja.

Osjetićete bolju ravnotežu pri održavanju brzine i istovremeno postići najekonomičniju potrošnju goriva. Vaši konačni rezultati biće veća produktivnost u kombinaciji sa bezbjednom i udobnom vožnjom.

Volvo I-shift upgrade how to upgrade global

Kako mogu izvršiti nadogradnju?

Jedino što treba da učinite za optimizovanje softvera za I-Shift jeste da posjetite distributera proizvoda Volvo. Tamo će vam nadograditi softver za I-Shift tako da odgovara svakom transportnom zadatku. Softver se usklađuje sa certifikatima emisije vašeg motora i verzijom vašeg mjenjača I-Shift.

Neke od prednosti koje pruža nadogradnja:

  • Bolje performanse
  • Manja potrošnja goriva
  • Udobnija vožnja
  • Manje trošenje komponenti pogonskog sklopa

Koji softver bih trebao odabrati?

Koji softverski paketi za I-Shift odgovaraju vašim transportnim zadacima? U nastavku se nalazi pregled dostupnih paketa – imajte na umu da se na starije verzije mjenjača I-Shift primjenjuju neke kombinacije softverskih paketa.

Volvo I-shift upgrade software basic global

Osnovno (TP-BAS)

Ovo je standardni softverski paket koji se isporučuje uz I-Shift. Paket uključuje osnovne funkcije mjenjača za univerzalnu vožnju.

Volvo I-shift upgrade software distribution global

Distribucija (TP-DIST)

Prilagođava funkcije mjenjača specifičnim uslovima u segmentu distribucije. Softverski paket uključuje funkcije koje povećavaju upravljivost prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Volvo I-shift upgrade software construction global

Građevinska industrija (TP-CON)

Funkcije odgovaraju posebnim uslovima u segmentu građevine. Namijenjen je težim uslovima na cesti i povećava upravljivost prilikom kretanja iz mirovanja, prilikom manevrisanja u uskim prostorima i vožnje malim brzinama.

Volvo I-shift upgrade software long haul global

Duga putovanja sa teškim teretom (TP-LONG)

Uključuje pametne funkcije koje smanjuju potrošnju goriva. Ovaj softverski paket idealan je za transporte na dugim relacijama gdje je naglasak na ekonomičnoj potrošnji goriva. Ovaj paket uključuje funkciju I-Roll na nekim verzijama mjenjača I-Shift.

Volvo I-shift upgrade software heavy duty transport global

Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških prevoza (TP-HD)

Optimizuje I-Shift za teške transporte sa velikim kombinovanim bruto težinama (> 85 tona). Bez obzira na bruto kombinovanu težinu, vozač uvijek može optimizovati upravljivost izborom ili deaktiviranjem načina vožnje sa teškim teretom, kao i aktiviranjem režima vožnje na dugim relacijama. Funkcije u softverskom paketu također pružaju pogodnosti na kamionima sa više prikolica.

Volvo I-shift upgrade software crawler gear global

Brzine puzanja

Prilagođava funkcionalnost mjenjača I-Shift sa brzinama puzanja posebnim potrebama pri transportu. Softverski paketi uključuju funkcije kao što su izuzetno spori stepeni prenosa i višestruki stepeni za vožnju unazad. Paketi su dostupni samo na kamionima sa mjenjačem I-Shift sa brzinama puzanja.

Funkcije softverskog programa

Koje funkcije odgovaraju vašim transportnim zadacima? Evo nekih najvažnijih funkcija softverskih paketa za I-Shift. Za pregled svih funkcija i tačnog sadržaja svakog paketa obratite se lokalnoj radionici Volvo i zatražite listove sa podacima o specifičnim verzijama softvera za I-Shift.

Volvo I-shift upgrade gears global

Poboljšano podešavanje izbora stepena prenosa, uključujući naglo dodavanje gasa

Ovo omogućava prilagođavanje automatskog izbora početnog stepena prenosa i stepena u vožnji u automatskom režimu rada aktiviranjem dugmeta plus/minus na ručici mjenjača.

Tu je i funkcija koja olakšava prilagođavanje brzine kada vozilo radi u praznom hodu ili dok vozite veoma sporo - na primjer, u saobraćajnoj gužvi. Stepeni se mogu prebacivati i naviše, jer se brzina motora automatski povećava prije prebacivanja u viši stepen.

Funkcija naglog dodavanja gasa bira stepen prenosa za maksimalno ubrzanje promjenom strategije mijenjanja stepena kako bi se maksimalno povećalo ubrzanje vozila.

Volvo I-shift upgrade bad roads global

Poboljšane performanse – loše ceste

Ovaj dodatni paket posebno je prilagođen specifičnim uslovima u segmentu građevine i prevoza drvene građe.

Režim P+ uključuje različite funkcije koje prilagođavaju promjenu stepena prenosa i njihov izbor na lošim cestama i nagibima. Uključuje i funkcije koje olakšavaju jednostavnije kretanje iz mirovanja u lošim uslovima vožnje.

Ta funkcija se može bez teškoća kombinovati sa programom za teške transporte (TP-HD). Funkcije AVO-ENH aktiviraće se samo kada HD režim nije aktivan i kada se izabere režim Power za upravljanje snagom i energijom.

Volvo I-shift upgrade I-see global

I-See

I-See pamti nagibe po kojima se vozite, ali i unaprijed poznaje intenzitet strmine.

To čini pristupom podacima u svim kamiona koji koristi I-See. Te informacije memorišu se u bazi podataka. Čim neki kamion vozi nekom rutom, svi drugi kamioni mogu iskoristiti informacije o topografiji te rute pomoću telematskog pristupnog uređaja koji komunicira sa portalom. Takvom upotrebom može se uštedjeti do pet posto goriva.

Softverski kompleti prodaju se samo kao dodatni paketi i moraju se kombinovati sa funkcijom I-Cruise (pametna regulacija brzine).

Volvo I-shift upgrade heavy duty global

Upravljanje promjenom stepena prenosa kod teških prevoza

(dostupno samo kod određenih kombinacija motora/mjenjača).

Optimizuje izbor stepena prenosa za velike kombinovane bruto težine (85 t < GCW ≤ 180 t). Ova funkcija poboljšava upravljivost i ekonomičnu potrošnju goriva u segmentu teških transporta.

U HD režimu prvi stepen koristi se kao početni, a izbor stepena prilagođava se većim bruto kombinovanim težinama. Između ostalog, funkcija TP-HD bira početni stepen tako da odgovara bruto kombinovanoj težini i tako štedi kvačilo.

Iskorištava se cijeli raspon mjenjača, a stepeni prenosa mijenjaju se dosljedno pri velikom broju obrtaja kako bi se održali obrtni moment i udobna vožnja.

Volvo I-shift upgrade enhanced shift global

Unaprijeđena strategija promjene stepena prenosa

(za potpunu funkcionalnost potreban je EBS-MED).

Interakcijom sa EBS-om (disk-kočnice sa elektronski upravljanim sistemom kočenja, EBS-STD/EBS-MED) i ECS-om (elektronsko upravljanje ovjesom, SUSPL-EC) olakšano je i kretanje iz mirovanja i manevrisanje.

Taj režim kočenja maksimalno povećava efekt VEB/VEB+ kočnice/retardera automatskim izborom odgovarajućeg stepena prenosa, što omogućava rad motora na visokom broju obrtaja. Ta funkcija kompenzuje kočenje motorom pri promjeni stepena u režimu kočenja.

Volvo I-shift upgrade pto functions global

Unaprijeđene funkcije PTO

Nekoliko funkcija koje olakšavaju upotrebu pomoćnih pogona. Funkcije pomoćnih pogona mjenjača I-Shift omogućavaju aktiviranje svojstava kao što su automatsko prebacivanje u neutralni stepen, sprečavanje prebacivanja u vožnju unazad i aktiviranje reduktora.

Volvo I-shift upgrade smart cruise control global

Inteligentna regulacija brzine

Optimizuje putnu brzinu i ograničava efekt pomoćne kočnice kada to dopuštaju uslovi u saobraćaju, na primjer na blagim nizbrdicama.

Volvo I-shift upgrade iroll global

I-Roll

Funkcija zamajca kojom se štedi gorivo. I-Roll se koristi kad nisu potrebni ni snaga motora ni motorno kočenje, na primjer u vožnji na ravnim cestama.

Volvo I-shift upgrade launch control global

Regulacija proklizavanja prilikom pokretanja

Radi zajedno sa EBS-om i automatski aktivira funkcije koje pomažu vozaču pri kretanju iz mirovanja i manevrisanju u uskim prostorima.

Javite nam se

Obratite se lokalnom distributeru kompanije Volvo Trucks kako biste istražili potpune specifikacije i sve druge detalje ove ponude.