Kamioni

Uči i razumijeva vaše rute kako bi vam pomogao da uštedite gorivo

I-SEE KOMPANIJE VOLVO TRUCKS

Znate li kako da optimizujete brzinu i promjene brzina u odnosu na topografiju svojih ruta radi uštede goriva? I-See to zna, a njegovo znanje se bazira na podacima. On vam može pomoći da znatno smanjite potrošnju goriva od prvog dana.

Kako vam I-See može pomoći da uštedite gorivo

Kada se približavate uzbrdici, kamion automatski preuzima podatke iz komercijalne topografske karte visoke rezolucije, koja je dostupna putem interneta. Informacije se zatim koriste u postupku od šest koraka, kako bi se maksimalno povećala kinetička energija kamiona i smanjila potrošnja goriva do 5%, u poređenju sa kamionom koji nema I-See. Ako se cesta ne nalazi na karti ili ako se program ne uspije povezati sa serverom, kamion će se vratiti na rješenje zasnovano na zajedničkoj bazi podataka.

Uvijek sa podrškom, čak i kada ste u pokretu

I-See prvenstveno koristi podatke sa komercijalne topografske mape visoke rezolucije, koja se automatski ažurira u kamionu kada nova verzija postane dostupna. Sekundarno koristi zajedničke podatke koji su podijeljeni u oblaku. A po potrebi, sistem koristi lokalno pohranjene podatke. Ovo znači da ćete uvijek imati pristup topografskim podacima, bolje iskustvo pri vožnji, uz spoznaju da se sistem konstantno daljinski ažurira.  

Još bolje s funkcijom I-Torque

I-See ima potencijal da vam uštedi još više goriva dodavanjem funkcije I-Torque. I-Torque koristi podatke iz I-See za optimizaciju dostupnog izlaznog obrtnog momenta motora, npr. dok vozite uzbrdo. Vožnja se prilagođava na osnovu rute, gdje se nalazite i onoga što dolazi iza ugla.

 1. Stvaranje snage u pokretu
  I-See poznaje uzbrdicu koja slijedi tako da kamion ubrzava i duže ostaje u višem stepenu prenosa.
 2. Izbjegavanje prebacivanja u niži stepen prenosa
  Sprečavanjem nepotrebnih promjena stepena prenosa, I-See čini vaše penjanje lakšim i efikasnijim.
 3. Suzbijanje ubrzavanja na prevoju
  Kada se približavate nizbrdici, I-See spriječava nepotrebno ubrzavanje kamiona.
 4. Prebacivanje u prazan hod prije nizbrdice
  Da biste uštedili energiju i smanjili kočenje, I-See privremeno isključuje pogonski sklop ili kočnice motora neposredno prije nagiba nizbrdo.
 5. Kontrola kočenja na nizbrdici
  I-See zna gdje završava jedan nagib, a počinje drugi, pa prema potrebi koči da bi se ostvarila maksimalna efikasnost.
 6. Priprema za narednu uzbrdicu
  Ako se priprema sljedeća uzbrdica, I-See pušta da kamion radi u praznom hodu te stvara brzinu i prikuplja snagu za penjanje bez napora.

Dostupno za ove kamione

KAKO UPRAVLJATE VOZILOM NA NAGIBIMA?

Možemo smanjiti potrošnju goriva.