Fuel and Environment pomaže vam da uštedite i smanjite emisiju CO2

Dynafleet Fuel And Environment (Gorivo i okoliš)

Ko od vaših vozača najekonomičnije troši gorivo? A kome su potrebni obuka i podrška? Funkcija Gorivo i okoliš u sistemu Dynafleet štedi vrijeme prilikom analize podataka o vozilu i vozaču. Ističe gdje se mogu provesti optimizacije i prati vašu emisiju CO2.

Počnite štedjeti gorivo uz funkciju Fuel and Environment
Pomaže vam da izaberete odgovarajućeg vozača za određeni zadatak

Vremena vozača u sistemu Dynafleet

Dynafleet vam pomaže da zadržite stalnu kontrolu nad aktivnostima vozača. Provjerite koji je vozač najprikladniji za novo zaduženje. Primajte proaktivna upozorenja kako biste obezbijedili usklađenost sa zakonom o vremenu vožnje i odmora. Smanjite administraciju automatskim preuzimanjem podataka tahografa.

Saznajte više o usluzi Driver Times
Positioning (Pozicioniranje): pomaže zadržati kontrolu

Dynafleet pozicioniranje

Bez poziva. Bez pogađanja. Usluga Positioning govori vam upravo ono što morate znati. Od pozicije kamiona (na nivou ulice) do detaljnih informacija o vozaču, brzini vozila, teretu i vrsti vozila. Pomoći će vam i u planiranju, navigaciji i vođenju poslovanja na profitabilniji način.

Istražite uslugu Positioning
Funkcija stanja vozila u sistemu Dynafleet.

Funkcija stanja vozila u sistemu Dynafleet

Preuzmite kontrolu nad svojim radnim učinkom. Funkcija stanja vozila pruža vam stanje lampica za upozorenje i alarma na komandnoj ploči u vozilima – kada ste u kancelariji. Dobićete informacije o vozilima i nivou voznog parka. Pomoći će vam isplanirati kratkotrajno i dugoročno održavanje i upravljati njime.

Brzo je, bezbjedno i ekonomično

Dynafleet Messaging (razmjena poruka)

Brzo, bezbjedno i ekonomično, Messaging omogućava kontakt ureda i kamiona u svakom trenutku. Sprečava skupe nesporazume i pruža vašim vozačima informacije koje su im potrebne za donošenje boljih odluka na cesti. Možete komunicirati koliko želite, bez obzira na lokaciju kamiona.

Otkrijte funkciju Messaging

Način rada

Potpun sistem – za sve platforme

Dynafleet pruža pristup jedinstvenim i izuzetno upotrebljivim informacijama o vašem kamionu Volvo. A može se naknadno ugraditi i u bilo koju drugu marku kamiona, čime olakšava nadgledanje mješovitog voznog parka.

 

Ako već upotrebljavate neku drugu platformu za upravljanje voznim parkom, nudimo vam funkciju pristupa podacima koja vam omogućava prenos podataka o vozilima iz kamiona Volvo u vaš sistem za upravljanje voznim parkom.

Jednostavno postavljanje

Oprema Dynafleet ugrađuje se fabrički ili je naknadno ugrađuje vaš distributer kompanije Volvo Trucks. Nije potreban nikakav poseban softver – samo se prijavite u web-portal Dynafleet i pristupite informacijama o svom voznom parku. Ili se poslužite pametnim telefonom ili tabletom za ažuriranje na bilo kojem mjestu.

Informisanje i čuvanje podataka

Informacije o vozilu i vozaču šalju se bazi podataka Dynafleet, gdje se analiziraju i prikazuju pomoću lako čitljivih izvještaja. Vaš ured i vozač mogu međusobno komunicirati tekstualnim porukama. Moguće je i integrisanje vaših sistema naručivanja ili fakturisanja sa sistemom Dynafleet.

VT

Savršen paket

Vaš lokalni distributer kompanije Volvo može vam pomoći u pronalaženju paketa Dynafleet koji najbolje odgovara vama i vašem poslovanju.

Pronađite najbližeg distributera