Kamioni

Dynafleet

Preciznost odlučivanja - to je ono što predstavlja Dynafleet. U svakom trenutku omogućava vam da vidite tačnu lokaciju i status svojih vozača, kamiona i sredstava, kao i da dobijete kvalitetne podatke za buduće planiranje i analizu svojih operacija. Još bolje, Dynafleet vam pokazuje na koja područja se treba fokusirati. Spremni za pokret?

Usluge Dynafleet
 

Paleta usluga Dynafleet može se aktivirati u bilo kojoj kombinaciji. Svaka je dostupna uz fiksnu mjesečnu naknadu, uključujući međunarodni roaming. A može joj se pristupiti na bilo kojem uređaju putem Volvo Connecta, interfejsa za sve vaše digitalne usluge.

Integracija sistema

Za dodatnu fleksibilnost možete integrirati usluge Volvo Connect i Dynafleet u svoju postojeću IT infrastrukturu. To znači da se podaci vašeg voznog parka mogu koristiti za poboljšanje drugih aplikacija trećih strana, od planiranja do obračuna plata – donoseći novi nivo efikasnosti u upravljanju voznim parkom.

Hosting kartice kompanije

Zamolite lokalnog distributera da vašu karticu kompanije hostira na mreži. To je siguran način za pohranu i daljinsko preuzimanje podataka tahografa, tako da možete udobno pratiti aktivnosti vozača u skladu sa zakonskim propisima.

Savršen paket

Vaš lokalni distributer kompanije Volvo može vam pomoći u pronalaženju paketa Dynafleet koji najbolje odgovara vama i vašem poslovanju.