Kamioni

Postavljanje novih granica

Novi modeli VNL i VNR kompanije Volvo Trucks donose najnovije u pogledu tehnoloških rješenja za vozila i udobnosti vozača. Proizvode se u fabrici koja također postavlja standarde brige o okolišu.
U pogonu NRV
Proizvodnjom novih modela Volvo VNL i VNR, pogon u mjestu New River Valley uspio je smanjiti emisije hlapivih organskih spojeva (VOC) za više od 50%.

Tokom posljednjih petnaest godina novi pogon kompanije Volvo Trucks u mjestu New River Valley, NRV, pretvoren je u model energetske efikasnosti i odgovornog upravljanja otpadom. Klijenti kompanije Volvo Trucks primijetili su to, posebno oni koji su zaštitu okoliša postavili kao prioritet u svojim poslovnim organizacijama.

„Koncentracija na efikasnost i održivi razvoj važan je za našu misiju podsticanja prosperiteta za transportna rješenja“, kaže Patrick Collignon, viši potpredsjednik, Group Trucks Operations for North American Manufacturing i bivši direktor pogona NRV. „Zato je briga o okolišu ugrađena u naše modele upravljanja i procese donošenja odluka.“

Putovanje područjem zaštite okoliša u NRV-u počelo je nakon što je grupa zaposlenih prepoznala i procijenila sve tokove čvrstog otpada u operativnim aktivnostima kompanije. Ohrabrili su zaposlene da recikliraju što više otpada i smanje količine koje se šalju na deponije.Segmenti velike zapremine poput kartona i plastike prije recikliranja sabijaju se i baliraju na lokaciji. Kompostiranje hrane pokrenuto je u mnogim dijelovima pogona, a menze su počele koristiti tanjure, šoljice i pribor koji se mogu kompostirati. U proizvodnom dijelu timovi uspješno odvajaju materijale za recikliranje u 22 različita toka za reciklažu. Obnavljaju se i otapala za boju, koja se destilišu i ponovo miješaju prema originalnim specifikacijama radi ponovne upotrebe.

Zatim je 2009. godine rukovodstvo NRV-a podiglo letvicu.

„Naš prvi prioritet bio je da smanjimo energetski otisak, pa smo te godine krenuli u prvi lov na energetsko blago“, kaže Collignon. „Najbolja energija je ona koja vam nije potrebna, a to je bio i zabavan način da uključimo sve prisutne.“Zaposleni su se odazvali slanjem hiljada ideja za uštedu energije – od jednostavnih rješenja kao što je gašenje svjetala u automatima za prodaju pića do olakšavanja procesa montaže. Uz kolnik do glavnog ulaza u fabriku NRV postavljeni su solarni paneli. Nove kupole smanjile su potrebu za vještačkim svjetlom. Solarni grijači za vodu postavljeni su u nekoliko područja kao što su menze i garderobe.

Te i druge inicijative pomogle su da NRV postane prvi pogon u SAD-u koji je dobio certifikat vodećih globalnih i nacionalnih agencija za upravljanje zaštitom okoliša: standard ISO 50001 i platinasto priznanje Ministarstva energetike SAD-a za odličan energetski program.

Uz uštede energije, NRV je sada objekt s nultom stopom otpada koji se odvozi na deponije. To znači da se 100% otpada iz proizvodnje reciklira, kompostira ili pretvara u električnu energiju.

Godine 2014. pogon je postigao svoj najambiciozniji cilj do sada: prebacivanje na ugljično neutralnu električnu energiju. Sva električna energija u pogonu sada dolazi od metana koji se proizvodi na 13 lokalnih deponija.

Zajedno sa kabinom, lakira se i mala metalna ploča koja je ključni dio kontrole kvaliteta. Nakon završetka ploča se nosi u laboratoriju u lakirnici, gdje se stavlja u spektrometar i upoređuje sa glavnom bojom u glavnoj bazi podataka. Pošto postoji mnogo sličnih boja i nijansi, ljudsko oko lako može da pogriješi kod malih varijacija. Ako spektrometar otkrije odstupanje, kabina se vraća na liniju na ponovno lakiranje.

„Uvijek moramo biti spremni da pomaknemo granice mogućeg“, kaže Collignon. „Istovremeno moramo razmotriti finansijski utjecaj i priznati da nešto što funkcioniše na jednoj lokaciji možda neće biti dobra opcija na nekoj drugoj.“

Elan u pogledu veće efikasnosti u NRV-u je vidljiv i u proizvodnom dijelu. Upravo na vrijeme za novu proizvodnju modela VNL i VNR, pogon je uložio sredstva u napredniju tehnologiju kontrole lakiranja koji ne zahtjeva vodu i troši 60% manje energije od prethodnog procesa. Krečnjak u prahu hvata višak boje i eliminiše potrebu za pročišćavanjem taloga boje, a otpadni krečnjak se ponovo koristi u proizvodnji cementa. 

Uz novu lakirnicu i modifikacije, emisije hlapivih organskih spojeva (VOC) po kamionu smanjene su za više od 50%. Nove tehnologije lakiranja također su ugrađene u novu lakirnicu, čime se doprinosi smanjenju trošenja boje po kabini.

Proizvodni timovi također su iskoristili prednost najnovijeg proizvodnog procesa da bi uštedjeli vrijeme i energiju. NRV je nedavno dodao više od 50 novih robota u zavarivačnicu za kabine i proširio 3D štampanje, čime se dijelovi proizvode mnogo brže nego klasičnom mašinskom obradom.

„Naš energetski izazov je višeslojan“, kaže Collignon. „Jedan je ljudsko ponašanje, na primjer gašenje svjetala na izlasku iz prostorije ili neostavljanje da predugo radi u praznom hodu. Drugi je preispitivanje naših proizvodnih procesa. Što više ljudi preispituje proces, to više ljudi ističe stvari i rješenja će se lakše pronaći.“

Da bismo zaista postigli napredak kada je riječ o brizi o okolišu, potrebna nam je snažna podrška rukovodstva, pravi sistemi i tehnologije, kao i potpun angažman svih učesnika

Da bi se zadržao moment za smanjenje potrošnje energije, pogon se 2011. godine pridružio programu Save Energy Now Ministarstva energetike SAD-a. Cilj je bio smanjenje potrošnje energije od 25% za 10 godina, što je NRV premašio već nakon godinu dana.

Danas se zaposleni koncentrišu na nove ekološke ciljeve. Sada se traži obnovljiv izvor energije kojim bi se zamijenio plin koji se trenutno koristi za grijanje. Tim također istražuje načine proizvodnje električne energije na lokaciji kao način za uštedu troškova.

„Da bismo zaista postigli napredak kada je riječ o brizi o okolišu, potrebna nam je snažna podrška rukovodstva, pravi sistemi i tehnologije, kao i potpun angažman svih učesnika“, kaže Collignon. „Ponosan sam na ono što smo uspjeli postići i veselim se sljedećem novom velikom koraku.”

Riječ urednika: Od 1. oktobra uspostavljena je nova sjevernoamerička struktura proizvodnje koja će podstaknuti agilnost i fleksibilnost na bazi lokalnih potreba. Franky Marchand, potpredsjednik pogona New River Valley, biće odgovoran izvršnom rukovodstvenom timu GTO-a i izvršnom potpredsjedniku, Janu Ohlssonu. Patrick Collignon (na slici) preuzeće novi zadatak u grupi Volvo.

Pogon New River Valley

Proizvodi modele VNL, VNR, VNX, VHD i VAH.
2.400 zaposlenika.
149.000 kvadratnih metara / 1,6 miliona kvadratnih stopa zatvorenog prostora.
Koristi ugljično neutralnu električnu energiju od 2014. godine.
Status proizvodnje bez odvoženja otpada na deponije od 2013. godine.