Kamioni

Novi život motora

U pogonu u Flenu isluženi motori teških kamiona dobijaju priliku za novi život. Nakon prerade postaju kao novi, a taj postupak ima manji utjecaj na okoliš.
U pogonu u Flenu
Edward Finstorp, operater, postavlja priključke na motor D13 za kamion Volvo. Pogon u Flenu najveći je pogon za preradu u grupi Volvo i, među ostalim također prerađuje motore za linije Volvo CE, Volvo Buses i Volvo Penta.

Oko niskih zgrada u pogonu za dijelove kompanije Volvo u Flenu u Švedskoj, nizovi motora čekaju prekriveni plavim ceradama prije nego što im se dozvoli ulazak na toplo. Svi motori koje distributeri kompanije Volvo Trucks vraćaju iz Evrope i Azije šalju se ovamo. Motori su jedan od 40 različitih zamjenskih dijelova koje Volvo Trucks nudi svojim klijentima i njihova prerada traje najduže.

„Od trenutka kada motor stigne u pogon, proći će 57 sati dok ne bude ispitan i obojen“, objašnjava Lars Färnskog, voditelj pogona u Flenu. 

Proces prerade počinje demontažom. Cijeli motor se rastavlja, dijelovi koji se ne mogu iskoristiti šalju se na recikliranje, a oni koji se mogu preraditi šalju se na čišćenje i pjeskarenje. Nakon što se uklone vlaga, ostaci ulja i boja, dijelovi se premještaju u odjeljenje za mašinsku obradu.

Tu se mnoge površine na dijelovima, kao što su glave cilindara, koljenasta vratila i blokovi motora, pažljivo i precizno pjeskare i bruse. 

„Svi motori dolaze ovamo zbog nekog razloga. Međutim, budući da ne znamo kako je motor korišten, važno je osigurati da ne bude neravnih površina“, kaže Jörgen Karlsson zadužen za obnavljanje glava cilindara. 

Kao i mnogo njegovih kolega, on dobro poznaje motore. Prerada zahtijeva vrhunske vještine. U pogonu u Flenu za kompaniju Volvo Trucks prerađuje se 150–200 različitih varijanti motora.

„Većina motora koja stigne ovamo stara je od osam do devet godina. Međutim, ponekad dobijamo i motore iz 1970-tih godina! I o njima veoma dobro brinemo“, dodaje Jörgen Karlsson.

Tokom putovanja kroz pogon svaka komponenta motora pregleda se u nekoliko faza. Kada dođe vrijeme za ispitivanje, motor mora proći ista ispitivanja kao novoproizvedeni model. 

„Obnovljeni motor dobija jednake uslove garancije kao originalni dijelovi Volvo i ima jednak kvalitet, izdržljivost i performanse“, kaže Lars Färnskog.

Osim prerade ili zamjene svih dijelova novima, obavljaju se i ažuriranja u skladu sa najnovijim specifikacijama za određeni model. To znači da su motori koji izlaze iz Flena u najmanju ruku dobri kao i novi. 

„Osiguravamo da sve, od pristupa gorivu do softvera, bude optimizovano. Kupci koji odluče kupiti prerađeni motor dobijaju bolji proizvod po puno nižoj cijeni, a istovremeno doprinose zaštiti okoliša“, kaže Lars Färnskog.

U poređenju sa novoproizvedenim motorom za kamion, energija koja se troši na obnavljanje motora je 85% manja. Odgovarajuća vrijednost u odnosu na potrošnju sirovina je 80%. Lars Färnskog uvjeren je da će velike prednosti u pogledu zaštite okoliša povećati potražnju za zamjenskim dijelovima.

„Znamo da su svjetski prirodni resursi ograničeni i da se cijena sirovina povećava. Naši kupci istovremeno povećavaju zahtjeve u pogledu održivog razvoja i ponovne iskoristivosti naših proizvoda“, kaže on. 

Da bismo omogućili preradu glavnih sklopova, kao što su mjenjači i motori, važno je da oni budu pripremljeni za to već u projektnoj fazi. Zato pogon u Flenu usko sarađuje sa odjeljenjem za razvoj proizvoda i već u ranoj fazi doprinosi svojim ulaznim podacima. 

„Priprema proizvoda za novi život predstavlja ogromnu vrijednost za kompaniju, naše kupce i okoliš“, kaže Lars Färnskog.

 

Priprema proizvoda za novi život predstavlja ogromnu vrijednost za kompaniju, naše kupce i okoliš.

Pogon u Flenu

40 – Broj zamjenskih dijelova Volvo koje nudi kompanija Volvo Trucks – sve od filtera i pumpi do mjenjača i motora.

85% – Smanjenje potrošnje energije na obnovljene motore u poređenju sa proizvodnjom novih motora. 

80% – Smanjenje potrošnje sirovina u slučaju prerade motora kamiona u poređenju sa proizvodnjom novih motora. 

90% – Stepen recikliranja starog motora kamiona. 

57 – Prosječan broj sati potreban za preradu motora kamiona. 

150–200 – Broj različitih varijanti motora kompanije Volvo Trucks koji se prerađuju. 

210 – Broj zaposlenih.

27.000 m2 – Ukupna površina pogona.