Kamioni

Savladavanje prepreka boljom aerodinamikom

Troškovi goriva čine otprilike trećinu troškova transportne kompanije. Kombinovanjem boljih aerodinamičkih karakteristika i novog motora EURO VI C Volvo Trucks sada može omogućiti uštede goriva do 3 % na dugim relacijama i regionalnim prevozima.
Aerodinamički tunel.
Uz pomoć ispitivanja u aerodinamičkom tunelu Volvo Trucks može utvrditi područja na kojima se može poboljšati aerodinamika.

Kada se kamion vozi konstantnom brzinom od 60 – 90 km/h, otpor zraka jedan je od faktora koji najviše utječe na potrošnju goriva. Kompanija Volvo Trucks zato već godinama posvećuje značajnu pažnju razvoju aerodinamike. Nekoliko projekata bavi se aplikacijama koje mogu značajno da smanje otpor zraka. Na tržište će se uvoditi postepeno tokom sljedećih nekoliko godina. 

Dio rezultata tih napora čine poboljšanja aerodinamičkih karakteristika uvedena početkom 2016. godine, koja uključuju optimizaciju spojlera na braniku, deflektora zraka, područja luka točkova i blatobrana modela Volvo FH. Zajedno sa novim motorom EURO 6 C, ta poboljšanja uvodiće se kao standardna na kamionima modela Volvo FH koji će se proizvoditi od juna 2016. godine.

„Već u trenutku kada je 2012. godine predstavljen Volvo FH, morali smo obaviti opsežne razvojne poslove kako bismo postigli najmanji mogući otpor uzimajući u obzir sve druge zahtjeve naših kupaca. Od tada smo preokrenuli sva područja na kamionu, provjeravajući gdje bi poboljšanja pružila najbolje rezultate za naše kupce“, kaže Anders Tenstam, stručnjak za tehnologiju u odjeljenju za aerodinamiku.

Pregled različitih područja na kojima dolazi do gubitaka i njihovog potencijala za poboljšanja proveden je uz pomoć testiranja u zračnom tunelu i računarskih simulacija. Nakon toga sve je zavisilo od toga da li se tehnologija za te aplikacije može proizvesti u pravom kvalitetu i uz razumne troškove. 

Detaljno smo pretražili sva područja na kamionu, provjeravajući gdje bi poboljšanja pružila najveće rezultate za naše kupce.

„Suština primjene naprednog tehnološkog razvoja je pokušaj da predvidite buduće potrebe svojih kupaca i obezbijedite da željena tehnologija bude dostupna kada propisi i troškovi omoguće njeno uvođenje“, kaže Anders Tenstam.

U posljednjih nekoliko godina tehnološki razvoj pružio je kompaniji Volvo Trucks nove mogućnosti poboljšanja aerodinamičkih performansi proizvoda. Zbog dugoročnog povećanja troškova goriva i sve veće svijesti o klimatskim problemima kupci su prisiljeni da traže ekonomičnija vozila. Taj razvoj prema većoj ekonomičnosti u pogledu potrošnje goriva u skladu je sa filozofijom kompanije Volvo Trucks koja kaže da se računa svaka kap

 

Zahtjev za ekonomičnom potrošnjom goriva utječe i na razvoj motora: „Neprestano nastojimo da zadovoljimo sve strože regulatorne zahtjeve za čišćim motorima bez utjecaja na vozne karakteristike. Performanse, produktivnost i vozne karakteristike za naše kupce i njihove vozače izuzetno su važni. Uvijek smo bili fokusirani na zadovoljavanje tih zahtjeva, ali to ne smije ići na račun potrošnje goriva. Upravo suprotno“, kaže Mats Franzen, direktor proizvoda u odjeljenju za motore kompanije Volvo Trucks.

Za kompaniju Volvo Trucks motor EURO 6 C donio je mnoštvo različitih optimizacija na motorima D11, D13 i D16, na primjer klipove koji izazivaju manje trenje o oblogu cilindra, kao i nov i poboljšan turbopunjač i optimizovane bregaste osovine. Zajedno s brojnim poboljšanjima na području softvera, to omogućava manju potrošnju goriva bez utjecaja na performanse motora.

To je proizvod koji će pružiti značajne pogodnosti korisnicima u pogledu manjih troškova goriva, te time donijeti veće marže uz održavanje jednakih performansi.

„Motorom EURO 6 C napravili smo još jedan velik korak bliže budućnosti energetski efikasnog transporta. To je proizvod koji će pružiti značajne pogodnosti korisnicima u pogledu manjih troškova goriva, što će donijeti veće marže uz održavanje jednakih performansi“, kaže Mats Franzen. 

Za mnoge kompanije koje se bave prevozom troškovi goriva iznose trećinu ukupnog troška. Jedna od prevozničkih kompanija koja puno ulaže u smanjenje potrošnje goriva je Jastim iz Varšave u Poljskoj. Najveći klijenti kompanije Jastim su Schenker, IKEA i DHL, tri kompanije koje posvećuju veliku pažnju ekološkim pitanjima te zato vrše pritisak na svoje dobavljače kako bi stalno smanjivali potrošnju goriva.

Prije tri godine, prije nego što je tvrtka Jastim kupila nove kamione Volvo FH, prosječna potrošnja u kompaniji bila je između 31 i 32 litre na 100 km. Danas, uz pomoć kamiona Volvo FH i dodatnih ekoloških programa vožnje, potrošnja je smanjena na 26 l. Prema njihovom mišljenju njihovi najbolji vozači troše prosječno 24 litre i, u povoljnim topografskim i aerodinamičkim uslovima, postižu čak i manju potrošnju.

„Ono što se prije tri godine činilo nemogućim, sada je rutina. Za nas je bilo izuzetno važno postići tako veliko smanjenje potrošnje goriva. Zapravo nismo imali drugu mogućnost – egzistencija naše kompanije zavisila je od toga“, kaže vlasnik Jastima, Jacek Słowiński.

Kako bi ostala konkurentna, njegova kompanija redovno obnavlja vozni park, a specifikacije kamiona kompanije Volvo Trucks obično sadrže najnovije aplikacije za ekonomičniju vožnju.

 

„Zanimaju nas sva nova ostvarenja u pogledu tehnološkog razvoja. Na osnovu količine goriva koju trošimo svakog mjeseca dodatna ušteda od tri posto za nas znači hiljade litara“, kaže Jacek Słowiński.

Jastim je kupac kompanije Volvo Trucks koji se bavi prevozima na dugim relacijama, a veliku pažnju posvećuje uštedi goriva. Kompanija Volvo Trucks zato je prihvatila specifikacije te prevozničke kompanije kao osnov za razvoj novog aerodinamičkog paketa. To su učinili kako bi uskladili parametre za kupce koji voze relativno konstantnom brzinom od 60 do 90 km/h pa zato najbolje iskorištavaju aerodinamička poboljšanja. Precizne uštede koje kupci mogu ostvariti zavise od njihovih pojedinačnih zahtjeva i specifikacija koji, s druge strane, zavise od uslova na cesti na rutama kojima se voze njihova vozila.

Na osnovi količine goriva koju trošimo svakog mjeseca dodatna ušteda od tri posto za nas znači hiljade litara.

Anders Tenstam iz kompanije Volvo Trucks sa zadovoljstvom naglašava da se novi i fleksibilni aerodinamički paket za klijente koji se bave prevozom na dugim relacijama sada može predstaviti tržištu. Vidi velik potencijal za dodatna poboljšanja, ali potvrđuje da se tehnološka zrelost mora podupreti novim zakonima i propisima.

„Danas u mnogim državama propisi o dužini vozila stvaraju prepreku u pogledu rezultata na području aerodinamičkih performansi. Kada, na primjer dužina tegljača više ne bi bila uključena u kompoziciju, kabine bi se mogle projektovati u prikladnijem obliku. Danas je oblik kabine rezultat osjetljive ravnoteže unutrašnjih i vanjskih karakteristika. Aerodinamičnija kabina također bi mogla stvoriti veći potencijal strujanja zraka na cijelo vozilo zahvaljujući manje izraženim velikim turbulencijama koje kradu energiju u prednjem dijelu“, kaže on. 

Anders Tenstam također ističe da su prikolice područje na kojem bi se mogla ostvariti značajna aerodinamička poboljšanja. To bi u budućnosti moglo proizvesti mnogo užu saradnju s kupcima na području projektovanja održivih transportnih rješenja koja pokrivaju cijelo vozilo, a ne samo kamion. To, s druge strane, zahtijeva razvoj praktičnih rješenja na razini inženjeringa, kao i poslovanja.

„Tokom našeg dugoročnog fokusiranog razvoja shvatili smo da bismo se trebali približiti aerodinamičkoj efikasnosti putničkih automobila rješavanjem strateških dijelova vozila te saradnjom u pogledu promjena važećih zakona primjenom perspektive kompletnog vozila. To bi, u ne tako dalekoj budućnosti, moglo značiti smanjenje otpora zraka na skoro polovinu u poređenju sa današnjim kamionima“, kaže Anders Tenstam.