Kamioni

Sa brzinama puzanja po ledenim šumama

Vožnja zaleđenim, uskim i brdovitim cestama sa ukupnom masom od 76 tona. Prevoz drvene građe finskim šumama zahtjevan je zadatak i za vozače i za vozila. Međutim, sa mjenjačem I-Shift kompanije Volvo sa brzinama puzanja, Saku Simpanen i njegov tim mogu svladati brdovit teren i loše uslove.
Kamion Sakua Simpanena na zaleđenoj šumskoj cesti u Finskoj.
Prevoz drvene građe finskim šumama zahtjevan je zadatak i za vozače i za vozila.

Sredina je zime i snijeg na drveću toliko je debeo da su grane klonule, a stalni sumrak dopunjava kratke sate dnevnog svjetla. Prednja svjetla kombinovanog kamiona za prevoz drvene građe Volvo FH16 Kuljetusa S. Simpanena probijaju se kroz maglicu i okolne bijele šume.

Dok Saku Simpanen ulazi sve dublje u šumu, ceste se toliko sužavaju i smanjuju da više i ne nose nikakva imena. Neke su klizave kao klizališta. U redovnim intervalima uz cestu su postavljene drvene čeke lovaca na losove. Tokom zime losovi su česta pojava u ovom području, ali trenutno su sakriveni u šumi.

Saku gleda putni računar i provjerava gdje će pokupiti sljedeći teret. Ovo je njegov drugi zadatak tog dana. U zoru je već isporučio jednu pošiljku trupaca lokalnoj pilani u Keiteleu u Sjevernoj Savoniji u centralnoj Finskoj. Saku putuje cestama u ovom području od svoje desete godine pa poznaje svaki breg i zavoj. Kao dječačić vozio se u očevom kamionu Volvo, a do trenutka kada je pošao u školu već je znao da će to postati i njegov poziv. U porodičnom preduzeću zaposlio se 1998. godine, a rukovođenje je preuzeo 2006. godine.

„Vožnja i automobilizam moje su strasti. Ta mi je djelatnost vjerovatno i u krvi. Moj otac, Seppo, bio je vlasnik transportnog preduzeća, pa je bilo prirodno da krenem njegovim stopama“, objašnjava.

Danas je sa svojom ženom, Jaanom-Riittom, vlasnik preduzeća Kuljetus S. Simpanen specijalizovanog za prevoz drvene građe. Zajedno su 20, a a preduzeće zajednički vode već 10 godina. Saku je direktor i vozač, a Jaana-Riitta brine o finansijama, administraciji i planiranju prevoza. Osim toga, u kompaniji je zaposleno još pet vozača.

Sakuov najnoviji Volvo FH16 ima mjenjač I-Shift sa brzinama puzanja, koje poboljšavaju sposobnost kretanja kamiona iz stanja mirovanja u teškim uslovima. Druge specifikacije kamiona također su izrađene uz puno razmišljanja o detaljima. I kamion i prikolica imaju puni pneumatski ovjes, držači za trupce automatizovani su i njima se rukuje daljinskim upravljačem, a dizalicom se može upravljati iz grijane kabine. Postavljena je i zaštita od podlijetanja, koja nije obavezna na kamionima koji prevoze drvenu građu u Finskoj.

„Imam skoro savršen kamion za prevoz drvene građe. Ako je Bog i izradio neki bolji, zadržao ga je za sebe“, kaže Saku uz osmijeh.

Po njegovom mišljenju jedna od najvećih prednosti brzina puzanja je da u svakom trenutku obezbjeđuju pokretanje kamiona, čak i sa velikim teretima. „Stepen prenosa za vožnju unazad u najmanju ruku jednako je dobar kao stepeni za kretanje prema naprijed. Omogućava veoma preciznu i kontrolisanu vožnju i okretanje unazad.“ 

Imam skoro savršen kamion za prevoz drvene građe. Ako je Bog i izradio neki bolji, zadržao ga je za sebe.

Brzine puzanja samo su jedan od primjera Sakuove ambicije da uvijek bude ukorak sa tehničkim razvojem u svojoj djelatnosti. Kada je 2013. godine povećana maksimalna dozvoljena masa kombinovanih vozila u Finskoj, njegov Volvo bio je jedan od prvih kamiona u državi koji je prošao pregled modifikacija u skladu sa novom dozvoljenom masom.

 

„Želim neprestano napredovati i razvijati nove stvari. Da bih uspio u tome, potrebna mi je snažna podrška kao što su pouzdani kamioni, karoserija i dizalice. Skoro 50 godina saradnje sa kompanijom Volvo pomoglo nam je da ostvarimo uspjeh“, naglašava.

Nakon 15 minuta upravljanja vijugavim šumskim cestama, Saku se približava tački utovara. Sada je toliko udaljen da se povratna ruta više i ne vidi na karti. Dok se Volvo FH16 zaustavlja na raskrsnici, postavlja upozoravajući trougao da bi upozorio druge na to da se približavaju mjestu gdje stoji kamion sa drvenom građom. To je izuzetno važno, jer su ceste toliko uske da se vozila ne mogu mimoići.

Na raskrsnici Saku posipa mješavinu soli i pijeska. Volvo FH16 penje se uzbrdicom i zatim se sa druge strane spušta i stiže do tačke gdje će se okrenuti. Okreće kamion i zaustavlja se uz veliku hrpu trupaca. Izlazi iz kabine kamiona i prelazi u kabinu dizalice, a zatim spušta noge za podupiranje.

Skoro 50 godina saradnje sa kompanijom Volvo pomoglo nam je da ostvarimo uspjeh.

Hvataljka dizalice postaje produžetak Sakuovih ruku. Kada je potrebno, ravna građu podižući trupce u uspravan položaj i udarajući jednu stranu snopa o tlo. Najprije se utovaruje kamion, zatim prikolica, a naslagane gomile trupaca fiksiraju se automatskim držačima. Nakon što je prvi stog dovršen, pomjera se prema nazad uz pomoć hidrauličnog cilindra.

Nakon što je utovario kamion i prikolicu, Simpanen sjeda za upravljač. I-Shift automatski uključuje brzine puzanja kad prepozna težak teret – u tim situacijama brzine puzanja najbolje rade, a Volvo FH16 čvrsto kreće do vrha brda uprkos svojoj težini od 76 tona.

„Budući da često vozimo malim šumskim cestama i brdovitim terenima, potrebna nam je velika snaga. Volvo sa brzinama puzanja predstavlja dobar kompletan paket za prevoz drvene građe i obuhvaća sve faktore koji su nam potrebni: snagu, udobnu vožnju i bezbjednost.“

Saku se vraća poznatom rutom do pilane u Keiteleu, udaljene 20 km, gdje staje u red prije nego što će istovariti trupce na široki tračni konvejer kada dođe na red. Tu završava većina isporuka Kuljetusa S. Simpanena, a kamioni njegovog preduzeća stižu u pilanu prosječno deset puta dnevno. Kamioni se smiju zadržavati na području pilane samo do 20 minuta. 

Prije samog početka procesa proizvodnje, trupci se mjere i sortiraju prema dužini i debljini. Zatim ih viljuškari u pilani transportuju na stogove u prostoru za skladištenje. Međutim, Saku u međuvremenu već odlazi kako bi utovario sljedeću turu tereta. Tim tempom prije kraja svoje smjene može prevesti još tri ture tereta.

Kuljetus S. Simpanen Oy

Kancelarija: Pielavesi, selo Säviä.
Historija: Seppo Simpanen osnovao je kompaniju 1968. godine.
Trenutni vlasnici: Saku i Jaana-Riitta Simpanen, od 2006. godine.
Zaposlenici: dva vlasnika, pet vozača.
Sektor: transport drvene građe u području Sjeverne Savonije.

Vozni park:

• Volvo FH16 750 KS, 8X4 tridem, model iz 2016.
• Volvo FH16 750 KS 8X4 tridem, model iz 2014.
• Volvo FH16 750 KS 8X4 tridem, model iz 2013.
• pet kamiona za prevoz drvene građe putem mreže podizvođača, od čega su tri kamiona Volvo.
• Druge usluge kompanije Volvo Trucks: Dynafleet, Zlatni servisni ugovor, učešće u obučavanju vozača koje organizuje kompanija Volvo Trucks.
• Glavni klijenti: UPM, Keitele Forest.