Kamioni

Projektovanje sjajnih prizora

Novi retrovizor na modelu Volvo FH stvoren je za sjajnu vidljivost, a istovremeno doprinosi i identitetu kamiona.
Ismail Ovacik izrađuje skicu.
„Geometrija je veoma važna. Treba objediniti četiri pojedinačna ogledala, pa smo se koncentrisali na to da izgledaju kao jedna cjelina“, kaže Ismail Ovacik.

Koliko detaljno se projektuje kamion? I kakvu poruku prenose ti detalji? Kada je kompanija Volvo Trucks razvila novi retrovizor u želji za dodatnim poboljšanjem

vidljivosti za vozače, prirodno je da je bezbjednost bila njihova primarna briga. Međutim, veoma važno je bilo i prenijeti ta poboljšanja pomoću revolucionarnog estetskog izražaja.

Novi Volvo FH uveden je 2012. godine i imao je nekoliko značajnih tehnoloških nadogradnji. Jedan od najuspješnijih modela teških kamiona na planeti donio je i novi

projekt. Za opis nove kabine modela FH ključne riječi bile su funkcionalnost i ergonomija, a zahvaljujući brojnim poboljšanim karakteristikama bezbjednosti tržište ga je izuzetno dobro prihvatilo.

Tim u kompaniji Volvo započeo je projektne aktivnosti na novom retrovizoru već 2006. godine. Ismail Ovacik radi kao glavni inženjer za vanjske komponente u tehnološkom odjeljenju grupe Volvo. Naglašava važnost različitih partnera koji se bave inženjerskim i ergonomskim aspektima u kompaniji Volvo, a koji su također bili uključeni u izradu novog projekta retrovizora. „Zajedno smo nastojali postići

vrhunsko poboljšanje. Kako možemo prenijeti poruku tržištu da kamioni Volvo pružaju najbolju vidljivost? Budući da je bezbjednost bila jedna od naših ključnih vrijednosti, prenošenje te poruke bilo je od ključnog značaja.“

Glavno poboljšanje na novom modelu FH napravljeno je u pogledu direktne vidljivosti. Jedan od problema na prethodnim generacijama modela Volvo FH odnosio se na A-stubove – vertikalne nosače sa svake strane vjetrobranskog stakla kamiona.

Nije riječ samo o savršenoj vidljivosti koja se pruža vozaču ili boljoj funkcionalnosti, nego i o tome kako ćemo to izraziti kao sastavni dio kamiona u cjelini.

Na novoj verziji prostor između stubova i ogledala je veći. To omogućava vozaču bolji pregled terena direktno kroz bočni prozor. Prostor je dodatno poboljšan tankim oblikom – staklo skoro da i nije uokvireno, a retrovizori se okreću oko jednog zgloba, čime se izbjegava velika površina kućišta. Između ogledala postoji i otvor, čime se svaka mala površina iskorištava za postizanje bolje vidljivosti.

Jasno je da je postupak projektovanja bio usmjeren na to da svaki ugao bude tačno onako kako treba. Smještaj retrovizora u odnosu na zadnju stranu kabine također je pažljivo planiran, a pedantno je pričvršćen na gornji i donji dio kabine. 

 

„Geometrija je veoma važna“, nastavlja Ismail Ovacik. „Treba objediniti četiri pojedinačna ogledala, pa smo se koncentrisali na to da izgledaju kao jedna cjelina.“

Razvoj karakteristika kamiona sa snažnim identitetom uključuje vjenčavanje inženjera sa kreativnošću. Poboljšanje retrovizora izazvalo je pozitivne reakcije kupaca i medija i smatra se definitivnom nadogradnjom svog prethodnika.

Iako je veća bezbjednost očigledno bila osnovni cilj, tim smatra važnim i stvaranje prepoznatljivog estetskog izražaja.

„Željeli smo razviti karateristiku koja odražava način na koji radi Volvo“, kaže Ismail Ovacik. „Nije riječ samo o pružanju savršene vidljivosti ili bolje funkcionalnosti vozačima, nego i o tome kako izražavamo ideju da je to sastavni dio „kompletnog“ kamiona. Postoji razlog za to da stvari izgledaju kako izgledaju. Naš je pristup odozgo prema dolje i trudimo se da postignemo holistički projekt koji doprinosi specifičnom identitetu kamiona. Volvo identitetu.“

Ismail Ovacik

FUNKCIJA: Glavni projektant za vanjske komponente u odjeljenju za tehnologiju kamiona grupe Volvo.
STAROST:
 36 godina.
STAŽ U KOMPANIJI VOLVO:
 8 godina.
RADNO MJESTO:
 Evropski projektni biro u Volvo GTT u Göteborgu u Švedskoj.