Kamioni

Stvaranje kabine kamiona Volvo

Na liniji za izradu obloga kabine u pogonu kompanije Volvo Trucks u Tuveu u Göteborgu, sastavlja se otprilike 900 dijelova od koji nastaje kompletna kabina kamiona Volvo, a cijeli postupak traje samo šest sati.
Završni pregled nakon montaže kabine.
Na kraju montažne linije potpuno opremljena kabina osvjetljava se jakim svjetlima kako bi se provjerili boja i završna obrada karoserije.

Ključ je visoka organizacija procesa u kojem su svaki pojedinačni detalj i radnja osmišljeni tako da se postignu maksimalna brzina, preciznost i efikasnost.

„Važno je da se sve podudara“, kaže Paulina Lundgren, voditeljica tima za montažu obloga kabine u odjeljenju za inženjering proizvoda. „Sve se mora glatko odvijati: tehnička rješenja, planiranje proizvodnje, isporuka materijala i način rada rukovaoca. Sve mora biti savršeno.“

Proizvodnja započinje od gole ljuske kabine koja se mora proizvesti i obojiti u pogonu za proizvodnju kabina kompanije Volvo Trucks u mjestu Umeå u sjevernoj Švedskoj, a zatim vozom dopremiti u pogon Tuve u Göteborgu. Radnici pripremaju kabinu za glavnu montažnu liniju skidanjem komandne ploče i prednjeg poklopca. Kabina se zatim uvodi na glavnu montažnu liniju, kojom se kreće brzinom od jednog metra u minuti.

Prolazi kroz 56 različitih radnih stanica na kojima radnici u prosjeku imaju 5,5 minuta za obavljanje svojih zadataka, a zatim se pomiče na sljedeću stanicu. Sve su pažljivo projektovane i strukturirane tako da se obezbijede maksimalna efikasnost i brzina, a svi potrebni alati i dijelovi nalaze se u blizini i na što praktičnijim pozicijama. Od izuzetne važnosti su i bezbjednost i ergonomija, a radnicima su na raspolaganju mnoga pomagala za podizanje i podupiranje.

„Sve stanice izgrađene su tako da na njima mogu raditi svi“, kaže Paulina Lundgren.

 

Montažna linija oblikovana je prema strukturi riblje kosti: jedna glavna linija prolazi sredinom, a manje linije za prethodnu montažu većih modula nalaze se sa strane. Kada montaža stigne do komandne ploče, pojavljuje se sedam linija za prethodnu montažu: pojedinačne komponente sastavljaju se u male module koji se zatim sklapaju u potpunu komandnu ploču koja se potom na glavnoj montažnoj liniji postavlja direktno u kabinu.

Sve se mora odvijati glatko: tehnička rješenja, planiranje proizvodnje, isporuka materijala i način rada rukovaoca. Sve mora biti savršeno.

Prosječna kabina sastoji se od 750 – 900 dijelova. Međutim, dostupno je oko 3.500 različitih kataloških dijelova, a uz toliko različitih specifikacija, skoro svaka kabina je jedinstvena. Proces je izuzetno složen i osmišljen tako da se ograniči opasnost od ljudske greške. Na primjer, da bi se obezbijedilo da se kod preuzimanja dijelova izaberu odgovarajući dijelovi za svaku kabinu, sistem svjetala označava dijelove koji su potrebni za sljedeću kabinu. Nakon što je sve prikupljeno i premješteno na glavnu liniju, osoba koja preuzima dijelove jednostavno će pritisnuti dugme za sljedeći niz svjetala.

Većina dijelova i komponenata instalira se ručno. Međutim, za montažu vjetrobranskog stakla, bočnih stakala i krovnih prozora na kamione Volvo FH upotrebljavaju se dva robota. Svaki od njih podiže staklo pomoću usisnih čašica i pažljivo provlači rub ispod posude za ljepilo. Različitim senzorima koji se nalaze oko kabine osigurava se da ona bude u odgovarajućem položaju u odnosu na krakove robota. Svaki robot programiran je tako da tačno zna koji model kabine treba biti na liniji u određenom momentu i kalibriran je za postavljanje stakla sa preciznošću od 0,1 mm.

Na završnim stanicama radnici testiraju sve komandne funkcije. Kabina se osvjetljava jakim svjetlima kako bi se provjerili boja i završna obrada karoserije. Zatim se transportuje na liniju za šasije, gdje se spaja sa šasijom i pogonskim sklopom.

Montaža kabina – Tuve

  • 3.500 kataloških dijelova koji se koriste pri montaži kabina.
  • 240 operatera koji rade u području za montažu kabina tokom proizvodnje.
  • 56 radnih stanica na liniji za montažu kabina.
  • 5,5 minuta – prosječno vrijeme montaže odgovarajućih dijelova na svakoj radnoj stanici.
  • 6 sati – vrijeme je potrebno da kabina prođe kroz cijelu montažnu liniju.
  • 120 kabina – broj koji se proizvede svakog dana u pogonu u Tuveu.