Kamioni

Ljudski faktor i dalje će biti problem

Sara Kuylenstierna jedna je od ključnih osoba zaduženih za programe bezbjednosti kompanije Volvo Trucks Stani – pogledaj lijevo i desno – mahni i Vidjeti i biti viđen. Ovdje objašnjava zašto će obrazovanje ranjivih korisnika ceste i dalje biti važno bez obzira na tehnološki napredak.
Sara Kuylenstierna
Sara Kuylenstierna, voditeljica komunikacija u kompaniji Volvo Trucks, provela je dosta vremena u školama, razgovarajući sa djecom o bezbjednosti u saobraćaju.

Zašto i kako je kompanija Volvo Trucks izradila te programe bezbjednosti?
„Pošto se broj prometnih nesreća u kojima učestvuju ranjivi učesnici u saobraćaju u nekim dijelovima svijeta povećava, osjetili smo potrebu da povećamo svijest o tome na globalnom nivou. Inspirisani inicijativom kompanije Volvo Trucks iz Danske, nekoliko kolega i ja u Göteborgu smo proveli mnogo vremena u školama, učeći o tome šta djeca smatraju zanimljivim. Na osnovi tog iskustva odlučili smo prenijeti svoju poruku o bezbjednosti u interaktivnom kompletu alata koji je uveden globalno 2014. godine pod nazivom Stani – pogledaj lijevo i desno – mahni. Program Vidjeti i biti viđen, koji je pokrenut 2015. godine, ima isti interaktivni pristup, ali je namijenjen biciklistima i odraslim mladim ljudima.”

Zašto su ti programi važni?
 „Zato što je 90% nezgoda izazvano ljudskim faktorom. Današnje ceste su sve užurbanije i kompleksnije, a sve veći broj teških vozila vozi istim cestama kao automobili, električni bicikli, motocikli, bicikli i pješaci. Istovremeno, ljudsko ponašanje u saobraćaju se mijenja: mobilni telefoni i druga tehnološka rješenja uzrokuju da sve manje pažnje posvećujemo potencijalnim opasnostima. Također se previše pouzdajemo u funkcije bezbjednosti vozila, zaboravljajući da su sistemi u saobraćaju bazirani na uzajamnom povjerenju svih aktera. A nikada ne možemo biti ni potpuno sigurni da će se drugi ponašati onako kao što mi očekujemo od njih.”

Predstoji nam još dug put dok saobraćaj ne bude potpuno automatizovan i dok ne počne tumačiti ljudsko ponašanje bez grešaka.

Koje strategije bezbjednosti stoje pred nama?
„Ljudski faktor i dalje će još godinama biti problem, zato se bezbjednošću u saobraćaju moramo pozabaviti iz mnogih aspekata. Razvojem novih tehnoloških rješenja za bezbjednost, istraživanjem kako se nesreće događaju, radom sa državnim tijelima na stvaranju bezbjednijih sistema saobraćaja i informisanjem i obrazovanjem javnosti o bezbjednoj interakciji sa kamionima. Veoma smo sretni i ponosni što su mnogi naši kupci širom svijeta izabrali uključivanje u naše programe o bezbjednosti saobraćaja i pomogli nam da obrazujemo djecu i mlade. Taj važan dio globalne slagalice bezbjednosti nikada ne smije nestati, a nove generacije koje treba informisati stalno se rađaju.”

Šta smatrate najvećim izazovima?
„Predstoji nam još dug put dok saobraćaj ne bude potpuno automatizovan i dok ne počne tumačiti ljudsko ponašanje bez grešaka. Moramo obezbijediti da javnost shvati da se ne može potpuno osloniti na tehnološka rješenja koja će ih štititi. Razvoj automatizovanih funkcija bit će postepen, a mi u kompaniji Volvo Trucks primjenjujemo nova tehnološka rješenja tek kada vidimo da podržavaju vozača na bezbjedan način. Trenutno još uvijek mislimo da pred automatizacijom u gradovima stoji mnogo izazova. To se dešava zbog gustoće i kompleksnosti njihovih sistema saobraćaja i broja ranjivih korisnika ceste. Nikada ne zaboravljamo da uprkos promjenama saobraćajnog okruženja ljudi ostaju jednako ranjivi.“

Programi bezbjednosti kompanije Volvo Trucks

Naši programi bezbjednosti temelje se na širokom istraživanju nesreća koje provodi tim za istraživanje nesreća (ART) kompanije Volvo Trucks. Oba programa sastoje se od interaktivnog kompleta za obučavanje sa uputstvima koja se mogu preuzeti sa početne web stranice kompanije Volvo Trucks i koristiti besplatno.

Stani – pogledaj lijevo i desno – mahni
Program bezbjednosti u saobraćaju koji podučava djecu kako se treba ponašati u saobraćaju, a posebno u blizini velikih kamiona.

Vidjeti i biti viđen
Kampanja za podizanje svijesti o bezbjednosti u saobraćaju pokazuje kako poboljšati bezbjednost u interakciji biciklista i vozača kamiona.

Želite nam pomoći da spasimo živote?
Više informacija zatražite od lokalnog distributera kompanije Volvo.