Kamioni

Ekološka organizacija

U izoliranoj pokrajini Cuneo italijanski proizvođač hrane Monge & C Spa izgradio je međunarodnu organizaciju na osnovi ekociklične ekonomije. Kamioni u njoj igraju važnu ulogu, jer omogućuju efikasne isporuke za 8.000 italijanskih klijenata.
Iz svoje matične baze u ruralnom dijelu Italije Monge & C Spa izvozi hranu za kućne ljubimce u 82 države.

Sunčano je poslijepodne u pogonu grupe Monge, koji se nalazi u predgrađu seoceta Monasterolo di Savigliano. Velike fabrike, koje dominiraju područjem, među najvećima i najnaprednijima su u Evropi zbog visokokvalitetne proizvodnje hrane za kućne ljubimce i potpuno su samodovoljne zahvaljujući integrisanom lancu proizvodnje. Kompanija sve radi sama, od prikupljanja svježih sirovina, proizvodnje vlastite hrane i limenki, do pakovanja i distribucije unutar Italije. Solarni paneli postavljeni na krov svakog objekta jedan su od mnogih znakova da se ova kompanija trudi da bude ekološki prihvatljiva u najvećoj mogućoj mjeri.

 

„Briga o okolišu ugrađena je u samu prirodu našeg poslovanja, jer recikliramo nusproizvode iz klaonica i pretvaramo ih u nove proizvode“, objašnjava direktor porodične kompanije, Domenico Monge.

Historija grupe Monge započela je upravo na tom mjestu još 1963. godine, kada je Domenicov otac, Baldassarre Monge, osnovao farmu pilića. Porodica je imala psa koji je patio od poremećaja prehrane i veterinar im je savjetovao da ga hrane piletinom. 

„Bio sam još mali, ali se sjećam da je otac počeo pripremati hranu u maminoj kuhinji, kuhajući male obroke u ekspres-loncu. U jednom trenutku sinula mu je ideja da za te proizvode postoji tržište i, malo po malo, proširili smo posao“, prisjeća se Domenico Monge.

Godinama je farma pilića ostala osnovna djelatnost, ali kada su Domenico i njegove sestre postali punoljetni, odlučili su razviti proizvodnju hrane za kućne ljubimce. To se pokazalo kao veoma uspješna strateška odluka. Poslovanje je godinama cvjetalo, a prihodi su se ponekad iz godine u godinu udvostručivali. Grupa Monge je danas treći najveći proizvođač hrane za kućne ljubimce u Italiji, a njihovi proizvodi izvoze se u 82 države. Pa ipak, iako sada zapošljavaju 270 ljudi, i dalje su porodična kompanija koju pokreću ideje njenog osnivača.

„Od samog početka moj otac prenosio je svoje vrijednosti nama, djeci, našoj djeci i svim našim zaposlenicima. Poštovanje prema okolišu dio je te etike, a mi stalno nastojimo smanjiti potrošnju energije. Mjerama uštede energije, kao što je upotreba solarnih panela, smanjenje potrošnje vode i proizvodnja tanjih konzervi, smanjujemo potrošnju energije do 50 %“, kaže Domenico Monge i dodaje:

„Jaka tačka naše kompanije je integrisani lanac proizvodnje. Naša logistika usko je integrisana u plan proizvodnje, čime se povećava efikasnost, smanjuju troškovi i klijentima pruža bolja usluga. To je za nas od suštinske važnosti, jer se nalazimo daleko od tržišta na kojima se prodaje gotova roba.“

Briga o okolišu ugrađena je u samu prirodu našeg poslovanja.

Budući da su smješteni u području koje se, zbog loših cesta i veza sa glavnim pravcima u Italiji, često naziva „ostrvo Cuneo“, organizacija vlastite logistike od samog početka bila je ključna za grupu Monge. Kompanija ima i firmu Monge Logistica sa 48 vozila, od kojih je 40 vozila Volvo. Vozila svakodnevno dovoze svježe sirovine i isporučuju ih fabrikama, ali i prevoze robu do tranzitnih tačaka klijenata ili čvorišta za italijansko tržište. To čini 30% ukupne prodaje grupe. Vozila sa visokim performansama i ekonomičnom potrošnjom goriva ključna su zbog teških uslova vožnje u pokrajini Cuneo sa planinskim krajolikom i uskim cestama.

„Svoje prve kamione Volvo kupili smo početkom osamdesetih godina – dva kamiona Volvo F720 koja sam ja vozio. Izabrali smo Volvo zbog visokog kvaliteta i zadovoljni smo performansama kamiona. Volvo je sada dio naše tradicije“, kaže Domenico Monge.

Iako je grupa Monge zadovoljna svojim kamionima, neprestano pokušavaju poboljšati svoje rezultate u području zaštite okoliša. Domenico sada planira nabavu LNG kamiona kompanije Volvo i objašnjava da je to u skladu sa željom da istraži nova rješenja koja su u njegovom porodičnom genskom zapisu:

„Istraživanja i razvoj uvijek su činili velik dio našeg uspjeha. Upotreba vozila na plinski pogon ne bi samo značajno pomogla u zaštiti okoliša. Naša kompanija također bi imala koristi od smanjenja direktnih i indirektnih troškova, jer će se sigurno primijeniti mjere za smanjenje troškova za gorivo. Pomoglo bi nam i da stanemo na kraj krađama dizelskog goriva, jer se ukapljeni prirodni plin ne može prenositi“, kaže on.

Grupa Monge također razmatra mogućnosti poboljšanja aerodinamike svojih vozila različitim rješenjima i obučava svoje vozače o tome kako mogu smanjiti potrošnju goriva. Kompanija je izradila vlastiti dokument na temu korporativne društvene odgovornosti (CSR) u kom važan segment čine briga o okolišu i kodeks ponašanja. Svaki novi zaposlenik obučava se za poštovanje kodeksa korporativne društvene odgovornosti. Dva puta godišnje grupa Monge organizira osposobljavanja kojima se osigurava prenošenje principa dobro ponašanja zaposlenicima, klijentima i dobavljačima. 

Upotreba vozila na plinski pogon ne bi samo značajno pomogla u zaštiti okoliša. Također bi koristila našoj kompaniji smanjenjem direktnih i indirektnih troškova.

„CSR dokument predstavlja sastavni dio naše kompanije. Intenzivno se koncentrišemo na ponašanje svojih vozača kamiona, jer nas oni predstavljaju u odnosima sa klijentima, odnosno oni su naša slika na tržištu. A oni usko surađuju i sa maloprodajnim poslovnicama, jer isporučuju proizvode“, kaže Domenico.

Uvjeren je da su unapređenju dinamičnog rasta kompanije pomogli osjećaj pripadnosti i motivacija za stjecanjem novih vještina, kao i profesionalizam. Sa proizvodnjom od 70.000 tona hrane godišnje, proizvodni kapaciteti sada su skoro puni. Međutim, u 2018. godini grupa Monge otvoriće novi pogon sa kojim planira dostići proizvodnju od 150.000 tona godišnje. 

„Priča o ovoj kompaniji je fantastična i veoma smo zadovoljni rezultatima. Nadam se da ćemo se i dalje tako razvijati“, kaže on. 

 

Transportno okruženje:

Monge & C Spa

Osnovana: 1963.
Glavni izvršni direktor: Baldassarre Monge.
Direktor kompanije: Domenico Monge.
Tržišni udio u Italiji: 9,1 %.
Globalna pokrivenost: proizvodi kompanije Monge izvoze se u 82 države.
Promet: 157 miliona eura (2016).
Broj zaposlenika: 270.
Dnevna proizvodnja (broj) konzervi hrane za kućne ljubimce: 1.500.000.
Godišnji kapacitet proizvodnje hrane za kućne ljubimce: u 2017. godini 127.000 tona, u 2018. godini očekuje se povećanje na 200.000 tona.
Vozni park: 48 kamiona, od kojih je 40 kamiona Volvo.
Vrijeme zadržavanja (upotreba prije prodaje): šest godina.
Uštede CO₂ upotrebom solarnih panela: 1.059 tona CO₂/god.
Godišnja proizvodnja struje u kW visokoučinkovitim kogeneratorom: 3.500.000 kW.