Kamioni

Baterije – koliko su zaista ekološki prihvatljive?

Električna vozila su tiša, energetski efikasnija i čišća od svojih kolega s pogonom na fosilna goriva. Pri tome se, međutim, postavlja nekoliko pitanja u vezi sa njihovim baterijama. Koliko su ekološki prikladne i održive litijum-jonske baterije kada pogledamo cijelu sliku? Direktor za pitanja zaštite okoliša i inovacije kompanije Volvo Trucks, Lars Mårtensson, razmatra prednosti i mane.
Lars Mårtensson, Volvo Trucks
Lars Mårtensson, direktor za pitanja zaštite okoliša i inovacije u kompaniji Volvo Trucks.

Jedna od važnih komponenti litijum-jonskih baterija je kobalt, koji uglavnom stiže iz Republike Kongo. Organizacija Amnesty International objavila je da se u toj državi djeca iskorištavaju za rad i da se krše ljudska prava. Šta radite kako biste osigurali da sirovine koje se upotrebljavaju za baterije koje vi primjenjujete proizvode na odgovoran način?

„Za svoje proizvode, naravno, ne odobravamo nikakve materijale koji se vade ili proizvode na neprihvatljiv način – to je jasno navedeno u našem kodeksu ponašanja. Sarađujemo sa svojim različitim dobavljačima kako bismo otkrili porijeklo svojih sirovina. Kako bi podstakla spomenuti razvoj, grupa Volvo zajedno sa mnogim drugim proizvođačima automobila stvorila je organizaciju pod nazivom Drive Sustainability (Poticanje održivosti), koja se fokusira na istraživanje i poboljšanje radnih uslova i ekoloških utjecaja u lancima nabave sirovina. Potrebno je razriješiti još mnoga pitanja, ali su mjere koje preduzimamo važan korak.“ 

Koliko su baterije dobre posmatrajući s aspekta klime? Da li postoji rizik da će njihova visoka potrošnja energije tokom proizvodnje „pojesti“ ekološku prednost koju električni pogon nudi tokom upotrebe vozila?

„Proizvodnja baterija je, doduše, intenzivna u pogledu energije, ali gledajući iz perspektive životnog ciklusa, nema sumnje da su teška električna komercijalna vozila vrlo korisna iz perspektive energije i klime. To je prvenstveno zbog toga što električni motori energiju iskorištavaju mnogo efikasnije od motora sa unutarnjim sagorijevanjem. Dakle, što više kilometara pređete tokom životnog ciklusa kamiona, veća je razlika – u korist kamiona na električni pogon.“ 

Da li je opravdano voziti na struju ako energija koja se upotrebljava za proizvodnju i punjenje baterija dolazi iz neobnovljivih izvora, naprimjer uglja?

„Naravno, optimalno bi bilo upotrebljavati obnovljivu energiju u svim fazama. Ako se struja proizvodi od fosilnih goriva, klimatska prednost se smanjuje. Zahvaljujući visokoj efikasnosti električnog motora, ipak je korisno odabrati struju, a ne fosilni dizel. Međutim, ako uporedite kamion koji, naprimjer, radi na bioplin sa električnim kamionom koji energiju dobija iz elektrana na ugalj, rezultat nije jednako jasan.“

Šta ćete uraditi sa svim baterijama kada dođu do kraja svog radnog vijeka? Da li se one mogu reciklirati na dobar način ili će jednostavno izazvati nov ekološki problem?

„Mi, naravno, ozbiljno shvatamo svoju odgovornost kao proizvođači. Trenutno smo uključeni u nekoliko projekata istraživanja koja se bave pitanjem kako baterije teških komercijalnih električnih vozila mogu dobiti priliku za novi život i kako se mogu ponovno upotrijebiti, naprimjer za skladištenje solarne energije. A, kada radni vijek baterija koje upotrebljavamo u svojim kamionima dođe do kraja, osiguraćemo njihovo zbrinjavanje na odgovarajući način.“