Kamioni

Geteburg postaje ekološki

2019. godine Volvo Trucks počeće prodavati električne kamione u Evropi. Međutim, već ove godine nekoliko električnih kamiona Volvo FL radiće na ulicama rodnog grada švedske kompanije Volvo Trucks, Geteburga – grada koji ima ekološke ambicije. Dio su plana stvaranja novih tipova naselja i povećanja privlačnosti grada.
Volvo FL Electric u centru Geteburga
U Geteburgu kompanija Volvo Trucks uvodi električni kamion za distribuciju hrane zajedno sa transportnim kompanijama TGM i Schenker.

Građevinski kranovi označavaju liniju horizonta rodnog grada kompanije Volvo Trucks Geteburga u Švedskoj. Grad se namjerava povećati za trećinu do 2035. godine, a veliki dijelovi centra mijenjaju se tako da mogu prihvatiti veći broj ljudi i cesta.

To je izazov koji nikako nije jedinstven za Geteburg. Oko milijarda ljudi preseliće se u svjetske gradove do 2030. godine.  

Da bi napravio mjesta za nove stanare, Geteburg planira mnogo novih, gusto izgrađenih naselja za mješovitu upotrebu koji će biti kombinacija stambenih zgrada, kancelarija i trgovina. 

Direktor planiranja grada Geteburga, Henrik Kant, nada se da će električni kamioni igrati veliku ulogu u postupku stvaranja tog uspješnog i održivog gradskog pejsaža. 

„Električna vozila mnogo su tiša i nemaju ispušne plinove, pa nam omogućavaju drugačije planiranje gradova. Tehnologija omogućava nova rješenja: vremena isporuke sa manjim ograničenjima, naprimjer na rutama autobusa koje prolaze blizu stambenih zgrada. To pomaže u planiranju gusto tkanih naselja sa mješovitom funkcijom.“

Na svojoj prethodnoj funkciji direktora odjeljenja za vodu i čistoću grada Geteburga, Henrik Kant pokrenuo je postupak kojim se obezbjeđuje učešće električnih kamiona u strategiji čišćenja grada. 

„U Geteburgu već primjenjujemo politiku upotrebe kamiona za sakupljanje otpada sa niskim zagađenjem, koji ne koriste fosilna goriva. Gradski kamioni rade na bioplin ili HVO, gorivo od bioprodukata koji se dobijaju u proizvodnji mesa“, kaže on. 

Električni kamioni sada omogućavaju da grad napravi još jedan velik korak u pravom smjeru. 

„Vizija grada Geteburga je izgradnja gustog, zelenog grada. Moramo predano raditi da bismo postigli što nižu emisiju, posebno u centru grada. Istovremeno možemo smanjiti zagađenje bukom na minimum.“

Vizija grada Geteburga je izgradnja gustog, zelenog grada. Moramo predano raditi da bismo postigli što nižu emisiju, posebno u centru grada.

Prije nekoliko godina Geteburg se obratio kompaniji Volvo Trucks da razvije električni kamion za sakupljanje otpada sa strogim specifikacijama koji zadovoljava zahtjeve rute, topografiju, brzinu i kapacitet tereta. Specifikacije su obuhvaćale nosivost kamiona od pet tona, a svako punjenje moralo je trajati cijeli dan vožnje. Sada se uvodi električni kamion za sakupljanje otpada. Ako bude uspješan, grad Geteburg nada se da će proširiti program.

Među ostalim prednostima, Henrik Kant nada se da će električni kamioni omogućiti bolje radno okruženje za vozače. 

„Radnici čistoće imaju jednu od najviših stopa povreda na radu od svih radnika u zemlji. Rješenja kojima se može poboljšati njihovo radno okruženje prirodno su nešto što želimo istražiti“, kaže on.

Istovremeno će ove godine još jedan električni kamion Volvo krenuti na ulice. Kompanija Volvo Trucks uvodi električni kamion za distribuciju hrane zajedno sa transportnim kompanijama TGM i Schenker. 

„Električna vozila imaju mnogo prednosti“, kaže Jonas Odermalm, voditelj strategije proizvoda za modele Volvo FL i Volvo FE u kompaniji Volvo Trucks. „Ne samo da proizvode manja zagađenja i buku nego, zahvaljujući činjenici da se mnoge isporuke mogu izvršiti tokom neopterećenih perioda, električna vozila mogu povećati produktivnost i preciznost isporuka skraćivanjem vremena koje vozači moraju provesti u saobraćaju.“ 

Električna vozila mogu povećati produktivnost i preciznost isporuka.

Međutim, stvaranje i uvođenje voznog parka sa električnim kamionima zahtijeva više od samih kamiona. 

„Vozila su samo jedan dio onoga što je potrebno za široku elektrifikaciju i održiv transport. Riječ je i o tome da se obezbijedi primjena odgovarajućih pravila, stanica za punjenje i infrastrukture koji će kompanijama pružiti prednosti kod korištenja električnih vozila. Klijenti i gradovi koji ulažu u tu tehnologiju također moraju holistički gledati na sistem transporta i uvidjeti vrijednost za svoje robne marke, kvalitet života i okoliš.“

Grad Geteburg nada se da će postati logistički centar za Skandinaviju i brzo postaje središte za ispitivanje novih transportnih rješenja.

Već ima dvije potpuno elektrifikovane autobusne linije uz mnoštvo hibridnih vozila. Lokalni proizvođači automobila testiraju automatizovana vozila na određenim linijama, a Geteburg stiže na naslovnice međunarodnih novina izgradnjom žičare koja može prevesti 4.000 – 6.000 ljudi na sat preko uskog prolaza u centru grada kao dio javnog transportnog sistema. 

Kakva, dakle, očekivanja ima za buduće stanovnike grada?

„Nadam se da se do 2035. godine nećemo morati koncentrisati na zagađenje bukom ili kvalitet zraka, jer će se ta pitanja do tada uglavnom riješiti“, kaže Henrik Kant. 

Direktor sektora za ekološka pitanja i inovacije u kompaniji Volvo Trucks, Lars Mårtensson, misli da će se rješenja koja se testiraju u Geteburgu proširiti i na druga mjesta.

Želimo to pojačati i već počinjemo testiranja u drugim gradovima.

„Želimo to pojačati i već počinjemo testiranja u drugim gradovima, uključujući Hamburg. To je dio izgradnje privlačnog grada u kojem se može dobro živjeti. Kamioni nisu bili prioritetno područje za prelazak na električnu energiju, ali to sada mijenjamo – zajedno sa svojim gradovima partnerima.“

Kamioni koji se testiraju u Geteburgu.

  • Sa prva dva kamiona Volvo FL Electric upravljat će kompanija za sakupljanje otpada i recikliranje Renova i prevoznička kompanija TGM.
  • Potpuno elektrifikovani kamion za distribuciju, sakupljanje otpada i druge primjene u urbanim uslovima, GVW od 16 tona.
  • Pogonska linija: električni motor maks. snage 185 kW/130 kW kontinuirane izlazne snage, sistemom prenosa sa dva stupnja, kardanskim vratilom, zadnjom osovinom. Električni motor s maks. obrtnim momentom od 425 Nm. Zadnja osovina sa maks. obrtnim momentom od 16 kNm.
  • Skladištenje energije: dvije do šest litijum-jonskih baterija, ukupno 100 – 300 kWh. 
  • Domet: do 300 km.
  • Punjenje: AC punjenje putem mrežnog napajanja (22 kW) ili DC brzo punjenje putem CCS/Combo2 za do 150 kW. 
  • Vrijeme ponovnog punjenja: Od praznih do potpuno punih baterija: brzo punjenje jedan do dva sata (istosmjernom strujom), noćno punjenje do 10 sati (izmjeničnom strujom) sa maksimalnim kapacitetom baterija od 300 kWh.

Činjenice o Geteburgu

570.000 – Broj stanovnika Geteburga, drugog najvećeg grada u Švedskoj. Dom kompanije Volvo Trucks od njenog osnivanja 1926. godine.

140.000 – Očekivan broj novih stanovnika grada Geteburga do 2035. godine
– povećanje za jednu trećinu.

12 – Broj ekoloških ciljeva kojima je svrha stvaranje dobrog okruženja za život i održiv razvoj. Tri cilja odnose se direktno na transport:

  • Ograničen utjecaj na klimu.
  • Čist zrak.
  • Dobra infrastruktura.