I-Shift sa brzinama puzanja – ultimativna snaga za teške zadatke

Kretanje iz mirovanja i istovremena vuča masivnih 325 tona? To omogućava jedinstveni mjenjač I–Shift kompanije Volvo Trucks sa tehnologijom brzina puzanja.
Izuzetno teški prevozi

Mjenjač I-Shift sa brzinama puzanja kompanije Volvo Trucks idealan je za ekstremno teške prevoze, jer omogućava kretanje teških kamiona iz stanja mirovanja sa teretom teškim do 325 tona i vožnju brzinom od samo 0,5 km/h.

Volvo I-Shift sa brzinama puzanja

Mjenjač I–Shift sa brzinama puzanja namijenjen je pružanju snage i ekstremne sposobnosti kretanja, što je ključno za teške zadatke.

Mjenjač je toliko snažan da kamion može krenuti iz stanja mirovanja na ravnoj cesti sa teretom teškim do 325 tona. Prenosni odnos rukovaocima omogućava vožnju brzinom od samo 0,5 km/h, što daje mogućnost da se kamion zaista kreće puzeći. To predstavlja ogromnu pomoć prilikom preciznog manevrisanja, posebno prilikom vožnje unazad.

Velik odnos stepena prenosa mjenjača I-Shift sa brzinama puzanja postiže se novim sklopom za redukciju stepena prenosa koji predstavlja dodatak standardnom mjenjaču I-Shift. Da bi se stvorio prostor za dodatni sklop za redukciju stepena prenosa, mjenjač je 12 cm duži od standardnog mjenjača I-Shift. Mnoge nove komponente, kao što su zupčanik, rukavac i sinhronizatora rascjepki, proizvedene su od materijala visoke čvrstoće koji čine mjenjač izuzetno izdržljivim.

BRZINA PUZANJA 1: Odnos najnižeg stepena na mjenjaču iznosi 32:1.

Činjenica da mjenjač I–Shift sa brzinama puzanja kompanije Volvo Trucks pruža toliko snage i omogućava veoma sporo kretanje čini ga idealnim za zadatke kao što su vuča drvene građe, sakupljanje otpada i u kombinacijama teških vozila. Optimalna potrošnja goriva postiže se sa teretom i bez njega.

Mjenjač također omogućava kamionima da postignu ekstremnu sposobnost kretanja sa teškim teretima. Jedinstvena kombinacija brzina puzanja i optimizovanog odnosa stražnje osovine štedi gorivo i donosi dodatnu produktivnost tokom prevoza na dugim relacijama. Dodatna prednost je da je energija kvačila mjenjača I-Shift sa brzinama puzanja oko 25% u poređenju sa normalnim mjenjačem I-Shift, čime se znatno smanjuje trošenje pogonskog sklopa.

Volvo I-Shift sa brzinama puzanja

BRZINA PUZANJA 2: Prenosni odnos iznosi 19:1. Na ručnom mjenjaču kamiona kompanije Volvo Trucks sa brzinama puzanja iznosi 17:1.

NAČIN RADA: I-SHIFT SA BRZINAMA PUZANJA
Velik odnos stepena prenosa mjenjača I-Shift sa brzinama puzanja omogućava novi niz stepena prenosa kao dodatak standardnom mjenjaču I-Shift. I-Shift sa brzinama puzanja pruža jedinstvenu snagu, mogućnost kretanja i vodljivost. Također smanjuje trošenje komponenti pogonske linije. Kako, dakle, radi?

DODATNI NIZ STEPENA PRENOSA
Dodatni niz stepena prenosa nalazi se direktno iza kvačila kućišta mjenjača i sastoji se od dva dodatna mjenjačka zupčanika – jednog na ulaznoj osovini, a drugog na međuosovini. Dodatni niz stepena prenosa omogućava da mjenjač stvara skoro dva puta veći odnos od onoga na standardnom mjenjaču I-Shift.

Stepen prenosa za vožnju unazad

STEPEN PRENOSA ZA VOŽNJU UNAZAD: Prenosni odnos je samo 37:1, što omogućava da se kamion kreće veoma malom brzinom. Pruža mogućnost ekstremne vodljivosti, čak i sa teškim teretima.

MALI ODNOS BRZINA
Odnos stepena predstavlja razliku brzine između ulazne i izlazne osovine mjenjača. Kada je aktiviran najviši stepen, odnos iznosi 1:1, što znači da se osovine okreću jednakom brzinom. U najnižem stepenu mjenjača I-Shift sa brzinama puzanja, izlazna osovina okreće se 32 puta sporije od brzine motora.

Related News

Prednosti Volvo dinamičkog upravljanja za vozače

Savršena stabilnost na velikim brzinama, potpuna kontrola na malim brzinama, te značajno manji pritisak na mišiće i zglobove. Od svog uvođenja 2013. godine, revolucionarno Volvo dinamičko upravljanje (VDS) iz temelja je promijenilo ponašanje mnogih....

Promjena stepena prenosa u niži

Predstavljamo novog člana porodice I-Shift: I-Shift s brzinama puzanja. Nove brzine vam omogućavaju da krenete s mjesta natovareni teretom do 325 tona....

Jedna minuta – mjenjač I-Shift sa brzinama puzanja

Mjenjač I-Shift sa brzinama puzanja kompanije Volvo Trucks omogućava kretanje iz stanja mirovanja sa teretom teškim do 325 tona. Također omogućava rukovaocima vožnju brzinom od samo 0,5 km/h, što predstavlja ogromnu pomoć pri preciznom manevrisanju....

Filtriranje članaka

5 true 5