Kamioni

Bezbjednost kao ušteda troškova

Volvo FH, jedan od najbezbjednijih svjetskih kamiona, lider je inovacija u visokokvalitetnim funkcijama bezbjednosti. Zajedno sa sviješću vozača o bezbjednosti, ulaganje u funkcije sigurnosti može doprinijeti uštedi troškova za transportne kompanije. Susrećemo Carla Johana Almqvista, direktora za bezbjednost saobraćaja i proizvoda u kompaniji Volvo Trucks kako bismo razgovarali o tome kako se to postiže.
Carl Johan Almqvist i Volvo FH
Carl Johan Almqvist, direktor odjeljenja za bezbjednost saobraćaja i proizvoda u kompaniji Volvo Trucks

Bezbjednost je cijelo vrijeme dio potpisa kompanije Volvo Trucks. Od sigurnosnog pojasa sa tri tačke pričvršćenja do današnje napredne tehnologije bezbjednosti, kao što su funkcije Volvo dinamičkog upravljanja, bezbjednost je uvijek bila jedna od temeljnih vrijednosti kompanije. Drugi veliki doprinos bezbjednosti je sistem kočenja sa disk kočnicama koje značajno smanjuju trag kočenja. Osim toga, postoji i elektronska kontrola stabilnosti koja smanjuje rizik od proklizavanja i prevrtanja u oštrim zavojima. Na temelju strogih testiranja i stalnog razvoja kamioni Volvo uvijek su ostali jedni od najbezbjednijih kamiona u svijetu. Volvo FH nije izuzetak.

„Funkcije bezbjednosti koje nudimo igraju veoma važnu ulogu u osiguravanju boljeg i bezbjednijeg rada za klijente i vozače. Međutim, treba zapamtiti da se savršeno podudaranje postiže kada kombinujete najnovije inovacije u oblasti bezbjednosti sa bezbjednim ponašanjem vozača“, kaže Carl Johan Almqvist.

Prema izvještaju o bezbjednosti Volvo Trucks za 2017. godinu, postoji samo jedan prihvatljiv broj nesreća u saobraćaju. Nula. Smanjenje rizika od saobraćajnih nesreća znači stavljanje bezbjednosti na prvo mjesto dnevnih operacija prevoza i razumijevanje veza sa ljudima koji su uključeni, kao i prevozničkih kompanija i društva. Bezbjedan kamion i bezbjedan vozač najvažniji su elementi za daljnje smanjenje broja nesreća i sami su podsticaj za ulaganje u Volvo FH, kamion koji utjelovljuje bezbjednost i štiti živote. Ali, to nije sve. Čak i manje nezgode imaju posljedice – prije svega za ljude koji su uključeni, ali i za transportne kompanije i društvo.

„U stvarnosti ulaganja u bezbjednost mogu smanjiti troškove i zastoje. Donji prikaz* pokazuje nam kako se direktni troškovi – oporavak zdravlja vozača, troškovi popravka vozila i prekida vožnje tokom popravka kamiona – mogu lako mjeriti. Međutim, oni predstavljaju samo mali dio ukupnih troškova vezanih za nesreće. Indirektni troškovi često su znatno veći. Na primjer oštećena roba, vozilo i oporavak vozača/smrtni slučaj, kao i poremećaj u svakodnevnoj poslovnoj rutini dovode do kašnjenja u isporukama, a to su skriveni troškovi koji su se mogli izbjeći da se nesreće nisu ni dogodile. Jednostavno rečeno, ulaganje u bezbjednost znači veću produktivnost i mobilnost“, objašnjava Carl Johan Almqvist.


U poslovima kao što su oni koje vode prevozničke kompanije, prekidi su ključni. Prema Carlu Johanu Almqvistu, rizik od gubitka novca može biti jednako dobar podsticaj kao i bilo koji drugi za postavljanje bezbjednosti na prvo mjesto.

„U osnovi, postavljanje bezbjednosti kao prioriteta predstavlja „win-win“ situaciju. Ako imate malo ili nimalo incidenata, duže ste na cesti, pa, grubo rečeno, smanjujete troškove. Osim toga, vaši vozači i drugi vozači, biciklisti i pješaci su bezbjedniji. Posljednje, ali ne i najmanje važno, izbjegavate i meke troškove, tj. štetu za svoj ugled ili imidž.“

Međutim, kao što je ranije spomenuto, samo funkcije bezbjednosti neće obaviti sav posao. Carl Johan Almqvist ističe da će to uvijek biti interakcija između sistema i, najvažnije imovine, vozača.

„Funkcije bezbjednosti kompanije Volvo Trucks nisu sistem udobnosti. One čine sistem za podršku vozaču. Najvažnije za sve koji rade sa bezbjednošću na cesti je obučavati i koncentrisati se na bezbjednog vozača. Riječ je o vozaču i ključnoj ulozi koju igrači igraju kada se radi o bezbjednosti, efikasnoj potrošnji goriva i produktivnosti. Ustvari, kako bi došlo do ukupnog poslovnog uspjeha, vozač čini najveću razliku.“

No, da bismo shvatili da je vozač prvi, ponekad je potrebno vrijeme, a ponekad su potrebne čak i nesreće. Carl Johan Almqvist dalje objašnjava:

„Vidimo da je lakše uložiti u bezbjedan kamion nakon incidenta u kojem je kompanija doživjela smrtni slučaj. To pokazuje da je bezbjednost na mnoge načine povezana sa emocionalnim vrijednostima. Željeli bismo da više kompanija razmišlja unaprijed i ulaže u bezbjednost prije nego što se nešto desi.“

Volvo Trucks radi na načinima podizanja te svijesti, putem kampanja kao što su „Stani – pogledaj lijevo i desno – mahni“ i „Vidjeti i biti viđen“, gdje je cilj pomoći djeci razumjeti kako komunicirati sa vozačem kamiona da bi bila bezbjednija u saobraćaju.

„Oni čine razliku, u ljudskom umu. Svi trebamo komunicirati, a uz podršku visokokvalitetnih funkcija bezbjednosti u našim kamionima, na dobrom smo putu prema svojoj viziji nulte stope nesreća, a istovremeno štedimo i troškove. Ponovo, „win-win“ situacija, zaključuje Carl Johan Almqvist.

Četiri revolucionarne funkcije bezbjednosti kompanije Volvo Trucks


Povezana bezbjednost
Pomoću funkcije Povezana bezbjednost vozila Volvo mogu međusobno razmjenjivati informacije. To je važan ključ veće bezbjednosti na cestama. Vozila mogu dijeliti informacije o situaciji u saobraćaju, što će smanjiti opasnost od nesreća. Funkcijom Povezana bezbjednost Volvo otvara vrata budućnosti. Povezana bezbjednost trenutno je dostupna u Švedskoj i Norveškoj.


Volvo dinamičko upravljanje
Od uvođenja 2013. godine revolucionarno Volvo dinamičko upravljanje (VDS) iz temelja je promijenilo ponašanje mnogih. Savršena stabilnost na velikim brzinama, potpuna kontrola na malim brzinama, te značajno manji pritisak na mišiće i zglobove. Pomoću funkcije za vožnju trakom sistem se uključuje i pomaže vozaču da kamion vrati u traku ako se on slučajno približi oznakama trake. Zajedno sa pomoći za stabilnost pomaže smanjiti rizik od proklizavanja. To znači veću bezbjednost i manju opasnost od povreda na radu.


Kočioni sistem za hitne slučajeve
Godine 2012. kompanija Volvo Trucks predstavila je kočioni sistem za hitne slučajeve. To je funkcija aktivne bezbjednosti koja kombinuje radar i kameru za identifikaciju i kontrolu vozila ispred kamiona. Ako se kamion previše približi vozilu ispred sebe, aktivira se kočioni sistem za hitne slučajeve koji upozorava vozača. Prema potrebi sistem aktivira kočnice da bi se izbjegao sudar.


Sigurnosni pojas
Upotreba sigurnosnog pojasa jednostavan je način da održite bezbjednost ako dođe do nesreće. Sigurnosni pojas uveden je u vozila kompanije Volvo Trucks 1979. godine.