Kamioni

Postavljanje standarda za efikasnost kamiona i praćenje u stvarnom vremenu

| Čitanje – 7 min | Čitanje – 7 min
Više od 600.000 Volvo kamiona sada je povezano, a taj broj raste iz dana u dan. Praćenje u realnom vremenu postalo je stvarnost, a Volvo Trucks korak po korak poboljšava efikasnost kamiona i pojednostavljuje servisiranje, pomažući transportnim kompanijama da ispune svoje obećanje da će robu isporučiti na vrijeme, svaki put.
Volvo Trucks trenutno primjenjuje nove metode za praćenje i analizu podataka u realnom vremenu kod hiljada kamiona.

Do 2025. godine želimo smanjiti neplanirana zaustavljanja kamiona”, kaže Markus Efraimsson, potpredsjednik odjeljenja za održavanje radne efikasnosti u kompaniji Volvo Trucks. To je ambiciozan cilj, ali postaje sve realniji zahvaljujući nedavnom tehnološkom napretku.

Danas je svaki Volvo kamion opremljen jednim od najnaprednijih telematičkih i dijagnostičkih sistema u industriji. Zajedno s najnovijom tehnologijom povezivanja, to omogućava kompaniji Volvo Trucks da u realnom vremenu daljinski kontroliše i analizira kritične podatke o komponentama i da predvidi kada bi moglo doći do kvara. 

Podaci koji dolaze iz sistema za naknadnu obradu izduvnih gasova, sistema motora i upravljanja snagom, kao i nekoliko drugih ključnih indikatora stanja vozila prenose se u Međunarodni centar za održavanje radne efikasnosti kompanije Volvo Trucks u Gentu u Belgiji. Tamo se obrađuju i analiziraju. Ako se aktivira upozorenje, poruka se prenosi matičnom distributeru ili se šalje preko nacionalnog centra za održavanje ispravnosti kamiona, kako bi se mogle preduzeti preventivne mjere prije nego što dođe do kvara. Praćenje u realnom vremenu trenutno je dostupno kao opcija Volvo Zlatnog ugovora na većini evropskih tržišta.

Markus Efraimsson, potpredsjednik za usluge za povećanje produktivnosti
Shanna Schillewaert, specijalista za razvoj usluga

Shanna Schillewaert, koja radi kao specijalista za razvoj usluga zajedno sa više od 500 inženjera i naučnika koji rade s podacima u okviru odjeljenja za praćenje kamiona u Međunarodnom centru za praćenje ispravnosti kamiona, objašnjava:  

„Mi prikupljamo i obrađujemo veliku količinu podataka o kamionima u realnom vremenu, a koristimo i napredne tehnike mašinskog učenja kako bismo ih analizirali i predvidjeli kvarove. Mi nismo samo centar koje prati kamione. Naša tehnička stručnost i znanje u ovoj djelatnosti mogu nam također pomoći u razvoju algoritama koji pružaju precizne prognoze o stanju kamiona.”

Dio Shanninog posla je i osigurati dvosmjerni protok informacija između tehničkog tima centra i kompanije Volvo Trucks. Uvidi i povratne informacije se razmjenjuju kako bi se poboljšala usluga koju pruža Međunarodni centar za praćenje ispravnosti kamiona. 

Međunarodni centar za održavanje radne efikasnonosti Volvo Trucks u Gentu u Belgiji nudi 24-časovnu tehničku podršku na 16 jezika.

„Važno je zapamtiti da iza svega što ovdje radimo stoji čovjek. Konstantno radimo na tome da cijeli proces bude što jednostavniji”, kaže ona. 

Jedan od primjera razvoja Međunarodnog centra za praćenje ispravnosti kamiona je njegov rad na uklanjanju jezičkih barijera. Bez obzira da li se radi o prediktivnim upozorenjima, kvarovima ili tehničkoj podršci, cilj je komunicirati na jeziku kupca ili distributera. Centar trenutno pruža ovu uslugu na 16 različitih jezika. 

Zahvaljujući analizi podataka u realnom vremenu uspostavljeni su procesi koji nam omogućavaju da djelujemo prije nego što se nešto dogodi.

U početku je centar za praćenje kamiona u okviru Međunarodnog centra za praćenje ispravnosti kamiona radio na pet evropskih tržišta, a sada radi na 24. Podrška koju pruža, u kombinaciji s mogućnošću praćenja kamiona u realnom vremenu, već se pokazala korisnom u predviđanju preventivnog održavanja za hiljade kupaca kamiona kompanije Volvo Trucks. Cilj u budućnosti je drastično povećati broj kamiona koji se prate u realnom vremenu tokom sljedećih godina. Kompanija Volvo Trucks također postepeno proširuje broj komponenti koje prati i iz kojih prikuplja podatke.

Shanna kaže da je pratila put kompanije Volvo Trucks u pogledu praćenja ispravnosti kamiona. „Kada sam počela raditi prije 10 godina, bila sam odgovorna za kvarove i to je uglavnom bila reaktivna uloga. Tada sam radila u odjeljenju za povezane usluge, koje omogućava ono što danas radimo. Sada se reaktivne usluge kreću ka proaktivnima. Zahvaljujući analizi podataka u realnom vremenu uspostavljeni su procesi koji nam omogućavaju da djelujemo prije nego što se nešto dogodi. To je tranzicija s beskonačnim mogućnostima za transportnu industriju”, kaže ona.

Danas je svaki Volvo kamion potpuno povezan i može pružiti podatke o performansama u realnom vremenu.

Sav ovaj posao dio je stalne strategije kompanije Volvo Trucks za zadržavanje kamiona naših kupaca na cesti. Još jedna inicijativa za podršku tom planu je da se dodatno skrati vrijeme usluge i da se ono učini pogodnijim za transportne operacije. Praćenje u realnom vremenu znači da se nepredviđena zaustavljanja mogu predvidjeti i pretvoriti u planirana ili čak kombinovati s postojećim servisnim posjetama koje su već na rasporedu održavanja kamiona. Cijeli postupak je efikasniji i može biti i rjeđi ako su podaci za kamion već analizirani i ako su potrebni tehničari i dijelovi već pripremljeni. 

Zato, paralelno s pokretanjem svoje nove, potpuno povezane serije kamiona, Volvo Trucks uvodi ugovor o usluzi Volvo ugovor o održavanju koji koristi prednosti preventivnog održavanja. Taj novi ugovor nudi kontinuirano ažurirane planove održavanja na temelju stvarne upotrebe i stanja kamiona, unaprijed planiranih posjeta servisu i automatskih obavještenja na komandnoj tabli vozila kada je vrijeme za servis.

Ono što je najzanimljivije je da pomoću mašinskog učenja možemo prepoznati skrivene obrasce i preciznije predvidjeti kvarove.

Bolja povezanost pruža i mogućnost protoka podataka prema kamionu, što omogućava daljinsko provođenje ažuriranja softvera i parametara. Daljinsko preuzimanje softvera može se izvesti i za vrijeme pauze za ručak, čime se smanjuje broj posjeta kamiona servisu. Ušteda vremena je znatna, a to je samo još jedna tehnološka inovacija koja pomaže kompaniji Volvo Trucks da postavi nov standard u pogledu radnog učinka kamiona.

Posljednje, ali ne i najmanje važno, nove metode mašinskog učenja otvaraju mogućnosti za poboljšanje preciznosti predviđanja i sprečavanja neplaniranih zaustavljanja. Volvo Trucks već počinje otkrivati više o tome kako njegovi kamioni rade u stvarnim situacijama kako bi se unaprijed predvidjeli kvarovi komponenata – u nekim slučajevima čak i po 100 dana. Iskorištavanje tih informacija za razvoj boljih, dinamičnijih proizvoda u budućnosti predstavlja velik potencijal.

„Ono što je najzanimljivije je da pomoću mašinskog učenja možemo prepoznati skrivene obrasce i preciznije predvidjeti kvarove. To znači da ne samo da možemo skoro da eliminišemo potrebu za dodatnim posetama radionicama, već, takođe, možemo precizno da analiziramo šta uzrokuje problem s komponentama. To je uzbudljiva perspektiva održavanja kamiona naših kupaca na cesti”, kaže Markus Efraimsson. 

Praćenje u stvarnom vremenu

Volvo Trucks trenutno primjenjuje nove metode za praćenje i analizu podataka u realnom vremenu kod hiljada kamiona. Kada se otkrije neposredan kvar, upozorava se Međunarodni centar za održavanje radnog učinka, tako da se mogu preduzeti preventivne radnje. Nadgledanje kritičnih komponenti u realnom vremenu danas je na većini evropskih tržišta dostupno kao opcija Volvo Zlatnog ugovora. Postepeno će se uvesti na nova tržišta i u bliskoj budućnosti postati dostupna kao opcija za naše druge ugovore o servisiranju Volvo.

DALJINSKO PREUZIMANJE SOFTVERA
Bolja povezanost olakšava daljinsko preuzimanje softvera, smanjujući potrebu da kamioni posjećuju servis. Novi softver preuzima se i čuva u kamionu sve dok vozač ne nađe odgovarajuće vrijeme za ugradnju. Softverski dodaci Volvo mogu se preuzeti i na daljinu radi jednostavne i praktične nadogradnje.

VOLVO UGOVOR O ODRŽAVANJU
Volvo Trucks predstavlja novi ugovor o usluzi pod nazivom Volvo Ugovor o održavanju koji je posebno osmišljen za poboljšanje održavanja ispravnosti. To uključuje povezano planiranje servisa koje omogućava da Volvo Trucks, zahvaljujući boljoj povezanosti, kontinuirano ažurira i optimizuje rasporede održavanja prateći stvarnu upotrebu i stanje kamiona. Daljinskim praćenjem odabranih komponenti, briga o vremenu neprekidnog rada također smanjuje rizik od neočekivanih kvarova. Uz sve ove informacije posjeta servisu može se unaprijed planirati, a dijelovi se mogu unaprijed naručiti. Ta usluga je takođe uključena u druge Volvo ugovore o servisiranju koji obuhvataju povezivanje. 

Slične vijesti