Kamioni

Električni Volvo kamioni postaju dio transportne svakodnevice

U 2022. godini zvanično je počela proizvodnja i prodaja prvih električnih Volvo kamiona najteže kategorije, a za 2023. najavljeno je proširenje ponude. Istovremeno, Volvo je predstavio novu električnu pogonsku osovinu, otvorio svoju fabriku baterija i uveo nove tehnologije u kompletnu gamu električnih kamiona.

Dosljedno se držeći svoje vizije „Budućnost je električna“, Volvo Trucks je u 2022. godini učvrstio lidersku poziciju u razvoju, proizvodnji i plasmanu potpuno električnih kamiona: jedini u industriji teških komercijalnih vozila u Evropi već sad ima paralelnu ponudu - vozila s konvencionalnim dizelskim motorima, vozila s pogonom na gas i kompletan proizvodni asortiman kamiona isključivo pokretanih električnom strujom - od najlakšeg modela FL, do najtežeg FH.


Volvo Trucks je serijsku proizvodnju prva dva modela električnih kamiona - FL Electric i FE Electric - započeo 2019. godine, kao jedan od prvih kamionskih brendova koji je bio spreman za takav poduhvat. Dvije godine kasnije, 2021, Volvo je primio narudžbe, uključujući pisma namjere za kupovinu više od 1.100 električnih kamiona iz više od 20 država.

Sredinom septembra 2022. godine, opet kao prvi u svjetskoj kamionskoj industriji, Volvo je započeo serijsku proizvodnju teških električnih kamiona od 44 tone ukupne mase. Serijska proizvodnja najtežih električnih kamiona pokrenuta je u fabrici Tuve u Geteborgu, u Švedskoj, a 2023. godine uslijediće i sklapanje u Gentu, u Belgiji. Volvo sklapa električne kamione na istoj liniji kao i svoja konvencionalna vozila, što omogućava visoku fleksibilnost proizvodnje i povećanu produktivnost.

Nekoliko mjeseci prije toga, početkom maja, Volvo je zvanično otvorio sistem za naručivanje za svoju ponudu električnih kamiona za teške uslove rada, modele FH Electric, FM Electric i FMX Electric. Neki od njih u verziji tegljača već su u proizvodnji, a za prvi kvartal i tokom 2023. godine najavljuju se nove varijante solo kamiona sva tri najteža modela - šasije s kabinom za raznovrsne nadgradnje. Zahvaljujući višestrukim opcijama akumulatora, kabina i šasija, novi teški solo kamioni mogu biti prilagođeni nošenju električne nadgradnje za široki spektar specijalizovanih transportnih zadataka, uključujući distribuciju robe, sakupljanje otpada i građevinske radove. Novi solo električni kamioni imaju kapacitet akumulatora između 180 i 540 kWh. Mogu biti opremljeni s dva, tri, četiri, pet ili sa šest akumulatora, s dva ili s tri elektromotora.

Za razliku od većine konkurenata, koji svoja električna vozila proizvode koristeći vitalne komponente eksternih dobavljača, Volvo nastoji da, kao i u klasičnom programu, sve što je ekonomski i produkciono moguće, proizvodi u svojim pogonima. Tako je u drugoj polovni maja 2022. godine u svom kompleksu u Gentu, u Belgiji, otvorio prvu fabriku baterija za električna vozila, a u trećem kvartalu počeo i sa serijskom proizvodnjom tih, uz elektromotore, najvažnijih sklopova električnih kamiona. U novoj fabrici ćelije i moduli iz Samsung SDI će biti sastavljeni u baterijske pakete koji su „skrojeni“ za električne kamione FH, FM i FMX. Svaki akumulator ima kapacitet od 90 kWh, a moguć je izbor do šest baterija (540 kWh) za jedno vozilo, što zavisi od specifičnih zahtjeva za kapacitetom svakog pojedinačnog kupca.

Na najvećoj izložbi komercijalnih vozila u Evropi i u svijetu, IAA Transportation 2022, Volvo je sredinom septembra u njemačkom Hanoveru predstavio i novu električnu pogonsku osovinu koja omogućava da na šasiji bude još više mjesta za baterije, time što su elektromotor i prenos integrisani u stražnju osovinu. Više baterija znači veću autonomiju s jednim punjenjem, što stvara realne mogućnosti da se elektrificira i transport na velike udaljenosti. Na električnim kamionima na vodonične gorive ćelije, na kojima Volvo Trucks također uveliko radi, a koji će biti predstavljeni u drugoj polovini ove decenije, dodatni prostor je dobrodošao za ugradnju ostalih komponenti

Ogroman doprinos kompanije Volvo Trucks u zaštiti okoline ne ogleda se samo kroz ponudu vozila koja ne emituju štetne materije, već i u drugim vidovima permanentne brige za očuvanje i ozdravljenje životne i radne sredine - od primjene alternativnih goriva u proizvodnim pogonima, maksimalne reciklaže ambalažnih i potrošnih materijala, opsežnih mjera za uštedu svih energenata, do proizvodnje komponenti primjenom „zelene“ energije iz obnovljivih izvora. Tako je Volvo u serijskoj proizvodnji prvihteških električnih tegljača serije FH primijenio čelik nastao bez upotrebe fosilnih goriva. Renomirani švedski proizvođač čelika SSAB, isporučio je čelik napravljen korištenjem potpuno nove tehnologije koja primjenjuje električnu energiju i vodik nefosilnog porijekla. Time se ostvaruje znatno manji utjecaj na klimu i važan je korak u lancu vrijednosti s nultom neto emisijom. Prvi čelik proizveden novom nefosilnom tehnologijom koristi se za profile koji formiraju ram električnog kamiona, okosnici na koju su postavljene sve ostale glavne komponente. Kako se bude povećavala dostupnost čelika napravljenog bez fosilnih goriva, tako će on biti uveden i u druge dijelove kamiona. Danas oko 30% materijala u novom Volvo kamionu potiče od recikliranih materijala. Također, do 90% kamiona može se reciklirati na kraju njegovog radnog vijeka. Čelik proizveden bezfosilnom tehnologijom biće važna dopuna tradicionalnom i recikliranom čeliku koji se koristi u Volvo kamionima.