Kamioni

Servisni ugovori

U nastavku možete pronaći servisne ugovore za usluge koje nudi Volvo Trucks.

Ovi servisni ugovori utvrđuju uslove i odredbe za pružanje takvih usluga. Posebni uslovi za određene Usluge su navedeni odvojeno u dokumentima.

Ako imate dodatna pitanja kontaktirajte prodajnu organizaciju kod bilo kojeg ovlaštenog distributera Volvo Trucks.

Charger Monitoring Agreement

Imate li pitanje?

Vaš lokalni distributer kamiona Volvo Trucks ima odgovor. Svratite, nazovite ih ili ih zamolite da dođu vama.