Kamioni

Bezbjedan transport

Kao što svaki vozač zna – utovar je važan. Loše postavljen teret i loša bezbjednost mogu dovesti do nesreće, kazne ili krađe. A sve to utiče na zadovoljstvo vaših kupaca i time vašu profitabilnost. 

Naš kurs o bezbjednosti transporta temelji se na godinama istraživanja bezbjednosti u kompaniji Volvo koja će vam pomoći smanjiti opasnosti pri utovaru. Razgovaraćemo o silama koje djeluju unutar vozila koje se kreće, različitoj vrsti opreme za obezbjeđivanje tereta i rukovanje robom, kao i o propisima koje svaki vozač mora poznavati. Također ćete saznati nešto više o strategijama zaštite od krađe.

Materijal za obuku
 

 • Raspoređivanje i osiguravanje tereta
 • Rizici prilikom utovara, uključujući klizanje, trenje i prevrtanje
 • Načini osiguravanja tereta: vezivanje trakama i blokiranje
 • Koristan teret i raspodjela opterećenja
 • Sile koje djeluju na teret
 • Oprema koja se koristi za osiguravanje tereta
 • Obaveze – zakonodavstvo i odgovornosti
 • Bezbjednost tereta
 • Tehnike sprečavanja kriminalnih djela 

Koristi od obuke
 

 • Bezbjednije rukovanje teretom
 • Povećana bezbjednost vozača i tereta
 • Manji rizik od šteta ili gubitaka tereta i oštećenja vozila
 • Znanje o tome kako efikasno izbjeći krađu
 • Manje kazne i niži troškovi osiguranja 

Detalji obuke
 

 • CPC sati
 • Način obučavanja
 • Trošak kursa
 • Referenca kursa

Vozite bezbjednije

Da biste saznali vremena i lokacije održavanja sljedećeg kursa i rezervisali mjesto, obratite se lokalnom distributeru kompanije Volvo Trucks.