Kamioni

JAVNI I KOMUNALNI PREVOZ

Izvršavanje operacije sa veoma specifičnim zahtjevima prevoza zahtijeva alate koji se mogu prilagoditi poslu. To bi za kamion moglo značiti šasiju koja može nositi jedinstvenu nadogradnju. Ili kabinu koja je ergonomska i predstavlja bezbjednije radno mjesto za vašu posadu u zahtjevnim uslovima. Ili pogonski sistem koji efikasno obavlja posao uz minimalan utjecaj na okoliš. Ili sve gore navedeno. Pogledajte pobliže naše preporuke u nastavku kako biste pronašli svoje rješenje.

Usluge koje odgovaraju

Upoznajte našu paletu usluga i šta naše usluge mogu učiniti za vaš posao.

Spreman za posluživanje

Razgovarajte sa svojim lokalnim prodavačem kompanije Volvo Trucks kako biste pronašli najbolje rješenje za svoje prevoze u području javnih i komunalnih usluga.