Kamioni

Kako novi propisi o tahografu kamiona u Evropi utiču na mene?

Tatu Ljokkoi
2022-04-01
3 min
Svijet vozača
Author
Tatu Ljokkoi
Driver development at Volvo Trucks

Pametni tahografi prve generacije obavezni su u svim novim teškim kamionima od juna 2019. Sada Evropska unija (EU) uvodi dodatne propise koji će zahtijevati da se tahografi druge generacije ugrade od avgusta 2023. godine.
 

Evo objašnjenja o tome šta trebate znati o novim propisima EU o tahografima i šta ona znači za vas kao vozača. Hajde da počnemo s razmatranjem zašto je EU uopće odlučila donijeti propise.


Bolja sigurnost i profesionalnost u industriji

Glavni ciljevi ovih propisa su povećanje sigurnosti, smanjenje manipulacije tahografskim podacima i pružanje adekvatnog odmora vozačima između smjena i napornih perioda vožnje.


Propisi vam olakšavaju prolazak kroz provjere i pravovremeni dolazak na odredište. Vlasti u bilo kojoj zemlji u EU mogu vršiti provjere na daljinu i pod uslovom da su vaši podaci tahografa uredni, moći ćete nastaviti putovanje bez zaustavljanja. Ovo je ključni razlog da budete sigurni da ne kršite zakon. Postojeća vozila sa starim tahografima još uvijek mogu biti podvrgnuta pregledima na cesti, tako da je ispravna upotreba svih tahografa i dalje izuzetno važna.

 

Poznato je da su u prošlosti neki vozači i vlasnici kamiona manipulirali podacima tahografa kako bi izbjegli poštivanje sigurnosnih standarda za vozače. Propisi EU osmišljeni su tako da to otežaju a da u isto vrijeme ne ometaju i odgađaju one koji se pridržavaju nepotrebnih provjera. 

 

Šta je novi propis o tahografu?

Pametni tahografi prve generacije su obavezni u svim novim kamionima od 15. juna 2019. Prema najnovijoj uredbi EU, tahografi druge generacije moraju se ugraditi u sve nove kamione preko 3,5 tone od 21. avgusta 2023. Do kraja 2024. svi stari analogni ili digitalni tahografi (osim prve generacije inteligentnih tahografa) u kamionima koji se koriste u prekograničnim poslovima moraju se zamijeniti. A do avgusta 2025. svi inteligentni tahografi prve generacije koji se koriste u prekograničnim poslovima moraju se nadograditi.

Glavne funkcije koje se uvode kod tahografa druge generacije su provjera prekograničnog saobraćaja putem satelitskog sistema za pozicioniranje, te provjera vremena i lokacije utovara i istovara.

 

Vaš pametni tahograf će također moći komunicirati s lokalnim policijskim službenicima, koji će moći daljinski provjeriti podatke vašeg tahografa bez potrebe da zaustave vaše vozilo. Ako se ne otkriju problemi nadležni organi moraju izbrisati podatke u roku od tri sata.

 

Planiranje vašeg putovanja u skladu s novim propisima o tahografima

Novi propisi tahografa znače da nikada nije bilo važnije planirati putovanje. Efikasno planiranje vašeg putovanja pomaže vam da postanete bolji vozač, znači da je vaše putovanje ugodnije i pruža vam više kontrole. Ovdje možete preuzeti vodič koji može objasniti kako efikasno upravljati svojim vremenom i kako da se pridržavate propisa. To uključuje:

  • Savjete kako doći na odredište na vrijeme
  • Načine na koje možete učiniti putovanje kamionom manje stresnim
  • Šta učiniti ako vam ponestane vremena za vožnju, a sljedeće stajalište kamiona je puno

Saznajte više o novim propisima o tahografu kamiona