Kamioni

OBAVJEŠTENJE O PRIVATNOSTI ZA OPERATERE I VOZAČE (PODACI O VOZILU)

Ova obavijest pruža informacije o tome kako Volvo grupa obrađuje vaše lične podatke.

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte Obavijest za kupce.

Volvo Grupa može obrađivati ​​lične podatke o vama ako ste ili ste u nekom trenutku bili fizička osoba ili zaposlenik preduzeća koji je kupio ili unajmio proizvod ili uslugu koju nudi jedno od preduzeća u Volvo grupi. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za dobavljače.

Ako ste bili vozač vozila ili ste upravljali građevinskim strojem koji prodaje ili proizvodi neko od preduzeća u Volvo grupi, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju, pročitajte našu Obavijest za vozače.

Ako ste bili zaposleni ili ste još uvijek zaposleni u kompaniji Volvo grupa ili ste bili angažirani kao konzultant, u tom slučaju možemo obrađivati lične podatke o vama. U tom slučaju pročitajte Obavijest za zaposlenike ili konzultante.

Identitet i podaci za kontakt kontrolora podataka i službenika grupe za privatnost

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB i AB Volvo („VOLVO”), kao kontrolori ličnih podataka, odgovorni su za obradu ličnih podataka koji se odnose na vas prema važećim zakonima i propisima o zaštiti podataka.

Ako imate pitanja u vezi s obradom ličnih podataka, obratite se službeniku za privatnost VOLVO grupe na gpo.office@volvo.com ili poštom ili telefonom na:

AB Volvo, n/r: Kancelarija Grupe za pitanja privatnosti (Group Privacy Office), odjelj. AA14100, VGHQ, SE-405 08 Geteborg, Švedska 

+46 (0)31 66 00 00 

Podaci koji se generišu u vozilu

 

Ako se podaci koji se generišu u vozilu mogu povezati sa vama kao osobom, ti podaci smatraju se ličnim podacima. VOLVO će obrađivati sljedeće kategorije ličnih podataka koji se generišu u vozilu. Ne zaboravite da VOLVO neće nužno obrađivati sve dolje navedene podatke.

 

Ponašanje vozača i performanse, naprimjer uzorak vožnje; trenutne geo-pozicijske podatke i podatke o lokaciji, postavke jezika komandne table

 

Identifikacioni broj vozila, naprimjer ID vozila (uključujući VIN i ID šasije), IP broj, MAC adresu 

 

Podaci o performansama vozila, naprimjer tehnički podaci o vozilu, informacije o komponentama vozila, potrošnji akumulatora, podaci o motoru, potrošnji goriva, podaci o snazi/obrtnom momentu, šifre grešaka

 

Podaci o upotrebi vozila, naprimjer o upotrebi kočnica, promjeni stepena prenosa, ubrzanju/usporavanju, postavkama komandne table, upotrebi snage/obrtnog momenta, tehnički podaci koji se generišu u motoru; podaci o prepoznavanju ceste i okolnim uslovima sa vremenskim oznakama i satima rada 

 

Podaci o okolišu, naprimjer o stanju na cesti, okolnim uslovima

 

Zakonska osnova i svrha obrade 

Legitimni interesi kompanije VOLVO

 

VOLVO se neprestano trudi razviti, proizvesti i ponuditi vodeće i inovativne proizvode i usluge. Stalnom procjenom i analizom podataka iz vozila koja rade na terenu, VOLVO može razviti i poboljšati naše proizvode i usluge. Zato će VOLVO obrađivati podatke generisane u vozilu u sljedeće svrhe:

 

  • izvođenje istraživanja i razvoja radi poboljšanja i održavanja trenutnih proizvoda, usluga, kao i razvoja novih proizvoda i usluga; 
  • utvrđivanje kvaliteta cesta, vrsta i uslova i shvaćanje vanjskih efekata vozila na okoliš na osnovi njihovog položaja; 
  • rješavanje pitanja kvaliteta vozila; 
  • istraživanje nesreća; 
  • upravljanje garancijom;
  • upravljanje potraživanjima u vezi sa odgovornošću za proizvod; 
  • izvršenje kontrole u pogledu ugovora ili usklađenosti sa zakonskim zahtjevima;
  • izvršenje proaktivnog održavanja i dijagnostike 

 

Pružanje savjeta klijentima o proizvodima i uslugama koji im mogu odgovarati, uzimajući u obzir performanse i upotrebu vozila 

 

VOLVO će obrađivati podatke generisane u vozilu na osnovi legitimnog interesa za izvršenje takve obrade. Legitimni interes kompanije VOLVO obuhvaća interes upravljanja svakodnevnim operacijama u pogledu pitanja bezbjednosti i garancija, kao i odgovornosti za proizvod. Nadalje, legitimni interes kompanije VOLVO obuhvaća interes poboljšanja proizvoda i usluga na osnovi podataka o njihovoj trenutnoj funkcionalnosti. 

 

Zakonska obaveza

Kompanija VOLVO može obrađivati podatke koji se generišu iz motora vozila da bi postupala u skladu sa propisima o tipskim odobrenjima navedenim u Uredbi EU-a 2007/46/EZ i drugim zakonskim obavezama.

VOLVO će prikupiti vaše lične podatke iz vozila interaktivno ili putem bežične mreže (naprimjer putem telematskog pristupnog uređaja) ili upotrebom dijagnostičkih alata, naprimjer Tech Tool putem kabela.

Kompanija VOLVO normalno neće dijeliti vaše podatke sa bilo kime izvan grupe Volvo ako to nije potrebno u skladu sa zakonom ili propisom. Međutim, VOLVO može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka, podijeliti vaše lične podatke sa nekom drugom kompanijom u grupi Volvo, što obuhvaća i kompanije izvan Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora (EU/EEP). VOLVO također može, ako je to potrebno za ispunjenje svrhe obrade ličnih podataka ili prema zakonu ili propisu, podijeliti vaše lične podatke sa kompanijama trećim osobama i dobavljačima, što obuhvaća kompanije i dobavljače izvan EU/EEA.

VOLVO će osigurati primjenu odgovarajućih zaštita koje pružaju adekvatne nivoe zaštite vaših ličnih podataka koje zahtijevaju važeći zakoni o zaštiti podataka. Naprimjer, to može uključivati upotrebu internih ili vanjskih ugovora o obradi podataka na osnovi standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila EU ili evropsko-američkog sistema zaštite privatnosti ili sličnih drugih mehanizama koje po potrebi priznaju ili odobre odgovarajuća tijela. Ako imate pitanja u vezi sa prenosom, obratite se službeniku za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

Podaci povezani sa određenim vozilom obrađivaće se tokom cijelog očekivanog radnog vijeka vozila, što može biti do 25 godina.

Vi imate pravo zahtijevati od grupe VOLVO informacije o ličnim podacima koji se obrađuju u kompaniji VOLVO i pristup takvim ličnim podacima. Također imate pravo zatražiti ispravak svojih ličnih podataka ako su oni nepravilni i zatražiti njihovo brisanje. Nadalje, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade svojih ličnih podataka, što znači da zahtijevate od kompanije VOLVO da ograniči svoju obradu vaših ličnih podataka pod određenim okolnostima. Postoji i vaše pravo da podnesete prigovor na obradu na osnovu legitimnog interesa ili na obradu u svrhu direktnog marketinga. Također imate pravo na prenos podataka (prenos vaših ličnih podataka drugom voditelju obrade) ako kompanija VOLVO obrađuje vaše lične podatke na osnovu pristanka ili ugovorne obaveze i ako je ta obrada automatska.

 

Isto tako imate pravo poslati eventualne pritužbe nadzornom organu u vezi sa obradom svojih ličnih podataka koju vrši VOLVO. Više informacija o tim pravima i njihovoj upotrebi zatražite od službenika za zaštitu podataka kompanije VOLVO.

Više informacija o pravima osoba na koje se odnose lični podaci