Kamioni

Jasna komunikacija

Messaging (Razmjena poruka)

Uz uslugu Dynafleet Messaging za razmjenu poruka vaša kancelarija i vozači mogu brzo, jednostavno i povoljno komunicirati, čime ćete spriječiti skupe nesporazume. Komunicirati možete koliko god želite jer nema ograničenja ili troškova roaminga.

Održavanje kontakta

Usluga Messaging osigurava stalnu mogućnost stupanja u kontakt s kamionom – bez obzira na to ko je iza upravljača. Ured i vozači mogu međusobno komunicirati tekstualnim porukama. Poruke su jednostavne i prikazuju se na ekranu kamiona. Vozač za komunikaciju koristi bežičnu tastaturu dok kamion miruje. A poruke se prikazuju i tokom vožnje.

Integracija sa drugim sistemima

Usluga Messaging također omogućava glatku integraciju vaših sistema naručivanja ili fakturisanja pa ćete sve bitne informacije moći pregledati na ekranu. To pruža bolji nadzor i olakšava rukovanje vozaču kojem se radni nalozi jasno prikazuju na ekranu kamiona.

Potencijal ekrana

Ekran u kamionu može se koristiti na mnogo više načina od komuniciranja pomoću sistema razmjene poruka. Automatske najave o vremenu vožnje i odmora, obučavanju vozača i navigaciji mogu učiniti život manje stresnim za vozača i povećati njegovu produktivnost.

Ključne prednosti

  • Komunikacija s vozačima preko tekstualnih poruka u sistemu Dynafleet, SMS-om ili e-poštom
  • Brza razmjena poruka. Pruža podršku vozaču i pomaže u donošenju adekvatnih odluka
  • Ekonomična komunikacija s cijelim voznim parkom
  • Primajte poruke o odredištu za sistem navigacije. Procijenjeno vrijeme dolaska prikazuje se voditelju voznog parka u sistemu Dynafleet

Primajte poruke

Vaš lokalni distributer kompanije Volvo Trucks može vam pomoći instalirati uslugu Dynafleet Messaging. Također će vam objasniti opcije na ekranu kamiona prepune različitih funkcija.