Kamioni

Domet i ruta u sistemu Dynafleet

Za električne kamione


Domet i ruta u sistemu Dynafleet je moćan alat za planiranje rute i simulaciju dometa u usluzi Volvo Connect dizajniran posebno za električne kamione. Dostupna samo s Dynafleet sistemom upravljanja voznim parkom, usluga vam pruža mnogo načina da osigurate da vaša vozila imaju dovoljno električne energije za obavljanje transportnih zadataka po potrebi. Uz Domet i ruta u sistemu Dynafleet možete simulirati rutu električnog kamiona i definirati ključne faktore koji utiču na njegov domet, kao što su pomoćni potrošači energije, težina robe i topografija rute. Usluga će vam tada dati predviđanje dometa kamiona i potrošnje energije. Možete dodati stanice, planirati zaustavljanja radi punjenja ako je potrebno, poslati rutu direktno na ugrađeni navigacijski sistem kamiona i pratiti u realnom vremenu kako biste osigurali da se ruta prati. Uz Domet i ruta u sistemu Dynafleet, možete s povjerenjem planirati transportne zadatke znajući da ćete moći ispuniti svoje obećanje – svaki put.

Zašto Domet i ruta u sistemu Dynafleet

Mnogi faktori utiču na domet električnog kamiona. Uključuju specifikaciju kamiona, veličinu nosivosti, koliko je ruta ravna ili brdovita i da li je kamion opremljen posebnim mašinama koje troše energiju kao što je kompaktor za smeće. Razumijevanje ukupnog uticaja ovih faktora na domet kamiona može biti izazov, ali Domet i ruta u sistemu Dynafleet automatski obavlja izračune umjesto vas. Ovo olakšava upravljanje vašim voznim parkom i pomaže vam da maksimalno povećate efikasnost vaših električnih kamiona.

  • Simulirajte rutu električnog kamiona u usluzi Volvo Connect
  • Dobijte predviđanja o potrošnji energije i dometu kamiona uključujući faktore kao što su potrošači pomoćne energije, težina robe i topografija rute
  • Dodajte zaustavljanja radi punjenja ako je potrebno
  • Pošaljite rutu direktno na ugrađeni navigacijski sistem kamiona
  • Pratite u realnom vremenu kako biste osigurali da se vozilo pridržava plana

Predvidite domet električnih kamiona

Uz Domet i ruta u sistemu Dynafleet, uključivanje električnih kamiona u vaš vozni park je lakše nego ikad. Usluga predviđa domet za svako jedinstveno vozilo na osnovu rute koju definira korisnik sa skupom stanica. U predviđanju se uzimaju u obzir faktori kao što su promjene u težini korisnog tereta duž rute, kao i pomoćni potrošači, kao što su kompaktor smeća ili miješalica za beton. Punjenje se može dodati u plan ako je potrebno. Domet i ruta u sistemu Dynafleet podržava sva električna vozila.

Šaljite rute direktno u kamion

Domet i ruta u sistemu Dynafleet je integriran s ugrađenim navigacijskim sistemom kamiona tako da možete da dijelite rutu direktno s vozačem. Vozač je obaviješten o lokaciji svake stanice i kada je potrebno punjenje. Volvo Connect prikazuje trenutnu poziciju vozila i procjenjuje vrijeme dolaska na sljedeću stanicu.

Ostale usluge za električne kamione

Savršen paket

Vaš lokalni distributer kompanije Volvo može vam pomoći u pronalaženju paketa Dynafleet koji najbolje odgovara vama i vašem poslovanju.